İngilizce Kişi ve Nesne Zamirleri Kısaca Hakkında Bilgi – İngilizce Dersi Konu Anlatımı

Ingilizce Kişi-şahıs zamirleri, Nesne Zamirleri, Subject-Object Pronouns ve Örnek Cümleler

İngilizcede “subject pronouns” öznelerin yerini tutan yapılardır yani Türkçedeki karşılığı “ kişi-şahıs zamirleri” dir. Nesnelerin yerini tutan zamirler de “object pronouns” olarak isimlendirilir.

Sponsorlu Bağlantılar
Kişi Zamirleri Fiil Nesne Zamirleri
I see them.
She knows me.
We don’t like it.

Bunun yanında “object pronouns” yani nesne zamirleri prepozisyonlarla birlikte de kullanılırlar:

 • Do you live with them?
 • Onlarla mı yaşıyorsun?
 • Jenny works with him.
 • Jenny onunla çalışıyor.

Kişi Zamirleri – Subject pronouns

I Ben
You Sen
He O – Erkekler için kullanılır
She O – Kızlar için kullanılır
It O – Cansız varlıklar için kullanılır.
We Biz
You Siz
They Onlar

 

Nesne Zamirleri – Object Pronouns

I Ben
You Sana-seni
Him Ona-onu – Erkekler için kullanılır
Her Ona-onu – Kızlar için kullanılır
It Ona-onu – Caznsız varlıklar için kullanılır.
Us Bizi-Bize
You Sizi-Size
Them Onları-Onlara

Örnek Cümleler ve Türkçeleri:

 • Can you help us with these bags?
 • Bu çantaları taşımamızda bize yardım edermisiniz?

 • We usually see them at the weekend.
 • Onları genelde hafta sonları görürüz.

 • How did you teach him to read?
 • Ona okumayı nasıl öğrettin?

Dikkat edilirse ‘kişi zamirleri – subject pronouns’ öznelerin, yani eylemi gerçekleştirenlerin yerine kullanılır.

 • I write to her once a month.
 • Ona ayda bir yazarım.

 • He loved her very much but she didn’t love he.
 • O onu (kızı) çok sevdi ama o (kız) onu sevmedi.

 • Why did you ask them to come? I don’t like them.
 • Neden onlardan gelip gelmeyeceklerini sordun? Onlardan hoşlanmıyorum.

 • Please don’t wait for us.
 • Lütfen bizim için beklemeyin.

 • Did they tell her the news?
 • Ona olan biteni anlattılar mı ?

 • Would you like to come with me?
 • Benimle gelmek istermisin ?

Aşağıdaki cümlelerde nesne zamirlerinin ne şekilde kullanıldığını inceleyim. Nesne zamirlerinin neye karşılık geldikleri koyu harflerle yazıldı.

  • I can’t open this door. Could you open it for me, please?
  • Kapıyı açamadım. Benim için onu açarmısın lütfen?

  • I can’t do this homework. Can you help me?
  • Bu ev ödevini yapamam. Bana yardım edermisin?

  • I asked you a question but you didn’t answer me.
  • Sana bir soru sordum ama sen bana cevap vermedin.

  • We‘re not ready. Please give us some more time.
  • Hazır değiliz. Lütfen bize biraz daha zaman verin.

  • She speaks very quickly. I can’t understand her.
  • Çok hızlı konuşuyor. Onu anlayamıyorum.

  • I’m sorry about your birthday. I’m afraid I forgot about it.
  • Doğum gününden dolayı üzgünüm. Korkarım onu unuttum.

  • Jill‘s a very nice woman. Do you know her?
  • Jill çok iyi bir kadın. Onu tanıyormusun?

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver