Hayvanlarda Üreme Konu Anlatımı Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım

Etiketler: Memelilerde Üreme, Omurgalılarda Üreme

Eğitim Bölümümüzde Bu Sayfada Hayvanlarda Üreme Konu Anlatımı Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım Hakkında YGS, LYS, AÖF, KPSS, DGS, ÖSS Konu Anlatımı, Denemeler, Çıkmış Sorular, Çözümlü Sorular İle İlgili Bilgiler ve İndirme Linki Yer Almaktadır

Sponsorlu Bağlantılar

Hayvanlarda Üreme

Bu ders notumuzda hayvanlarda üreme konusunu göreceğiz. Konumuzun içinde hayvanlardaki üreme çeşitleri, ve üreme sistemlerindeki yapıların görevlerini ve daha fazlasını bulabilirsiniz.

  a-Spermatogenez :
Erkek bireylerde testislerde spermlerin meydana gelmesidir.
Özellikleri:

Testiste seminifer tüplerinde gerçekleşir
Ergenlik dönemine kadar sadece sperm ana hücreleri (Spermatogoniumlar) mitozla çoğalır
Ergenlikle beraber mitozla çoğalırken mayozla spermler meydana gelir
Mayoza başlayacak hücreye 1.spermatosit (2n) denir
Mayoz II geçirecek hücreye 2. spermatosit (n) denir
Mayoz sonu oluşan hücrelere spermatid (n) denir
Oluşan spermatidler dölleme yeteneği kazanmak için farklılaşırlar. Bu olaya spermiyohistogenez denir.
Farklılaşma epididimiste gerçekleşir
Her sperm ana hücresinden kalıtsal olarak farklı 4 aktif  sperm oluşur

Farklılaşma:

Golgiden akrozom gelişir
Sitoplazmanın önemli kısmı atılır
Nucleus yoğunlaşır
Kuyruk gelişir

Spermin özellikleri:

Az sitoplazmalı ,küçüktür
Kamçılı ve aktif hareketlidir
Besin maddesi içermez
Uç kısmında ovum zarını eritecek enzim içeren akrozom bulunur
Fertilizin maddeye pozitif taksi gösterir
Zigotun kromozom kaynağıdır
Zigotun sentrozom kaynağıdır
Dişi üreme sisteminde 2-3 gün canlı kalabilir
Ömür boyu üretilir

b-Oogenez :
Dişi bireyin ovaryumunda gerçekleşir.
Özellikleri:

Ovaryumda folikül içerisinde gerçekleşir
Embriyonik evrede 3. aydan itibaren ovum ana hücreleri gelişir
Embriyonik dönemde mayoza başlayan 1. oositler ergenlik dönemine kadar  profaz-1 evresinde kalırlar
Ovaryumda gelişecek ovum sayısı bellidir
Ergenlikle beraber periyodik olarak  ortalama 28 günde bir ovum  gelişir

Not: Bazı hayvanlarda ovum yılda bir topluca, bazılarında birkaç kez  gruplar halinde bırakılır

 Bir oogoniumdan 1 ovum 3 kutup hücresi oluşur
Oogniunun sitoplazmasının büyük kısmı ovumda kalır
Ortalama 45-50 yaşına kadar devam eder

Ovumun özellik ve görevleri:

Bol sitoplazmalı ve büyüktür
Hareketsizdir
Türe göre değişik orende besin içereir
Zigotun kromozom kaynağıdır
Zigotun mitokondri kaynağıdır
-Döllenmeden sonra zigota dönüşür

Döllenme
Ovum ile spermin birleşmesi olayıdır.
Döllenme  gerçekleştiği ortam
A-Dış Döllenme  :

Sadece suda yaşayanlarda gözlenir.
Döllenme olasılığını arttırmak için fazla sayıda üreme hücresi oluşturulur.
Döllenen yumurtadaki embriyo gelişimini suda tamamlar.
Genellikle yumurta ve spermler suya bırakıldığından çiftleşme  organlarına rastlanmaz.

 B-İç Döllenme :

Kara ortamında  nem , sıcaklık ve radyasyon gibi faktörlere  karşı üreme hücrelerini korumak için döllenme dişi bireyin üreme sisteminde gerçekleşir.
Genelde karada yaşayanlarda görülür.
Üreme hücreleri dişi bireyin üreme sistemi içinde birleştiğinden döllenme olasılığı fazlalaşmıştır.
Döllenmiş yumurtadaki embriyo gelişimini dişi bireyin içinde veya dışarıda tamamlayabilir.
Çiftleşme organları kullanıldığından üreme hücresi sayısı azdır.

 Döllenme ve gelişme şekline göre üçe ayrılır
 A-Dış döllenme ve dış gelişme:

Suda yaşayan canlılarda (Balık ve kurbağalarda) görülür
Yumurta ve sperm vücud dışına su ortamına bırakılır
Döllenme garantisi yoktur
Yumurtanın etrafında kabuk oluşumu yoktur
Döllenmeden sonra gelişen embriyoda kabuk,korion,amnion ve allantois gibi zarlar yoktur.Sadece vitellüs kesesi vardır.
Embriyo su ve O2 ihtiyacını sudan karşılar
Embriyo metabolik artıkları  bulunduğu su ortamına difüzyonla verir
Yumurtada yeterli besin olmadığı için başkalaşım veya embriyonal gelişim tamamlanmadan beslenme davranışları görülür
Yumurta sayısı fazla döllenme garantili değildir

 B-İç döllenme dış gelişme:

Karada yaşayan sürüngen ve kuşlarda görülür
Döllenme dişi bireyin vücudu içinde müller kanalında gerçekleşir
Döllenmeden sonra yumurta etrafında kabuk oluşumu gerçekleşir
Yumurta vücudun dışında gelişimini tamamlar
Gelişen embriyonun etrafında kabuk,korion,amnion zarları ayrıca yedek besin deposu vitellüs kesesi ve metabolik artıkları depolayan allantois kesesi bulunur
Embriyo ile dış ortam arasında sadece gaz alış verişi vardır
Yumurta sayısı az döllenme garantilidir
Yumurtada embriyonik gelişimi tamamlatacak kadar yeterli besin bulunur
Dişilerde müller kanalı oluşan yumurtanın döllendiği,vitellüsün vekabuğun oluştuğu yerdir.

C-İç döllenme ve iç gelişme:

Memelilerde görülür
Döllenme dişi bireyin vücudu içinde gerçekleşir
Embriyonik gelişim dişi bireyin vücudu içinde tamamlanır.Ana organizma embriyonun korunması,beslenmesi,solunumu vb.bütün yaşamsal ihtiyaçlarını karşılar
Yumurta sayısı azdır döllenme ve gelişme garanti altındadır
Oluşan embriyo madde alış verişini ana organizmanın vücudu ile yapar
Yumurtada kabuk yoktur. Vitellüs çok azdır.
Allantois ve vitellüs keseleri körelmiş ve bu keselerin görevini göbek bağı almıştır

Not:İç döllenme iç gelişme gösteren bazı balık ve sürüngenlerde ana organizmanın rolü:
1-Döllenme ortamıdır
2-Embriyonun korunmasında rol alır
   Döllenme ve Gelişim
Ovipar canlılar:

İç döllenme veya dış döllenme görülür
Gelişme vücud dışında gerçekleşir
Embriyonik gelişimi destekleyecek özel davranışlar gelişmiştir

Örn:Balık,kurbağa,sürüngen ve kuş
 Ovovipar canlılar:

İç döllenme görülür.(Genelde)
Embriyonik gelişim yumurta içinde ana canlının vücudu içinde özel organlarda gerçekleşir.
Ana canlının vücudu sadece koruyucudur
Gelişimi biten yavru doğar gibi ana vücudu terk eder

Örn:Karasinek,lepistes,engerek,köpek balıkları
 Vivipar canlılar:

İç döllenme görülür
Yumurtalarda vitellüs çok azdır
Gelişme ana canlının vücudunda gerçekleşir
Ana canlı  embriyonun bütün ihtiyaçlarını karşılar.

(Beslenme,korunma,boşaltım maddelerinin atılımı,solunum vb.)
Örn:Memeliler
   1-Pronefroz tip
Hayvanlarda üreme ve boşaltım sistemi bazı yapılar ortak olarak kullanır.Bu nedenle bu ikili  yapıya  ürogenital sistem denir.Boşaltım birimi nefridyumdur.Boşaltım maddeleri glomerulus denen
kılcal damar yumağından silli huni ile başlayan nefridyuma geçerler.Nefridyumlar segmantal diziliş gösterirler.Bu tip böbrek yapısı bütün omurgalıların embriyonal döneminde ve kıkırdaklı balıkların ergin döneminde görülür.Nefridyumlar ayrı ayrı wolf kanalına açılır.(Pronefroz kanal)
2-Mezonefroz tip
Boşaltım birimi glomerulus ve bowman kapsüllerinin oluşturduğu malpiğhi tüpleridir(Nefron).Segmantal diziliş gösterip wolf (Mezonefroz kanal)kanalına  açılırlar.Sürüngen , kuş ve memeli embriyoları ile balık ve kurbağaların
erginlerinde görülür.
3-Metasnefroz tip
Böbrek yapısında temel boşaltım birimi glomerulus ve bowman kapsülünden oluşmuş (malpiğhi tüpleri) nefron lardır.Farklı olarak nefron lar ortak bir kanalla böbrek havuzuna ve buradan tek kanallar  mesaneye açılır.Bu kanala üreter denir.Bu kanal sperm taşımaz.Memelilerde mesaneden uretra ile vücud dışına açılır.
Sürüngen kuş ve memelilerde mezonefroz kanalı erkek bireylerde epididimis haline dönüşür.Wolf kanalı vasdeferans haline dönüşür. Dişilerde iki yapı tamamen körelir.
 Kloak:Balık, kurbağa, sürüngen ve kuşlarda bulunan yapı sindirim, boşaltım ve üreme hücrelerinin dışa atıldığı yapıdır.Memelilerde bulunmaz.
Wolf kanalı:Balık ve kurbağaların erkek bireylerinde bulunur.Üre ve spermin dışa atılımını sağlar.Sürüngen,kuş ve memelilerin erkeklerinde wolf kanalının yerini vasdeferans kanalı almıştır.
 Müller kanalı:Balık ve kurbağalarda dişi bireylerin ovaryumundan bırakılan yumurtaların dışa atılımını sağlar. Sürüngen ve kuşlarda müller kanalı daha gelişkin olup :

iç döllenmenin gerçekleştiği yerdir.
Yumurta akının oluştuğu yerdir.
Yumurta kabuğunun oluştuğu yerdir
Bazı türlerde embriyonik gelişimin tamamlandığı yerdir.

(Ovoviviparlarda)
Kuş ve sürüngenlerin erkeklerinde rudimenter müller kanalı bulunur.Testislerde üretilen spermler vasdeferans kanalı ile  kloaka taşınırken boşaltım maddeleri  üreter ilke kloaka taşınır.

Sayfa No İçerikleri :

SAYFA 1: Üreme Sistemine Giriş-Virüsler, Bakteriler ve Protistalar da Üreme

SAYFA 2: Eşeyli Üreme ve Çeşitleri

SAYFA 3: Eşeysiz Üreme ve Çeşitleri

SAYFA 4: Hayvanlarda Üreme

SAYFA 5: İnsanlarda Üreme ve üreme sistemi

SAYFA 6: Bitkilerde Üreme

SAYFA NO:

Kaynak İndirme Bilgileri
Site: www.EnBasit.com
Dosya İçeriği: Üreme (Üreme Sistemine Giriş-Virüsler, Bakteriler, Protistalar, Hayvanlar, İnsanlar, Bitkilerde Üreme Sistemleri, Eşeyli ve Eşeysiz Üreme)
Dosya Boyutu/Türü: 502 KB/ PDF
Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver