Hambeli Mezhebi Nedir Mezhebi Özellikleri

Hambelilik Nedir Hambeli Mezhebi Özellikleri

Hambelilik Nedir Hambeli Mezhebi Özellikleri, Hambeli Mezhebi Nedir
Hambelilik anlamı bilgi bankası

anlamı nedir, ne anlama gelir

Sponsorlu Bağlantılar

Hambelilik Nedir, Hambelilik Ne Anlama Gelir, Hambelilik Ne Demektir, Hambelilik Anlamı Nedir ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşmaya çalıştım.

Hambelilik ile ilgili internet ortamındaki ve diğer ansiklopedi gibi bilgi kaynaklarından elde ettiğim bilgileri yazımda paylaştım. Yararlı olmasını dilerim. Konu ile ilgili sorularınızı ve düşüncelerinizi de aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz.

Hambelilik Anlamı

Dört Sünnî mezhepten biri olan ve 9. yüzyılda Ahmet ibn Hambel tarafından kurulan mezhep. Günümüzde yalnız Suudi Arabistan’ın Necit Bölgesi’nde yaşamaktadır. Temel ilkesi, Kuran ve hadislerin buyruklarını yorum yapmadan uygulamak, “zaif” hadisleri bile değerlendirmektir. Mezhep, sahabelerin uygulamalarını da sorunların çözümünde geçerli sayar. Akla ve tasıma, ancak bunların hiçbiriyle çözümlenemeyen sorunlarda başvurmaya izin verir.

Hanbeli mezhebi veya Hanbelilik (Arapça: المذهب الحنابلة), bir İslam dini fıkıh (İslam hukuku) mezhebi. Hanbeli mezhebine bağlı olan kişiye Hanbeli denir.

İmam-ı Hanbeli (Ahmed bin Hanbel)’in kendi usulüne göre şer’i delillerden çıkardığı hükümlere ve gösterdiği yola Hanbeli Mezhebi denir. Ehl-i sünnet itikadında olan müslümanlardan, amellerini yani ibadet ve işlerini, bu mezhebin hükümlerine uyarak yapanlara Hanbeli denir. Hanbelilik olarak da anılır.

Hanbeli mezhebi’nde Kur’an ve Hadis kaynağı önde gelir. Kitap ve sünnet te kesin bilgi yoksa, karşıtı bulunmayan sahabi sözü ile doğrultusunda uygulanır. Karşıtlık varsa, Kur’an ve sünnete en yakını tercih edilir. Daha kuvvetli bir delil yoksa, gönderilmiş haber, kıyas’a tercih edilir. Kıyasa en son başvurulur. Hanbeli mezhebi nakil ve rivayete ağırlık veren bir ekoldür. Günümüzde körfez ülkelerinde Irak, Kuveyt, Bahreyn ve Suudi Arabistan’da mensupları bulunmaktadır.

Ahmed bin Hanbel, islam devletinin sınırlarının genişlemesi ve artık islami kuralların saf haliyle yeterli olmamasından dolayı gerekli yerlerde aklın kullanımını savunan Mutezililere karşı çıkmıştır. Ahmed bin Hanbel’e göre “Kur’an’da yazılanlar ya da hadisler dışında hiçbir şey yoktur.” Her konunun çözümü için gerekli olan şeyler bu ikisinde vardır. Ahmed bin Hanbel’in Halife Me’mun’un adamları tarafından sorguya çekildiğinde yalnız Kur’an’dan ayetler ve hadisler okuyarak cevap verdiği, onlardan anlam çıkarmaları redettiği, kendisine deliller gösterilmek istendiğinde sustuğu, böylece bunu dini itikad bakımından bir “bid’at” telakki ederek karşı koyduğu bilinmektedir.

NOT: İmam Hanbel’in ölümünden sonra ağırlığı azalan mezhep, Abdülkadir Geylani’nin bu mezhepte ibadet yapmasıyla tekrar canlanmıştır

Konu ile ilgili aramalar: Hambelilik Nedir Hambelilik ödev ara Hambelilik kelime anlamı Hambelilik sözlükte ara Hambelilik ansiklopedi bilgi bankası ara Hambelilik ne demek Hambelilik neye denir

Hambelilik ile ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver