İngilizce Possessive Adjectives; İngilizce İyelik sıfatları Kısaca Hakkında Bilgi – İngilizce Dersi Konu Anlatımı

Ingilizce Iyelik Eki, Possessive Adjectives Cümle Yapısı, Örnek Cümleler ve Turkce Anlamları

İngilizce possessive adjectives konusu Türkçe İyelik sıfatları – İyelik ekikonusuna karşılık gelir. Sahip olma durumlarını belirtmede kullanılırlar. İsimlerden önce kullanılırlar.

Sponsorlu Bağlantılar

Aşağıdaki örnek cümle ve türkçelerini inceleyelim:

  • That’s my daughter.
Şu benim kızım.
  • Is this your book?
Bu senin kitabın mı?
  • This is her office.
Bu onun ofisi.
  • I’ve got their phone number.
Telefon numaralarını unuttum.

Aşağıdaki tabloda konu bütünlüğü açısından kişi-şahıs zamirleri ile iyelik sıfatları bir arada verildi.

Kişi Zamirleri Possessive Adjectives-İyelik Sıfatları
I – Ben My – Benim
You – Sen Your – Senin
He – O (Erkek) His – Onun
She – O (Dişi) Her – Onun
It – O (Cansız, Cinssiz) Its – Onun
We – Biz Our – Bizim
You – Siz Your – Sizin
They – Onlar Their – Onların

 

“my, your, her, his, its, our, their” tekil ya da çoğul kullanımlarda değişime uğramadan aynen kalır.

  • Here’s my book.
Kitabım burada.
  • Here are my books.
Kitapların burada.

Örnek Cümleler ve Türkçeleri:

  • Alison is doing her homework.
Alison ödevini yapıyor. (onun ödevini)

 

  • Do you live with your parents?
Ailenle mi yaşıyorsun? (senin ailen)

 

  • We love our new house.
Yeni evimizi seviyoruz. (bizim yeni evimiz)

 

  • He’s in his office.
Ofisinde. (onun ofisinde)

 

  • The children are with their grandmother.
Çocuklar büyük anneleriyle beraberler. (onların büyük anneleri)

 

  • I like my new job.
Yeni işimi seviyorum. (benim yeni işimi)

 

  • Amsterdam is famous for its canals.
Amsterdam kanallarıyla meşhurdur. (onun kanalları)

 

  • She’s with her boyfriend.
Erkek arkadaşıyla birlikte. (onun erkek arkadaşı)

 

  • They haven’t got their umbrellas.
Şemsiyeleri yok. (onların şemsiyeleri)

 

  • She’s in her bedroom.
Yatak odasında. (onun yatak odasında)

 

  • He’s looking for his shoes.
Ayakkabılarını arıyor. (onun ayakkabıları)
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver