Güneş Dil Teorisi nedir sorusunun cevabı ve kısaca hakkında bilgi özet

GÜNEŞ DİL TEORİSİ Güneş-Dil Teorisi , 1930’lu yıllarda Mustafa Kemal Atatürk tarafından desteklenen ve bizzat geliştirilen dil teorisi. Bu teorinin kaynağı Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, 1881 – 1938 yılları arasında yaşamış ulusal önder. 1881 yılında Selanikte Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesindeki üç katlı pembe evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi 14-15. yüzyıllarda Konya ve Aydından Makedonyaya yerleşti. …Detaylı bilgi için linke tıklayınız.Atatürk tarafından not olarak hazırlanmış olan Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, 1881 – 1938 yılları arasında yaşamış ulusal önder. 1881 yılında Selanikte Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesindeki üç katlı pembe evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi 14-15. yüzyıllarda Konya ve Aydından Makedonyaya yerleşti. …Detaylı bilgi için linke tıklayınız.Etimoloji, Morfoloji ve Fonetik Bakımdan Türk Dili isimli kitabın 7. sayfasında da söylendiği üzere Dr. Phil. Hermann F. Kvergić’in La Psychologie de Quelques í‰lí©ments des Langues Turques ( Türk Dillerindeki Bazı Unsurların Psikolojisi) isimli, Fransızca yazılan 41 sayfalık basılmamış eseridir. Bu tez, yazarı tarafından 1935 yılında Viyana’dan Atatürk’e gönderilmiştir. Teorideki esas fikir bizzat Atatürk tarafından geliştirilmiş ve sunulmuştur. Teori, çağdaş dilbilim tarafından kabul görmemektedir.

Türk Dili Tetkik Cemiyeti

12 Temmuz 1932’deki Tarih Kongresi’nin hemen ardından, Atatürk, ‘ Türk Dili Tetkik Cemiyeti’ni kurdurmuş, dilde de birlik sağlanması için adım atılmasını sağlamıştır. I.Türk Dil Kurultayı, 26 Eylül 1932 tarihinde Dolmabahçe Sarayı’nda toplanmıştır. Türk Dili Tetkik Cemiyeti kurulduğu zaman Atatürk’ün önünde yakın geçmişin iki dosyası duruyordu. Bir tanesi 1928 yılında yapmış olduğu Yazı Devrimi. Bir tanesi de Kubilay olayı, yani gerici ayaklanması. Dolayısıyla Atatürk yazı devriminin güçlenmesi ve köklenmesi için belirli bir kültür hareketinin olmasını istemekteydi. Dil bir iletişim aracıdır ve her dil, kendisini oluşturan topluluğun iletmek ihtiyacında olduğu anlamları iletmeye yeter. Iletilecek yeni anlamlar belirirse, dil de, kendi bünyesi içinde, bu anlamları taşıyacak yeni biçimler bulabilmektedir. Bu kongrede, dildeki Arapça ve Farsça kelimelerin yanı sıra bölgeler arasındaki lehçe farklılıklarının da ortadan kaldırılması için İstanbul Türkçesi örnek alınarak çalışmalara başlanmıştır. Yapılan çalışmalar Belleten adlı dergide yayımlanmıştır

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver