İngilizce Must Modal Verb Kısaca Hakkında Bilgi – İngilizce Dersi Konu Anlatımı

ingilizce must konusu, ingilizce must mustn t, mustn t konu anlatımı, must nedir, must cümleler, must test, must mustn t test

Bir şeyin gerekli ya da zaruri olduğu durumlarda must kullanılır. Must örnek cümlesini inceleyelim:

Sponsorlu Bağlantılar
    • I must go to bank now.
Şimdi bankaya gitmeliyim.

İngilizcede Must’ın Genel Yapısı

Özne + must + esas fiil

özne yardımcı fiil must esas fiil
I must go work.
You must visit us.
We must stop now.

Have to ‘nun Kullanımı

Genel olarak ingilizcede mustkişisel olan zaruri, mecburi durumlar için kullanılır. Kişinin kendi fikrini içerir. Nesnel bir yapıdadır. Şu must örnek cümlelerini inceleyelim:

    • must stop smoking.
Sigarayı bırakmalıyım.
    • You must visit us today.
Bugün bizi ziyaret etmelisin.
    • They must study harder.
Daha sıkı ders çalışmalılar.

 

Yukarıdaki must örnek cümlelerinde zorunluluk durumu kişinin fikrine göredir. İngilizcede Must/mustn`t kullanımında dışarıdan bir zorunluluk yoktur, “Have to” da ise bunun tam tersidir.

Have to diğer bütün zamanlarla ve modallarla birlikte kullanılabilir. Şu must örnek cümlelerini inceleyelim:

özne yardımcı fiil esas fiilhave mastar
geçmiş zaman I had to get up early yesterday.
geniş zaman I have to get up early today.
gelecek zaman I will have to get up early tomorrow.
şimdiki zaman She is having to wait.
present perfect We have had to get up on the time.
modal (may) They may have to do it again.
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver