Hava Gözlem Tahmini Teknisyeni ne iş yapar, nasıl olunur, ne kadar maaş alır 2013-2014

Etiketler:Hava Gözlem Tahmini Teknisyeni, Hava Gözlem Tahmini Teknisyeni hakkında, Hava Gözlem Tahmini Teknisyeni ile ilgili bilgi, Hava Gözlem Tahmini Teknisyeni mesleği, Hava Gözlem Tahmini Teknisyeni nasıl olunur, Hava Gözlem Tahmini Teknisyeni olmak için, Hava Gözlem Tahmini Teknisyeni olmak için hangi okulu okumalı, Hava Gözlem Tahmini Teknisyeni özellikleri, Hava Gözlem Tahmini Teknisyeni ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,

 

Hava Gözlem Tahmini Teknisyeni Görevleri
Gözlemler yapar, Hava meydanlarında yer gözlemleri yapar, Sinoptik, ravinsonde rasatlarını gerekli haritalara işler, çizimini gerçekleştirir ve meteorolojik hava tahmini yapar, Gözlem raporlarını yorumlar, Coğrafi alanlarda ısı, yağış, basınç ile ilgili meydana gelen değişimleri inceler, Gözlem bilgilerini kodlar, telekomünikasyon devrelerine verir, (teleks, faks, bilgisayar vb.) Deniz meteoroloji istasyonlarında rüzgar ve dalga tahmini yapar, Hava etüdü yaparak havzaya gelebilecek yağış miktarını belirler, Bölgenin ısı, yağış, basınç ve nem haritalarını hazırlar, Dünya iklim değişikliklerinin incelenmesine katkıda bulunur, Ravinsonde rasatlarını yapar, verilerin istatistiksel değerlendirmelerini yapar, Güneş, rüzgar ve dalga gibi enerji kaynaklarının değişik enerjilere dönüşümünde gerekli altyapının kurulmasına katkıda bulunur, Acil durumlarda kullandığı cihazlar üzerinde oluşabilecek basit arızalara müdahale eder, kalibrasyon ayarını yapar.

Sponsorlu Bağlantılar

 

Hava Gözlem Tahmini Teknisyeni Kullanılan Malzemeler
Meteorolojik Aletler: termometre, termograf, barometre, baragraf, anemometre, anemograf, helyograf, aktinograf, buharlaşma havuzu, piş evaporimetresi, higrograf, Wild evaporimetresi, plüviyometre, plüviraf, solarimetre, psikometre, Meteorolojik Cihazlar: bilgisayar, faks, silyograf, teleks, Meteorolojik Sistemler: radar ravinsonde, RVR, AWOS

 

Hava Gözlem Tahmini Teknisyeni Özellikleri
Hava Gözlem ve Tahmini Teknisyeni olmak isteyenlerin, meraklı ve araştırıcı bir kişiliğe sahip, Matematik, jeoloji, fizik, astronomi ve coğrafya alanlarına ilgili ve bu alanlarda başarılı, Bilgisayar ve elektronik alanda temel yeterliliğe sahip, Somut kanıtlara dayalı kararlar verebilen, Sayısal ilişkileri kavrayabilen, sabırlı, dikkatli ve gözlemci, bedenen sağlıklı, gözleri sağlam ve görme gücü yüksek, ekip çalışmasına yatkın kimseler olmaları gerekir.

 

Hava Gözlem Tahmini Teknisyeni Okulu
Hava Gözlem ve Tahmini Teknisyeninin eğitimi, meslek liselerinde, teknik liseler ile Anadolu meslek liselerinde Meteoroloji alanı “Hava Gözlem ve Tahmini” dalında verilmektedir.

 

Hava Gözlem Tahmini Teknisyeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin ortaöğretimde eğitim süresi 4 yıldır.

 

Hava Gözlem Tahmini Teknisyeni Diploma
Mezunlar “meslek lisesi diploması” ile “Teknisyen” unvanı alırlar.

 

Hava Gözlem Tahmini Teknisyeni Çalışma Alanları
Hava Gözlem ve Tahmini Teknisyeni; Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün merkez birimlerinde, taşra teşkilatına bağlı bölge ve istasyon müdürlüklerinde çalışabilirler. Özel sektörde iş bulma imkânı kısıtlıdır. Şu an bazı merkezlerde klasik gözlemler yapılmakla birlikte, bu istasyonların da otomasyona alınma çalışmaları devam etmektedir. Otomatik gözlem sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, Hava Gözlem ve Tahmini Teknisyenleri, verilerin doğruluğunu kontrol edecekler ve gözlem sistemlerinin sürekli çalışır durumda bulunmalarını sağlayacaklardır. Şu anda meslek elemanları sınırlı bir alanda görev yapmaktadırlar.

 

Hava Gözlem Tahmini Teknisyeni Meslekte İlerleme
Hava Gözlem ve Tahmini Teknisyeni tecrübelerine ve yıllara bağlı olarak teknik kademede teknik şef, ekip şefi olarak meslekte ilerleme ve yükselme imkânına sahiptir.


Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver