Hidrojeoloji Mühendisi Bölümü Okuyanlar Ne Olur Hidrojeoloji Mühendisi İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Hidrojeoloji Mühendisi Maaşları Ne Kadar

Hidrojeoloji Mühendisi Mesleği Nedir Hidrojeoloji Mühendisi Nasıl Olunur Hidrojeoloji Mühendisi Ne İş Yapar Hidrojeoloji Mühendisi Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları

Hidrojeoloji Mühendisi Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Hidrojeoloji Mühendisi Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Hidrojeoloji Mühendisi Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Hidrojeoloji Mühendisi Mesleği

TANIM

İçme, kullanma, sulama, hidrolik ve jeotermal enerji üretimi amacıyla istenilen miktar ve kalitede yüzey ve yeraltı suyunun araştırılması ve suların kirletici etkilerden korunması konularında teknik çalışmalar ve araştırmalar yapan kişidir.

GÖREVLER

Yeraltı suyunu içeren jeolojik birimlerin sınırlarını ve hidrolik özelliklerini belirler,
Yeraltı suyu işletmeciliği ile ilgili olarak uygun işletme ve yönetme politikalarını belirler,
Yeraltı sularının kalitelerinin korunması ve kirlenmiş yeraltı sularının yeniden temizlenmesi için çalışmalar yapar,
Değişen iklim ve sosyal koşullara bağlı olarak yeraltı suyu tüketimini tahmin eder ve ekonomik tüketim için plan yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Sondaj ekipmanı,
Jeofizik ölçüm aletleri,
Su kimyası ile ilgili arazi ve laboratuar aletleri,
Bilgisayar,
Su kalitesi gözlem cihazları,
Yağışın akım, buharlaşma, sıcaklık gibi özelliklerini ölçmeye yönelik hidrolik gözlem aletleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Hidrojeoloji mühendisi olmak isteyenlerin;

Üst düzeyde genel yeteneğe,
Araştırıcı bir özelliğe sahip,
Başta jeoloji ve kimya olmak üzere fen derslerine karşı ilgili ve bu konularda başarılı,
Meraklı ve sabırlı

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Hidrojeoloji mühendisi arazi, laboratuar ve büro ortamında çalışır. Çalışırken laborant, teknisyen, çevre mühendisi, jeoloji mühendisi ve diğer çalışanlarla iletişim halindedir.

MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde “Hidrojeoloji Mühendisliği” bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Matematik,
Fen Bilimleri (Fizik, Kimya, Biyoloji),
Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

Lise veya dengi okul mezunu olmak,

· Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) başarılı olması gerekir. “Hidrojeoloji Mühendisliği” lisans programı için yeterli (MF-4) puanı almak gerekir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Hidrojeoloji Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Kendi alan/kol/bölümlerinin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi 4 yıldır.
4 yıllık eğitim döneminde öğrenciler, Fiziksel Jeoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Türk Dili, Akışkanlar, Termodinamik, Yapısal Jeoloji, Mineraloji, Hidroloji, Petrografi, Bilgisayar Programlama, Taşınım Süreçleri, Kayaç Mekaniği, Saha Jeolojisi, Sayısal Çözümleme, Hidrojeokimya, Toprak Mekaniği, Yer altı Suyu, Çevresel Hidrojeoloji, Su Kaynakları, Jeotermal Enerji, Sulama ve Drenaj, Krast Hidrojeolojisi, Akifer Testleri, Su Kalitesi ve Kontrolü, Türkiye Hidrojeolojisi, Hidrojeolojik Modeller gibi dersler alırlar

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Hidrojeoloji Mühendisliği” lisans diploması ve “Hidrojeoloji Mühendisi ” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Hidrojeoloji mühendisleri Devlet Su İşleri (DSİ), Maden Tetkik ve Arama (MTA), Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası, Çevre Genel Müdürlüğü ve Belediyeler gibi kamu kurumlarında; sondaj ve su arıtma ile ilgili özel kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Ayrıca jeoloji amaçlı işlerde, yol inşaatı, zemin etüdü gibi çalışmalarda görev alabilmektedirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Yüksek öğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonunda kamu kurumlarında göreve başlanıldığında mühendis kadrosu ile teknik hizmetler sınıfından ücret alınmaktadır. Bu ücret bugün için brüt asgari ücretin yaklaşık 2,5 katı kadardır. Özel sektörde çalışılması durumunda alınan ücret işyerlerinin ve yapılan işin özelliğine göre değişim göstermektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Kamu kurumlarında görev yapanların bağlı olduğu kurum bünyesindeki yönetim kademelerine yükselmeleri söz konusu olabilmektedir.

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

Jeoloji Mühendisliği,
İnşaat Mühendisliği,
Çevre Mühendisliği,

EK BİLGİLER

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları,
2010 ÖSYS Başvuru kılavuzu,
2008 Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
ÖSYM Üniversiteler Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi-2000,
Hacettepe Üniversitesi web sayfası (www.hacettepe.edu.tr)
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

· İlgili eğitim kurumları,
· Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver