HAYVANCILIK, TÜRKİYE’DE HAYVANCILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet

HAYVANCILIK, TÜRKİYE’DE HAYVANCILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER (COĞRAFYA KONU ANLATIM)

 

Türkiye’de hayvancılık bazı faktörlerin etkisi altındadır. Bunlar şunlardır ;

Sponsorlu Bağlantılar

 

a) Hayvan Soyları İyileştirilmeli (Islah edilmeli)

 

Yerli ırklar et-süt verimi yüksek olan ırklarla melezleştirilmeli veya iyi cins hayvan ithal ederek sayısını artırmalıyız. İyi cins hayvan yetiştirmek amacıyla Cumhuriyetin ilk yıllarında çalışmalar başlatılmıştır. İyi cins hayvan yetiştiren çiftliklere hara denir. Örnek : Bursa-Karacabey, Eskişehir-Çifteler.

 

b) Mera Hayvancılığı Yerine Ahır Hayvancılığı Geliştirilmeli

 

Mera hayvancılığı otlaklarda yapılan hayvancılık şeklidir. Masrafsızdır. Ancak verim düşüktür. Bundan dolayı yem kullanımı fazla olan , fakat verimi yüksek olan ahır hayvancılığına önem verilmelidir.

 

c) Otlaklar Korunmalı

 

Otlaklarımız tarımda makineleşme ile sürekli olarak daralmaktadır. Ayrıca otlaklarda aşırı otlatma sonucu otlaklar bozulmaktadır. Bu olumsuzluklar (bilgi yelpazesi.net) sonucunda hayvanlarımız yeterince beslenememektedir. Hayvancılığı geliştirmek için bu olumsuz durumlar önlenmeli.

 

ç) Yem üretimi artırılmalı.

 

d) Erken kesim önlenmeli (süt kuzu-süt dana)

 

e)Salgın hastalıklarla mücadele edilmeli

 

f) Çiftçi eğitilmeli ve kredi desteği sağlanmalı.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver