İKLİM, HAVA DURUMU, KLİMATOLOJİ, METEOROLOJİ Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet

İKLİM, HAVA DURUMU, KLİMATOLOJİ, METEOROLOJİ (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIM)

 

İKLİM

Sponsorlu Bağlantılar

 

Geniş bir sahada, uzun yıllar boyunca (40 – 50 yıl) devam eden, atmosfer olaylarının ortalamasına iklim denir.

 

İklimin insan ve çevre üzerindeki etkileri

 

İnsanların;

Yeryüzüne dağılışlarını,

Ekonomik faaliyetlerini,

Yiyecek ve giyeceklerini,

Fizyolojik gelişimlerini,

Karakterlerini,

Kültür faaliyetlerini, etkiler.

 

Endüstrinin dağılışını etkiler.

Konut tipini ve malzemesini etkiler.

Ulaşım faaliyetlerini etkiler.

Turizm faaliyetlerini etkiler.

Tarım faaliyetlerini etkiler.

Tarım ürünleri çeşitliliğini etkiler.

Toprak oluşumunu ve verimlilik derecesini etkiler.

Yeryüzü şekillerinin oluşumunu etkiler.

Bitki örtüsü çeşitliliğini etkiler.

Göllerin oluşumunu ve göl sularının kimyasal özelliğini etkiler.

Akarsu debilerini ve rejimlerini etkiler.

Hayvan türleri ve dağılışını etkiler.

Dış kuvvetlerin etki alanlarını ve dağılışını etkiler.

Kayaların çözülme türünü belirler.

Erozyonu etkiler.

Kalıcı kar sınırı yükseltisini etkiler.

Denizlerin tuzluluk oranlarını etkiler.

 

 

HAVA DURUMU

 

Dar bir sahada, kısa süre içerisinde görülen atmosfer olaylarına hava durumu denir.

 

 

KLİMATOLOJİ

 

Geniş sahalarda, uzun yıllar devam eden (bilgi yelpazesi.net) atmosfer olaylarının ortalamalarını tespit ederek, iklim bölgelerini ve karakterlerini inceleyen bilim dalına klimatoloji denir.

 

 

METEOROLOJİ

 

Dar sahalarda, kısa süreli atmosfer olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji denir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver