İngilizce tekil ve çoğul yapılar Kısaca Hakkında Bilgi – İngilizce Dersi Konu Anlatımı

Tekil ve çoğul kuralları,Kurallı ve kuralsız tekil ve çoğul kelimeler

İngilizcede isimleri ya da kelimeleri çoğul yapmak için değişik kurallar kullanılır. Bu yazımızda bu kuralları göreceğiz.

Sponsorlu Bağlantılar

Düzenli çoğul yapısına göre isimlerin sonunda bazı değişikler yapılır.

Düzenli Çoğul Yapılar

Genelde isimlerin sonuna -s eki getirilir.

Örnek Kelimeler:

Tekil Çoğul Anlamı
dog dogs köpek
apple apples elma
boy boys erkek çocuk
girl girls kız çocuk
pencil pencils kurşun kalem
cup cups fincan
boy boys erkek çocuk

 

 

 

-ss, -ch, -sh, -x, -s ile biten isimlere ise -es ekini ekleriz.

 

Örnek Kelimeler:

Tekil Çoğul Anlamı
match matches kibrit
box boxes kutu
brush brushes fırça
glass glasses bardak
bus buses otobüs

 

Eğer isim -o ile bitiyosa, -es eki getirilir.

Örnek Kelimeler:

Tekil Çoğul Anlamı
potato potatoes patates
tomato tomatoes domates

 

İsim “sessiz harf + y” ile bitiyorsa, -y gider yerine -ies gelir.

Örnek Kelimeler:

Tekil Çoğul Anlamı
baby babies bebek
cherry cherries kiraz

DÜZENSIZ ÇOĞUL YAPILARI

İngilizcede bazı isimler çoğul yapılırken, yukarıda saydığımız kurallara uymazlar. Bunlar düzensiz yapılardır.

Tekil Çoğul Anlamı
man men adam
woman women kadın
child children çocuk
person people insan
foot feet ayak
tooth teeth diş
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver