İnce Bağırsaklarda Sindirim

İnce Bağırsaklarda Sindirim:

İnce bağırsaklarda disakkaridaz enzimlerinin ve özel ince bağırsak salgılarının yardımı ile devam eden sindirimde peptonlar amino asitlere çevrilir. İnce bağırsakların salgıladıları öz suda bulunan dissakkaridaz enzimleri; maltoz, sakkaroz ve laktaz’dır.

Sponsorlu Bağlantılar

– Maltaz; maltozu glikoza çevirir.

– Sakkaroz veya sükraz; sakkarozu glikoza çevirir.

– Laktaz; laktozu glaktoza ve glikoza çevirir.

– Lipaz; yağları yağ asitlerine çevirir.

– Anterokinoz “hormon” yapısı bozulan tripsini etkin hale getirir.

Emilmesi mümkün hale gelmiş olan kimüs adını vermiş olduğumuz maddeler artık kilüs adını alır. Bağırsaktaki hareket ve dönüşüm süreci esnasında organizmanın yararlanacağı şekle dönüşen kilüs “besin maddeleri” bağırsak tümörleri tarafından emilir. Kilüsün tümörleri örten hücrelerden süzülerek geçmesiyle sonuçlanan bu olaya osmos adı verilir.

Osmos sonucu: Yağlı maddelerin bir kısmı ilk önce lenf damarlarına oradan da göğüs lenfa kanalına geçerek genel dolaşıma karışır. Proteinler, şekerler, tuzlar, vitaminler, kılcal damarlara geçerek kalın toplardamar aracılığı ile karaciğere giderler. Kalın bağırsak suyu emer, milyarlarca bakteri sindirim öz sularının tesirinden kurtularak bitkisel besinlerin selülozunu etkileyip bir bölümünün emilebilir glikoza çevrilmesini sağlar.

Sindirim sonunda suyunun büyük bir kısmıyla vücudumuza yararlı olan besin maddelerini kaybeden besinler posa haline gelir. Bunlar kalın bağırsakların özel hareketleri ile dışarı atılır.

Sponsorlu Bağlantılar:

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver