Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu Bölümü Okuyanlar Ne Olur Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu Maaşları Ne Kadar

Hastane Yönetimi ve Organizasyonu Mesleği Nedir Hastane Yönetimi ve Organizasyonu Nasıl Olunur Hastane Yönetimi ve Organizasyonu Ne İş Yapar Hastane Yönetimi Ve Organizasyonu Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları

Hastane Yönetimi ve Organizasyonu Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Hastane Yönetimi ve Organizasyonu Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Hastane Yönetimi ve Organizasyonu Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Hastane Yönetimi ve Organizasyonu Mesleği

TANIM

Sağlık kurumlarının idari birimlerinde insan kaynakları, muhasebe, kalite ve satın alma ile ilgili alanlarda yönetim işlevlerini yerine getiren kişidir.

GÖREVLER

· Personel politikaları oluşturur,
· Performans değerlendirmesi yapar,
· Personelim özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar,
· Kurum kalite politikasını çalışanlara yaygınlaştırır,
· Kalite sistemi ile ilgili işleri yürütür,
· Kalite ve idari konularda personele eğitim verilmesini sağlar,
· Sağlık kuruluşunun satın almasıyla ilgili işlerin yapılmasını sağlar,
· Ekip çalışmasını destekleyici ve geliştirici çalışmalar yapar.

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

· Bilgisayar ve hesap makinası
· Faks ,fotokopi ve telefon
· Slayt ve projektör makinaları
· Diğer tüm büro malzeme ve gereçleri

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Hastane yönetimi ve organizasyonu meslek elemanı olmak isteyenlerin;
· Sözel yeteneği olan,
· İletişim yeteneği gelişmiş,
· Liderlik vasıfları olan,
· Sorunları çözme yeteneği olan,
· Algılama gücü gelişmiş ,
· Ekip çalışmasına yatkın
· kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Genellikle hastane içerisinde kendileri için tahsis edilen ofislerde, bol ışıklı ve temiz ortamlarda çalışırlar. Vardiyalı çalışmaları ya da çok özel çalışma gerektiren durumlar hariç nöbet tutmaları söz konusu değildir. Bu meslek elemanlarında bilinen bir meslek hastalığı olmamakla birlikte, hastane içinde çalışmaları nedeniyle de her türlü bulaşıcı hastalığı kapma riskleri vardır. Çalıştıkları bölümlerde görevli idari personelle, çalıştığı kuruma mal ve hizmet
satan ya da mal veya hizmeti alan kurum, kuruluş ve her tür tüzel kişilik temsilcileriyle, sağlık kurumu içinde olmaları nedeniyle de doktor, hemşire, laborant, hasta bakıcı, hasta ve hasta yakınları ile iletişim ve işbirliği halindedirler.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, aşağıdaki meslek yüksekokullarının “Hastane Yönetimi ve Organizasyonu” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Sağlık Kurumları İşletmeciliği” olarak değişmesi nedeniyle, “Hastane Yönetimi ve Organizasyonu” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler ” Hastane Yönetimi ve Organizasyonu” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.
Bu mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarında verilmektedir.
· Hitit Üniversitesi (Çorum) Sungurlu MYO.
· Gaziosmanpaşa Üniversitesi(Tokat)Turhal Sağlık Hizmetleri MYO.
· İstanbul Arel Üniversitesi MYO.
· İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil MYO.
· İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO.
· Okan Üniversitesi(İstanbul)MYO.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

· Türkçe
· Matematik

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek Liselerinin Tıbbi Sekreterlik, Tıp Sekreterliği, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Yaşlı Hizmetleri , Hasta ve Yaşlı Hizmetleri bölümlerinden mezun olanlar Hastane Yönetimi ve Organizasyonu önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden yada liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri, yeterli “Eşit Ağırlık -1 (EA-1)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Hastane yönetimi ve organizasyonu önlisans programının süresi 2 yıldır.
2 yıllık eğitim süresinde öğrencilere, genel kültür dersleri yanında Tıbbi Terminoloji, Genel İşletme, Ekonomi, Tıbbi Dokümantasyon, Yönetim Bilimi, Yabancı Dil, Meslek Etiği, Sağlık Kurumları Yönetimi, Genel Muhasebe, İdare Hukuku, Sağlık Yönetiminde Kantitatif Yöntemler, Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Pazarlama, Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış, Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi, Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, Entegre Ofis, Sağlık Planlaması, Sağlık Ekonomisi, Sağlık Hukuku, Kamu Maliyesi, Sosyal Politika, Sağlık Politikası, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, Can Kurtarma, İlkyardım ve Rehabilitasyon, Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler dersleri verilir.

Ayrıca her bir eğitim yılı sonunda 20 işgünü (4 hafta) olmak üzere toplam 40 iş günü (8 hafta) herhangi bir hastanede staj yapma zorunluluğu vardır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlar eğitimin sonunda önlisans diploması ve Hastane Yönetimi ve Organizasyonu Meslek Elemanı unvanı alırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Hastane yönetimi ve organizasyonu meslek elemanları; büyük ve küçük ölçekli tüm sağlık kuruluşlarında iş bulma şansına sahiptirler. İstanbul Üniversitesi tarafından “Hastane Yönetimi” adı altında düzenlenen ve süresi üç ay ile bir yıl arasında değişen kurslara katılanların iş bulma şansı daha da artmaktadır. Bu bölümün ülkemizde yeni ve öğrenci sayısının az olması nedeniyle işe yerleşmede sıkıntı olmamasına rağmen ileriki yıllarda bu programdan mezun olanların sayısının artması ile birlikte işsizlik sorununun ortaya çıkması söz konusudur.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince koşulları uygun olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Özel sektör kuruluşlarının vermiş olduğu burslardan yararlanabilirler. Staj dönemimde çalıştıkları işyerinden belli bir ücret alabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Hastane yönetimi ve organizasyonu meslek elemanlarının piyasada belirlenmiş ya da tespit edilmiş belirli bir ücretleri olmamakla birlikte, ücretleri çalıştıkları sağlık kurumlarının ücret politikaları ve kişinin niteliklerine göre değişmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Hastane yönetimi ve organizasyonu önlisans programını başarı ile tamamlayanlar Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı olmaları halinde Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Yönetimi ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

· Sağlık Kurumları İşletmeciliği

EK BİLGİLER

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

· Kadir Has Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
· Anadolu Kültür ve Eğitim Vakfı Anadolu Bil Meslek Yüksek Okulu
· 2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu,
· ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu- 2008,
· DGS (Meslek Yüksek Okulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı) Kılavuzu- 2010,
· İnternet kaynakları
· MEDAK (Meslek Danışma Komisyonu) Üyesi Kuruluşlar)
DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

· İlgili eğitim kurumları,
· Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
· Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
· Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver