Hiperaktif Bebek Nasıl Anlaşılır-Bebeklerde Hiperaktivite Belirtileri-Hiperaktivitenin Nedenleri Nelerdir Hakkında Bilgi

Aşağıda Hiperaktif Bebek Nasıl Anlaşılır-Bebeklerde Hiperaktivite Belirtileri-Hiperaktivitenin Nedenleri Nelerdir ile ilgili detaylı bilgilerin yanısıra genel anlamda hastalıkların nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında ayrıntılı bilgi yer almaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

Hiperaktif Bebek Nasıl Anlaşılır-Bebeklerde Hiperaktivite Belirtileri-Hiperaktivitenin Nedenleri Nelerdir

Hiperaktivite bebeklik çağından itibaren bazı belirtiler ile kendisini belli eden ve toplam bebeklerin % 4-5 inde görülen bir davranış bozukluğu veya hastalığıdır. Hiperaktif davranışlar erkek bebeklerde daha yoğun oranlarda görülmektedir. Bir oran vermek gerekirse erkek bebeklerde hiperaktivite görülen bebek oranı, kız bebeklerdekine göre 4-5 kat daha yüksektir. Şimdi sizlere kısaca hiper aktivite belirtileri hakkında bilgi vereceğiz ve daha sonra da hiperaktivite sebepleri nelerdir bunları açıklayacağız.

Okul çağı çocuklarının yüzde 5-7’sinin hiperaktif olduğu ifade edilerek, hiperaktivitenin erkek çocuklarda, kızlara oranla 4 kat daha fazla görüldüğüne dikkat çekildi.

Hiperaktif çocukların ortak özellikleri:

Çoğunlukla birinci çocuk olurlar.

Aşırı konuşkan ve gürültücüdürler.

Acıya dayanıklı olup dikkat etmeden caddeye koşmak gibi, kendilerini kolaylıkla tehlikeye atabilen şeyler yapabilirler.

Genellikle vicdanı zayıf, ruh hali değişken olup uyku süreleri kısa olur.

Okul çağı çocuklarının yüzde 5-7’sinde hiperaktivite olduğu vurgulanıyor. ABD’deki araştırma sonuçlarına göre, bozukluğun okul çağındaki sıklığı genel olarak yüzde 2-20 arasında, ergenlik öncesi çocuklarda yüzde 3-5 olarak bildirilmiştir. İngiltere’deki araştırmalara göre ise bozukluğun sıklığı yüzde 1’den azdır.

Biyolojik, genetik, psikososyal ve ailesel etkenler hiperaktivitenin nedenleri arasında sayılabilir.

Hiperaktivitenin Nedenleri

1- Genetik Nedenler: Hiperaktif çocukların ailelerinde anti-sosyal kişilik bozukluğu, histeri, alkolizm ve madde bağımlılığının daha sık olduğu ortaya konmaktadır.Çok düşük doğum ağırlıklı çocukların ve daha seyrek olarak genetik kökenli tiroid bozuklukları gibi durumlarla da hiperaktivite görülmektedir.

2- Beyin Hasan: Perinatal dönemde gizli yada açık minimal derece de santral sinir sistemi hasarı olduğu belirtilmektedir. Prematüre doğum oranında sık olduğu ve prenatal dönemde gelişmekte olan sinir sisteminde fiziksel hasarın bulunduğu belirtilmiştir.

3- Nörofızyoloji ve beyin görüntüleme çalışmaları: İnsan beyni belirli dönemlerde hızla büyür. Bunlar 3-10 ay. 2-4 yaş. 6-8 yaş ve 14-16 yaşlar arasındaki dönemlerdir. Olgunlaşma geriliği olan çocuklarda geçici bulgulara rastlanır.

4- Gıda ve katkı maddeleri: Her ne kadar boya maddeleri ve gıda katkılarının, şekerlerin yada kurşunun bu bozukluğa neden olabileceği öne sürülsede. bununla ilgili bilimsel kanıtlar yoktur.

5- Psikososyal etkenler: Bozukluğu olan çocukların sıklıkla parçalanmış ailelerden geldiği, anne-babanın sürekli geçimsizliği ve ana-babada psikiyatri bozukluklar ile tek yada ilk çocuk olma oranının kontrollerden daha fazla olduğu bildirilmektedir. Eğilim yaratan nedenler arasında çocuğun huyu. genetik ailesel nedenler ve toplumun davranış ve başarı ile ilgili beklentileri vardır.

6- Risklerin belirlenmesi: Annenin gebelik öncesinde yada gebelik sırasında tıbbi durumu, duygusal zorluğu, sigara alkol kullanımı yada doğum komplikasyonları risk oluşturan nedenler arasındadır. Çocuğun öyküsünde kala travmalarının sıklığı ile dikkat eksikliği tanısı arasında belirgin ilişki olduğu öne sürülmektedir

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver