Ho Şi Minh Ho Şi Minh Biyografisi Ho Şi Minh Eserleri Nelerdir?

Ho Şi Minh Kimdir Ho Şi Minh Kimdir, Hayatı Biyografisi | Ho Şi Minh Hakkında

Ho Şi Minh Kimdir, Hayatı Biyografisi, Ho Şi Minh Hakkında Bilgiler, Ho Şi Minh Eserleri Nelerdir, Yaşamı ve Önemi

biyografi kimdir resmi

Sponsorlu Bağlantılar

Bu yazıda ziyaretçilerimiz için Ho Şi Minh hakkında bilgilere yer verdik.

Ho Şi Minh Kimdir?

HO Şİ MİNH (1890-1969). Vietnam bağımsızlık hareketinin önderi ve Vietnam Demok­ratik Cumhuriyeti’nin ilk başkanı olan Ho şi Mihn, halkı tarafından sevgiyle “Ho Amca” olarak anılır. Vietnam’da, o dönemde Fransız Çinhindi’nin egemenliği altındaki Nghe An’da doğan Ho Şi Minh’in asıl adı Nguyan That Thanh’dı.
Öğrencilik yıllarında ülkesindeki Fransız yönetimine karşı yürütülen eylemlere katıldı. 19H’de ülkesinden ayrılarak iki yıl boyunca bir şilepte çalıştı; Akdeniz ve Afrika limanla­rında dolaştı. Fransız sömürge yönetimi altın­daki ülkeleri yakından tanıdı. Daha sonra gittiği Fransa’da sosyalist dünya görüşünü benimsedi. 1920′de Fransız Komünist Partisi’nin kurucuları arasında yer alan Ho Şi Minh, yazdığı yazılarla çevresindeki Vietnam­lı gençleri bilinçlendirerek onları ülkelerinin bağımsızlık mücadelesi için eğitti. 1925′te Çin’de, Kanton’da yaşayan siyasal sürgünleri örgütleyerek Vietnam Devrimci Gençlik Bir-liği’ni kurdu. 1930′da Ho Şi Minh’in öncülü­ğünde kurulan Çinhindi Komünist Partisi, yoksul köylülere toprak dağıtmayı ve yabancı işletmeleri kamulaştırmayı amaçlayan bir programı benimsedi. Ho Şi Minh’in eylemle­rinden tedirgin olan Fransız yönetimi, yoklu­ğunda ona ölüm cezası verdi.
II. Dünya Savaşı sırasında, 1940′ta Japon birlikleri Çinhindi’ne girdi. Ho Şi Minh 1941′de, 30 yıllık bir ayrılıktan sonra gizlice ülkesine döndü. Fransız sömürgecilerine ve Japon işgalcilerine karşı halkın çeşitli kesim­lerini harekete geçirecek bir gerilla savaşı için hazırlığa başladı. Gizlilik koşullarında sürekli ad değiştirmesi gerekiyordu, son olarak ay­dınlatan anlamına gelen Ho Şi Minh adını aldı. Bu arada gerilla savaşı üzerine kitaplar yazdı. II. Dünya Savaşı’nda Japonlar’a karşı mücadelede destek bulmak amacıyla Çin’e gitti; ama Çan Kay-Şek onu tutuklattı. 18 ay süreyle çok ağır koşullarda yaşamak zorun­da bırakıldı. Carnet de prison (“Hapishane Defteri”) adlı şiir kitabım da bu dönemde yazdı.
Japon işgaline karşı gerilla savaşını sürdü­ren Vietnam direniş güçleri, çok geçmeden Vietnam’ın önemli kentlerini geri almayı ba­şardı. Ho Şi Minh, 2 Eylül 1945′te 500 bin kişilik bir kalabalığın önünde bağımsız Viet­nam Demokratik Cumhuriyeti’nin kuruldu­ğunu ilan etti. Tam da bu sırada, II. Dünya Savaşı sona ererken, Japonlar’ı silahsızlandır­mak amacıyla Güney Vietnam’a giren İngiliz­ler, bölgenin yeniden Fransızlar’ın eline geç­mesine yardımcı oldular. Vietnam direniş savaşı sekiz yıl sürdükten sonra 1954′te Fran­sızlar’ın kesin yenilgisiyle son buldu. Ne var ki, savaşın sonunda yapılan görüşmeler sonu­cu, ülke Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam olarak ikiye bölündü ve Ho Şi Minh yönetimi­ne ülkenin yalnızca kuzey kesimi bırakıldı. Güney Vietnam ise çok geçmeden ABD’nin siyasal ve iktisadi denetimi altına girdi. Ulusal bağımsızlık ve iki Vietnam’ın birleştirilmesi için, ABD ve Güney Vietnam yönetimine karşı 1955′te başlayan savaş, 1975′te Vietnam Demokratik Cumhuriyeti’nin zaferiyle sonuç­landı. Ho Şi Minh iki Vietnam’ın birleştiğini göremeden, 1969′da savaş sürerken öldü
İlgili aramalar: Ho Şi Minh Kimdir, Hayatı Biyografisi, Ho Şi Minh Hakkında Bilgiler, Ho Şi Minh Eserleri Nelerdir, Yaşamı

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver