İlahi Dinlerin Birbirinden Farkları Nelerdir? Kısaca Maddeler Halinde Özet Konu Anlatımı

“İlâhî Dinler” denince nazil oluş-sırasına göre Yahudilik Hristiyanlık ve Müslümanlık anlaşılmaktadır. Bu dinlerden ilk ikisi orjinal hüviyetlerini koruyamadıkları için Dinler Tarihçileri onları “Muharref Dinler” grubunda incelemişlerdir. Hal böyle olmakla beraber burada o üç dini birbirinden ayıran özellikler üzerinde durulacaktır.
1- Tahrif edilmemiş haliyle Yahudilik ve Hristiyanlık da aynen Müslümanlık gibidir.
2- Yahudilik’te Tanrılar Yehova ile Elohim’dir. Hristiyanlık’ta teslis (üçleme) inancı hâkimdir. Müslümanlık’ta iseeşi-benzeri bulunmayan doğurmamış ve doğmamış olan bir tek Allah vardır.
3- Tevrat ve İnciller aslî hüviyetlerini koruyamamıştır. Birtakım tutarsızlık ve çelişkilerle doludur. Kur’an ise nazil olduğu gibi durmaktadır.
4- Meleklere iman her üç dinde çok az farklılıklarla mevcuttur.
5- Her üç dinde de peygamber inancı vardır.
6- Yahudilik ve Hristiyanlık belli bir bölgenin belli bir kavmin dini olduğu halde Müslümanlık bütün insanlığın dinidir.
7- Kelime-i şehadeti diliyle ikrar eden herkes o andan itibaren Müslüman sayılır. Ancak bir kişinin Yahudiliğe girebilmek için anadan doğma Yahudi olması gerekmektedir.
8- Yahudilik’te Hz. İsa ve Hz. Muhammed (s.a.v) Hristiyanlık’ta ise Hz. Muhammed (s.a.v) peygamber olarak kabul edilmediği halde Müslümanlık’ta ayırım gözetilmeksizin bütün peygamberlere iman edilir.
9- Hz. Musa ve Hz. İsa yalnız kendi kavimlerine gönderildikleri halde Hz. Muhammed (s.a.v) bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiştir.
10- Hristiyanlığa göre Hz. İsa Haç’ta can vermiştir. Müslümanlık’ta ise O ne asılmış ne de öldürülmüştür.
11- Hristiyanlık’ta dinî işlemlerin yürütülebilmesi için ruhban sınıfına mutlak ihtiyaç vardır. Müslümanlık’ta ise bu manada bir sınıf mevcut değildir.
12- Hristiyanlığa göre Papa Hz. İsa’nın yeryüzündeki vekilidir ve yanılmazlığı vardır. Müslümanlık’ta ise böyle bir kişi ve makam mevcut değildir.
13- Musevîlik’te Cumartesi günü kesin çalışma yasağı vardır. Müslümanlıkta ise Cuma Namazı dışında hayatı durduran böyle bir yasak yoktur.
14- Hristiyanlık’ta herkes günahkâr olarak doğar. Müslümanlık’ta ise günahsız doğmak asıldır.
15- Her üç dinde de birtakım mezheplerin varlığı kabul edilmiştir.
16- Hristiyanlık’ta rahipler günah bağışlama yetkisine sahiptir. Müslümanlık’ta ise bu tür yetkiye sahip hiçbir kişi veya kuruluş yoktur.
17- Müslümanlıkta belli şartları taşıyanların yılda servetlerinin 1/40’ini zekât olarak vermeleri farz ikenYahudilik ve Hristiyanlık’ta bu tür kesin dinî bir mecburiyet yoktur.
18- Yahudilikte peygamberlerden bazılarına iftira atılarak yakışıksız ifadeler kullanılırken Müslümanlıkta bütün peygamberler ancak üstün sıfatlarla anılmışlardır.
19- İslâm’da insana gücünün üstünde bir yük verilmezken Yahudilik ve Hristiyanlıkta mesela zühd adı altında insanlar uzun müddet açlığa ve susuzluğa mahkum edilmektedir.
20- Yahudilik’te çokça dünyaya önem verilerek ahiret ihmâl edilir Hristiyanlıkta ahiret öne çıkarılır. Müslümanlık ise dünya-ahiret dengesini en mantıkî şekilde kurmuştur.
21- Kadın gerçek hukukuna Yahudilik ve Hristiyanlığa nisbetle en mükemmel şekilde Müslümanlık’ta kavuşmuştur.
22- Yahudilik ve Hristiyanlık’ta ilhama vahiyden üstün bir yer verilirken Müslümanlık’ta vahyin üstünde bir şey düşünülmemiştir.
23- Müslüman müşrik olmayan Hristiyan kadınla evlenebildiği halde bir Hristiyan İslâm’a girmedikçe bir Müslüman kadınla evlenemez.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver