Hannibal Rising Hannibal Rising Biyografisi Hannibal Rising Eserleri Nelerdir?

Hannibal Rising Kimdir Hannibal Rising Kimdir, Hayatı Biyografisi | Hannibal Rising Hakkında

Hannibal Rising Kimdir, Hayatı Biyografisi, Hannibal Rising Hakkında Bilgiler, Hannibal Rising Eserleri Nelerdir, Yaşamı ve Önemi

biyografi kimdir resmi

Sponsorlu Bağlantılar

Bu yazıda ziyaretçilerimiz için Hannibal Rising hakkında bilgilere yer verdik.

Hannibal Rising Kimdir?

(İÖ 247-182) Kuzey Afrika’daki Kartaca Devleti’nin büyük bir generaliydi . Kendisi de bir Kartaca gene­rali olan babası Hamilkar, daha dokuz yaşın­da olan Hannibal’e, Romalılar’a karşı ölüm­süz bir kin duyacağına yemin ettirdi. Çünkü Roma ve Kartaca Akdeniz üzerinde egemen­lik kurmak isteyen iki rakip devletti. Bundan sonra Hamilkar oğlunu, büyük bir bölümünü Kartaca’nın fethetmiş olduğu İspanya’ya gö­türdü ve bir asker olarak eğitti.

Hannibal daha 26 yaşındayken, Kartaca” nın İspanya’daki topraklarının yönetimine getirildi ve oradaki ordunun komutasını da üstlendi. İÖ 219′da Valencia yakınlarındaki Saguntum (bugün Sagunto) kentine saldıra­rak Romalılar’la II. Kartaca Savaşı’na girdi. . Ertesi yıl piyade­ler, atlılar ve 38 filden oluşan büyük bir orduyla İtalya’yı işgal etmek üzere yola çıktı; İspanya’nın kuzeyinden ve Fransa’nın güne­yinden savaşarak geçip Rhöne Irmağı’na ulaştı. Irmağı geçtikten sonra amacını Romalılar’ dan gizlemek için kuzeye yürüdü. Romalılar’ın onun nereden saldıracağını bilmedikleri­ne emin olunca geriye döndü ve ordusunuAlpler’in kar ve buzundan geçirerek Kuzey İtalya’ya girdi. İspanya’dan İtalya’ya kadar olan bu uzun yürüyüş sırasında, Hannibal’in 5.000 ile 10 bin arasında asker kaybettiği sanılmaktadır.

Hannibal Romalılar’ı gafil avladı ve onları Po Irmağı’nın güneyine geri çekilmek zorun­da bıraktı. Romalılar İÖ 218 sonunda Trebbia Irmağı’nın kıyılarında Hannibal’e saldırdılarsa da yenilip Kuzey İtalya’nın hemen hemen tümünü bırakmak zorunda kaldılar. İÖ 217 Haziran’ında Hannibal Apennin Dağları’nı geçti ve İtalya’nın ortalarına doğru ilerledi. Trasimeno Gölü ve dağlar arasındaki küçük bir bölgede kıstırılan Romalılar cesurca savaş­tılar, ama 15 bini öldürüldü ve pek çoğu da esir alındı. Hannibal bir yıl sonra Cannae (Kan-ne) Savaşı’nda üçüncü zaferini kazandı. Can­nae, Güney İtalya’nın Adriya kıyıları yakının­da, Ofanto Irmağı üzerindeki bir Roma kalesiydi. Roma ordusu 50 bin askerden oluşuyor­du. Ama Hannibal en iyi askerleri ordusunun iki uç bölümünde topladı; yalnızca merkezde­ki askerleriyle saldırıya geçti ve bu saldırı geri püskürtüldüğünde Kartaca ordusu bir yarım ay biçimi aldı. Bu anda Hannibal yanlardaki askerlere ileri emrini verdi ve yarım ayın uçları Romalılar’ın çevresinde birleşip kapan­dı. Romalı askerlerin pek çoğu öldürüldü ya da esir alındı. Bu savaştan sonra Hannibal’in neden Roma kentine saldırmadığı kesin ola­rak bilinmiyor. Bu sırada Romalılar da mey­dan savaşlanndan kaçındılar; sürekli olarak küçük çarpışmalarla Hannibal’in ordusunu yıpratan değişik savaş taktikleri uyguladılar. Hannibal İÖ 203′te Scipio komutasındaki bir Roma ordusunun işgaline karşı savaşması için Kartaca’ya geri çağrılıncaya kadar, azar azar toprak kaybetmekle birlikte, ustalıkla savaşarak İtalya’da kaldı. İÖ 202′deki Zama Savaşı’nda yenilmesine karşın Kartaca’ya hiz­met etmeye devam etti. Ama İÖ 196′da Roma onu yeni bir savaşı başlatmaya çalış makla suçlayınca kaçmak zorunda kaldı. Ön­ce Suriye’ye sonra Anadolu’daki Bitinya’ya sığındı ve Romalılar’a karşı savaşmaları için onlara yardım etti. Bitinya kralı Romalılar’a yenilince, Hannibal esir olmamak için parmağındaki yüzükte taşıdığı zehiri içti.
İlgili aramalar: Hannibal Rising Kimdir, Hayatı Biyografisi, Hannibal Rising Hakkında Bilgiler, Hannibal Rising Eserleri Nelerdir, Yaşamı

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver