Hamilelikte Kontrol ve Bakım Muayeneleri

Hamilelikte Kontrol Muayenesi

Bu muayenenin amacı, annenin ve bebeğin sağlık durumlarını güvenle gözetmek, muhtemel tehlikeleri, hastalıkları ve bozuklukları erken teşhis ve tedavi etmek, yakın geleceğin annesini uyarmak ve doğuma hazırlamaktır.

Sponsorlu Bağlantılar

Gebe kadınların düzgün bir şekilde doktor muayenesinden geçmeye başladıklarından bu yana, doğum öncesi, doğum sırasında ve doğumdan sonra anneyle bebeğin ölüm oranı dikkate değer bir şekilde düşmüştür. Annenin hastalanması sonucu, bu hastalığın ana rahmindeki bebeğe zarar verdiği artık çok ender görülmektedir. Bunun yanısıra gebelik sırasında anne karnında bebeğin öldüğü durumlarda olur. Kontroller her yönden hayati önem taşır. Anne olacak her kadına, gebelik bakımına çok önem vermesi özellikle önerilmelidir.

Bir kadın gebe olduğunu anlar anlamaz bir kadın doktoruna görünmelidir. Doktor her şeyden önce, annenin geçmişini inceleyecektir. Annenin çocukluğunda geçirdiği hastalıklar incelenir, ayrıca, kalp, karaciğer ve böbrek hastalıkları, bademcik iltihaplanması, mafsal romatizması, sarılık, cilt ve zührevi hastalık vb. hastalıklar geçirip geçirmediği doktor tarafından kesinlikle saptanır. Doktor, kadının daha önceki gebelikleri, düşük yapıp yapmadığı, önceki doğumları ve loğusalık dönemi hakkında da bilgi edinir.

Daha önce yapılmış olabilecek kan nakli ve kadının olduğu aşılar hakkında da bilgi almak yararlıdır. Gebe kadının herhangi bir ilaç kullanıp kullamadığı yine herhangi bir zamanda belli bir ilaca karşı alerji gösterip göstermediği özellikle önemlidir.
YAZININ DEVAMINA GİT

Sponsorlu Bağlantılar:

Annenin akrabalarındaki hastalıklar, anne-babanın ailesindeki ikiz doğumlar, sosyal ilişkiler, meslek, günlük işler ve çalışma güçlükleri de annenin tıp yönünden geçmişine dahildir. Bazı hastalıklar anne tarafından unutulmuş olabilir. Bundan ötürü, gebe kadının gebelik sırasında görülen özellikler ve sorunları not etmesi çok yararlı ve mantıklıdır. Bu notlar, daha sonraki kontrol muayenesi sırasında doktora mümkün olduğu kadar eksiksiz bilgi verilmesinde anneye yardımcı olur. Eğer anne, sigara tiryakisi ise, fazla alkol alıyorsa ya da uyuşturucu maddelere karşı alışkanlığı varsa, bunları kesinlikle doktordan saklamamalıdır.

Gebe kadının tıp yönünden geçmişi saptandıktan sonra ilk genel muayene yapılır. Muayenede doktor, annenin sağlık durumu üzerinde bilgi edinir. Sonra rahmin, yumurtalık kanallarının, yumurtalıkların, doğum kanalının büyüklüğü ve durumu hakkında bilgi edinmek üzere muayeneye geçer; bir kompasla leğenin dış genişliğini saptar.

İlk muayenede idrar tahlili yapılmalı ve kan grubuyla Rh faktörü saptanmalıdır. Ayrıca, kan tahliliyle zührevi hastalık olup olmadığı da araştırılmalıdır.

İlk muayeneden sonraki kontrol muayeneleri, dört ya da altı hafta arayla yapılmalıdır. Doktor, her kontrolde annenin ağırlığını, karın çevresini ve tansiyonunu ölçer; düzgün olarak idrar tahlilleri yaptırır. İdrar tahlillerinde albümin, şeker ya da iltihapla ilgili belirtiler araştırılır, kan tablosunun düzenli olup olmadığı saptanır.

Doktor, bebeğin hareketlerinin normal, kalp atışlarının düzgün olup olmadığından, ana rahmindeki duruşunun doğuma uygunluğundan emin olmalıdır.

Gebeliğin ikinci yarısında anne kanındaki antikorlar, bebek kanının nitelikleri (bebeğin kan grubu) ile uyuşup uyuşmadığı yönünden incelenir.

Gebelik sırasında annenin hastalanması ya da herhangi bir şikayeti olması halinde, anne belirli sürelerle doktor kontrolünde bile olsa, mutlaka doktora başvurmalıdır. Annenin bebeğe zararı dokunmadan hangi ilaçları alabileceğine ancak yetkili doktor karar verebilir. Belirli aralıklarla yapılan doktor muayenesi dışında, aşağıdaki durumlarda mutlaka vakit geçirmeden doktora gitmelidir:

1. Kanama olursa,
2. Döl suyu boşalırsa,
3. Doğum sancıları başlarsa,
4. Baş ağrısı ve göz kamaşması olursa.

Gebeliğin son on haftasında, annenin on beş günde bir doktor tarafından kontrol edilmesi uygundur. Bu arada anne, nerede doğum yapacağını saptamalı ve yerini ayırtmalıdır.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver