İngilizce Comparative – Karşılaştırma ve Superlative – Üstünlük Bildiren Sıfatların Yapısı Kısaca Hakkında Bilgi – İngilizce Dersi Konu Anlatımı

Comparative – Superlative Adjectives, Karşılaştırma Sıfatları Yapısı, Kuralları ve Oluşturma Şekilleri

Bu yazımızda, İngilizce comparative, yani karşılaştırma sıfatları vesuperlative yani üstünlük derecesi bildiren sıfatların yapısını ve kurallarını göreceğiz. Bu yapıların nasıl oluşturulduğunu, nerelerde kullanıldığını, düzensiz sıfatları, bunlarla ilgili örnek kelime ve örnek cümleler ve bunların Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.

Sponsorlu Bağlantılar

 

  • Comparative sıfatlar yani karşılaştırma sıfatları şu şekilde oluşturulur:

 

Sıfat ya -er eki (takısı) alır, ya da sıfatın başına moregetirilir.

coldermore famous

  • Superlative yani üstünlük bildiren sıfatlar ise şu şekilde oluşturulur:

Sıfatlara -est eki eklenir ya da sıfatların başına mostgetirilir.

coldestmost famous

Aşağıdaki sıfatların comparative ve superlative yazılışlarını inceleyelim. Türkçe anlamları şu şekildedir: soğuk – daha soğuk – en soğuk

Sıfat Comparative Superlative Türkçe Anlamları
cold colder coldest soğuk
late later latest geç
green greener greenest yeşil
safe safer safest güvenli
rich richer richest zengin
strange stranger strangest yabancı
fine finer finest iyi
high higher highest yüksek
small smaller smallest küçük

 

 

  • Bir sesli ve bir sessiz ile biten, kısa, tek heceli comparative sıfatlar yani karşılaştırma sıfatları şu şekilde oluşturulur:

 

Sıfatın son kelimesi iki kere yazılır.

fat – fatter – fattest

thin – thinner – thinnest

w ile biten sıfatlarda ise son harf ikilenmez:

low – lower – lowest

Aşağıdaki sıfatların comparative ve superlative yazılışlarını inceleyelim:

Sıfat Comparative Superlative Türkçe Anlamı
red redder reddest kırmızı
slow slower slower yavaş
big bigger biggest büyük
hot hotter hottest sıcak
new newer newest yeni

 

 

  • İki heceli ve -y ile biten sıfatlarda ise, -y düşer -ier ve -iest gelir:

 

happy – happier – happiest

Aşağıdaki sıfatların comparative ve superlative yazılışlarını inceleyelim:

Sıfat Comparative Superlative Türkçe Anlamı
friendly friendlier friendliest samimi
lazy lazier laziest tembel
hungry hungrier hungriest

 

  • İki heceliden daha fazla heceli sıfatlarda ise, comparative yapılacaksa başına more, superlative yapılacaksa başına most getirilir:

 

hopeful – more hopeful – most hopeful

Aşağıdaki sıfatların comparative ve superlative yazılışlarını inceleyelim:

Sıfat Comparative Superlative Türkçe Anlamı
famous more famous most famous meşhur
careful more careful most careful dikkatli
beautiful more beautiful most beautiful güzel
intelligent more intelligent most intelligent akıllı
dangerous more dangerous most dangerous tehlikeli

 

  • Yukarıda saydığımız kurallara uymayan, ‘ingilizce düzensiz sıfatlar’ da mevcuttur:

 

good – better – best

bad – worse – worst

far – further – furthest ya da (farther – farthest)

Aşağıdaki örnek cümlelerde düzensiz fiillerin nasıl kullanıldığını inceleyelim:

  • I know that my handwriting is bad, but Ahmet’s is worse.
  • I’m so tired. Is the bus stop much further/farther
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver