Ilaç Raporu

İlaç Raporunu İndirmek İçin Buraya Tıklayınız

Ek–1

Sponsorlu Bağlantılar

İLAÇ KULLANIM RAPORU

………………………. HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ/ MESUL MÜDÜRLÜĞÜ

Hastanın Adı Soyadı: Muayene Tarihi:
T.C. Kimlik Numarası: Bilgi İşlem No:
Sosyal Güvencesi/ Kurumu: Poliklinik:
Sicil No: Protokol Defter No:

TANI(LAR)*:  
İLAÇLAR**:      Hastanın yukarıda belirtilen hastalığı ile ilgili sıralanan etken maddeli ilaçlarını …………… süre ile kullanması gerekmektedir.

Hekim-Kaşe-İmza Başhekim-Mühür-İmza

Açıklama:* Tebliğ eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesine (Ek–2) uygun olmayan tanı ve ilaç eşleşmelerinde hastaya reçete edilen ilaçlar, katkı payından muaf olmayacaktır.** İlaçların etken madde ismi yazılacaktır.

>>> İlaç Raporu Örneği 2 <<<

İlaç raporunu alternatif olarak BURAYA TIKLAYARAK da indirebilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver