Hasta Hakları Sorumlusu Görevleri Nelerdir?

UNVANI                         : HASTA HAKLARI BİRİM SORUMLUSUARANILAN NİTELİKLER : Psikolog, halkla ilişkiler uzmanı, hemşire uzmanı, Valiliğin teklifi Bakanlığın onayı ile görevlendirilmiş ve   Hasta hakları konusunda eğitim almış olmalı.
HASTA HAKLARI BİRİM SORUMLUSUNUN GÖREV TANIMI

Hasta Hakları Uygulama Yönergesi’nin 16. Maddesinde Belirlenen Görev ve Sorumlulukları;1) Başta çocuklar ve özürlüler olmak üzere tüm hastaların danışmanlığını ve savunuculuğunu    yapmak.2) Başvuruları almak, ilk görüşmeyi yapmak, hasta hakları başvuru formunu doldurmak (EK-5),    başvuru sahibine bilgi vermek, danışmanlık yapmak.3) Başvurular yerinde çözülürse, “Yerinde Çözülen Sorunlar Defteri”ne ( EK-6) (Formata uygun    olacak şekilde) doldurmak. Yerinde çözülemeyen sorunlar için ise hasta hakları başvuru    formunu doldurarak internete kaydetmek ve hasta hakları kuruluna ilgili belgelerle birlikte    göndermek.4) Başvuru alındığında durum acil ise aynı gün hastane idaresini bilgilendirmek.5) Hakkında başvuru yapılan çalışan hakkında aynı gün Kurul Başkanı imzası ile “Bilgi    Formu”(EK-7) doldurmak ve bilgi istemek. Bilgi isteme formunda bilgi istenen kişinin ismi    dışında kişisel bilgilerinin gizli tutulmasını sağlamak, formu imza karşılığı teslim etmek ve    imza karşılığı almak.6) Bilgi Formu’nun 2 gün içinde cevaplandırılmasının takibini yapmak.7) Hastaların eleştiri ve önerilerini dinlemek.8) Hasta hakları uygulamalarını geliştirmek için çalışmalar yaparak kurula sunmak.9) Hasta hakları uygulamaları ile ilgili eğitim gereksinimlerini belirlemek, öncelikleri saptamak,     eğitim konularını belirlemek, uygun zaman, yer , uygulama alanları ve eğitilen kişilerin     belirlenmeleri konularında hasta hakları kurulu ile işbirliği yapmak, Hasta Hakları İl      Koordinatörüne bilgi vermek ve görüşlerini almak.10) Hasta hakları uygulamaları ile ilgili eğitimlerin uygulanması, sorunlar ve gereksinimler       konusunda hasta hakları il koordinatörüne bilgi vermek ve görüşlerini almak.11) Eğitime katılan çalışanlar için ödül sistemini hasta hakları il koordinatörü ile birlikte       geliştirmek.12) Kendi kurumundaki eğitim programlarını hazırlamak, organize etmek, yürütmek ve eğitim       materyali geliştirmek.13) Formların gözden geçirilmesi ve değerlendirme çalışmalarına katılmak.14) Güncel ve görevi ile ilgili yayınları izlemek ve duyurmak.15) Çalışmaları hasta merkezli yapmak, hastaların haklarını daha çok koruyan ve hastaları       memnun etmeye ve alınan kararlara hastaları da dahil etmeye yönelik uygulamaları       başlatmak.16) Hasta hakları ihlali nedeniyle kusurlu bulunan ve idareye bildirilen çalışan hakkında ilgili       mevzuata göre idare tarafından yapılan işlemin sonucunu resmi olarak başvurana bildirmek.17) Tüm işlemlerde gizliliği sağlamak.

Sponsorlu Bağlantılar

Konuyla ilgili aramalar: Hasta Hakları Sorumlu personeli görevi nedir , hasta hakları sorumlusu görevleri , hasta hakları görev ve yetkileri nelerdir

–> HASTANE GÖREV TANIMLARI ANA SAYFASINA DÖN <–

Hasta Hakları Sorumlusu Görev Tanımını İndir

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver