İngilizce Cümle Yapısı – The Sentence Kısaca Hakkında Bilgi – İngilizce Dersi

İNGILIZCE CÜMLEDEKI KELIME SIRASI

İngilizce cümlenin anlamı, cümledeki kelimelerin dizilişi ile yakından ilgilidir. Cümle kurarken bu sırayı izlemek bize kolaylık sağlayacaktır.

Cümlenin kelime sırası şu şekildedir:

Sponsorlu Bağlantılar
1. Özne (Subject) + Fiil (Verb) + Nesne (Object)Örnek:

   I bought a hat.
  Bir şapka satın aldım.

2. Zarf ifade eden kelimeler ise (Nasıl? Nereye? Ne zaman?) genellikle fiil ya da
nesneden sonra gelirler.Örnek:

   He read the note

quickly.

    (How?).
   Notu çabucak okudu.
   I waited

at the corner

   (Where?) till 11.30(When?).
   11 buçuğa kadar köşede bekledim.

3. Eğer kuracağımız cümle soru cümlesi ya da emir cümlesi değilse kelime sırası genellikle
şu şekildedir:

Özne Fiil Nesne Zarf İfadeleri
Nasıl? Nerede? Ne zaman?
I bought a hat yesterday.
The children have gone home.
We ate our meal in silence.

 

İngilizce cümle yapısını öğrendikten sonra cümle kurmak bizim için biraz daha da kolaylaşacaktır. Bu yapıyı takip ederek, ingilizce cümle yapısını bilmek bize, cümlenin anlamını bulmada, çeviri yapmada da yardımcı olacaktır.

Aşağıdaki ingilizce örnek cümleleri inceleyelim. Kelimelerin başına (Ö)-Özne, (F)-fiil ve (N)-Nesne
işaretlerini koyacağız.

 • (Ö)John Baily (F)has set (N)a new high-jump record.
 • (Ö)The passport officer (F)examined (N)the passport.
 • (Ö)The dogs (F)don’t like (N)these biscuits.
 • (Ö)The shop assistant (F)is wrapping (N)the parcel.
 • (Ö)The visitors (F)have been (N)the new buildings.

Aşağıdaki örnek cümlelerde ise “(Ö)-Özne, (F)-fiil, (N)-Nesne, (NS)-Nasıl?, (Ne)-Nerede
ve (NZ)-Ne zaman” işaretlerini koyacağız.

 • (Ö)The children (F)slept (NZ)till 11 o’clock tihs morning.
 • (Ö)He (F)threw (N)the papers (Ne)into the bin.
 • (Ö)(F)don’t speak (N)English (NS)well.
 • (Ö)Mrs Jones (F)hides (N)her money (Ne)under the bed.
 • (Ö)You (F)didn’t pack (N)this suitcase. (NS)carefully.
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver