İkizkenar yamuk prizmanın açılımı, hacmi ve alanı hesaplanması formülü

EOMETRİ FORMÜLLERİ

ÜÇGEN – ÇOKGEN – DÖRTGENLER – ÇEMBERÜÇGENÜÇGENDE AÇI ÖZELLİKLERİCevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?Cevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?Cevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?ÜÇGENDE AÇI – KENAR BAĞINTILARICevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?Cevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?DİK ÜÇGENPisagor BağıntısıCevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?Öklid BağıntılarıCevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?İkizkenar ÜçgenCevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?Cevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?Eşkenar ÜçgenCevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?Cevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?Üçgende Açıortay BağıntılarıCevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?Cevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?Üçgende Kenarortay BağıntılarıCevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?Cevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?Cevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?Üçgende AlanCevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?Üç kenar Uzunluğu Verilen Üçgenin AlanıCevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?Cevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?Çevresi ve İç Teğet Çemberinin Yarıçapı Verilen Üçgenin AlanıCevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?Çevresel Çemberin Yarıçapı ve Kenar Uzunlukları Verilen Üçgenin AlanıCevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?ÜÇGENDE ALAN iLE iLGiLi BAZI ÖZEL DURUMLARCevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?BENZERLiK ORANI VE BENZER ÜÇGENLERiN ALANLARI ORANICevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?Cevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?TEMEL BENZERLİK TEOREMİCevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?THALES (TALES) TEOREMİCevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?Cevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?MENELAUS TEOREMİCevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?SEVA TEOREMİCevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?STEWART TEOREMİCevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?CARNOT TEOREMİCevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?ÇOKGENLERKonveks Çokgenin ÖzellikleriCevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?DÜZGÜN ÇOKGENLERKenarları eşit uzunlukta ve iç açılarının ölçüleri eşit olan çokgene düzgün çokgen denir.Düzgün Çokgenin ÖzellikleriCevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?Düzgün Çokgenin AlanıCevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?DÖRTGENLER

Sponsorlu Bağlantılar

Konveks Dörtgenin Genel ÖzellikleriCevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?Cevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?PARALELKENARCevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?
Cevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?
Cevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?
Cevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?
Cevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?DİKDÖRTGENCevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?
Cevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?KARECevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?DELTOİDCevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?YAMUKCevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?
Cevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?YAMUĞUN ALANICevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?
Cevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?İKİZKENAR YAMUKCevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?
Cevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?DİK YAMUKCevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?ÇEMBERCevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?ÇEMBERDE AÇI, TEĞET, KİRİŞ,KESEN ÖZELLİKLERCevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?
Cevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?
Cevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?
Cevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?ÇEMBERDE UZUNLUKCevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?
Cevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?
Cevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?
Cevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?DAİRENİN ALANI VE ÇEVRESİCevap: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?
Dik Prizmaların Özellikleri
1) Tabanları birbirine eş ve paraleldir.
2) Yan yüzleri dikdörtgensel bölgelerdir.
3) Herbir köşede kesişen ayrıtları birbirine diktir.
4) Yanal ayrıtlar aynı zamanda yüksekliktir.

Dik Prizmaların Alanları
Dik prizmaların alanı demek prizmanın dış yüzeyinin kapladığı alan demektir.Tüm dik prizmaların alanı için aşağıdaki formül kullanılır.
Alanı=2.(taban alanı)+(yükseklik).(taban çevre uzunluğu)
Küpün Alanı:
A=6.a
Dikdörtgenler Prizmasının Alanı:
A=2.(a.b+a.c+b.c)

Dik Prizmaların Hacimleri
Dik prizmaların hacmi demek içine doldurulan sıvının kapladığı yer demektir.Tüm dik prizmaların hacmi için aşağıdaki formül kullanılır.
Hacim=(taban alanı).(yükseklik)
Küpün Hacmi:
V=a.a.a
Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi:
V=a.b.c

Açıklama
örnek bir ikizkenar yamuk dik prizmanın hacmi hesaplanmaktadır, ayrıca hacmi bilinen bir prizmanın ayrıt uzunluklarının nasıl bulunabileceği ile ilgili örnek çözülmektedir.

Ön Bilgiler
ikizkenar yamuk dik prizmanın hacim hesabı öğrenilmiş olmalıdır.

Öğretim Programı İçindeki Yeri
Yeni Geometri>
Dik Prizmalar ve Piramitler>Prizmalar ve Piramitler
prizmaların formülleri ikizkenar üçgen dik prizma ikizkenar üçgen dik piramitin formulü nedir ikizkenar dik üçgen prizma ikizkenar dik piramit ikiz kenar yamuk dik prizma özellikleri ikizkenar yamuk prizmanın hacmi ikizkenar dik üçgen dik prizma dik yamuk nedir eşkenar üçgen dik prizma

Kaynak: İkizkenar Dik Prizmanın Tüm Formülleri Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver