Gün İçerisinde Okunması Gereken Dualar

Sabahleyin Uykudan Kalkınca Okunacak Dua: 

Okunuşu: “Elhamdulillahillezi ehyana ba’de ma ematena ve ileyhi’n- nüşur

Sponsorlu Bağlantılar

Anlamı: “Bizi öldürdükten sonra dirilten (uyuduktan sonra uyandıran) Allah’a hamdolsun (kıyamette) O’nun huzurunda toplanılacaktır” (Buhari: 11/96)

Her Sabah Okunacak Dua: 

Okunuşu: “Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennuşur

Anlamı: “Allahım! Senin yardımınla sabaha girdik, senin yardımınla akşama kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (kıyamette) varış sanadır” (Ebu Davud: 5067)

Her Akşam Okunacak Dua: 

Okunuşu: “Allahumme bike emseyna ve bike esbahna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileykel masir

Anlamı: “Allahım! Senin yardımınla akşama girdik, senin yardımınla sabaha kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve dönüş yalnız sanadır” (İbn Mace, Dua: 14)

Şirkten Korunmak İçin (Sabah-Akşam) Okunacak Dua:

Okunuşu: “Allahumme inni euzu bike min en uşrike bike şey’en ve ene a’lemu ve estağfiruke lima la a’lemu inneke ente allamulğuyubi

Anlamı: “Allahım! Şüphesiz ben bilerek herhangi bir şeyi şirk koşmak (eş ve ortak tanımak) tan sana sığınırımBilmeyerek işlemiş olduğum(şirk ve hatalarım) ın senden bağışlanmasını dilerim Şüphesiz ki bütün gaybları (gizli şeyleri) ancak sen bilirsin” (et-terğıb ve et-terhib: 1/76)

Yemekten Sonra Okunacak Dua: 

Okunuşu: “Elhamdulillahillezi et’amena ve segana ve cealena müslimin

Anlamı: “Bizi nimetleriyle yediren ve içiren ve bizi İslam üzere bulunduran Allah’a hamd olsun” (Ebu Davud, At’ime:15)

Elbise Giyerken Okunacak Dua: 

Okunuşu: “Elhamdulillahillezi kesani haza ve razeganihi min ğayri havlin minni ve la guvvetin

Anlamı: “O Allah’a hamd olsun ki, benden bir kuvvet olmaksızın bu elbiseyi bana giydirdi ve (bunu) bana rızık olarak verdi” (Tirmizi, deavat: 107)

Camiye Girerken Okunacak Dua (sağ ayakla girilir):

Okunuşu: “Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi Allahummeğfir li zunubi veftah li ebvabe rahmetike

Anlamı: “Allah’ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun Allah’ım , günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç” (Müslim, müsafirin:68)

Camiden Çıkarken Okunacak Dua (sol ayakla çıkılır): 

Okunuşu: “Bismillahi vessalatu vesselamu ala rasulillahi Allahumme inni es’eluke min fedlike, allahumme e’sımni mineşşeytanirracim

Anlamı: “Allah’ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun Allah’ım , Senden fazl-u (ihsanını) diliyorum Allahım, beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koru” (Buhari, teheccüd: 25)

Helaya Girerken Okunacak Dua (sol ayakla girilir): 

Okunuşu: “Bismillahi Allahumme inni euzu bike minelhubsi velhebaisi

Anlamı: “Allah’ın adıyla, Allahım, her türlü pislikten ve pis olan şeylerden(erkek ve dişi şeytanların şerrinden) sana sığınırım” (İbni Mace, Teharet: 9)

Heladan Çıkarken Okunacak Dua (sağ ayakla çıkılır):

Okunuşu: “Ğufraneke, Elhamdulillahillezi ezhebe annil eza ve afani

Anlamı: “(Allahım!) Senin mağfiretini dilerimBenden eza veren şeyleri gideren ve bana afiyet veren Allah’a hamdolsun” (İbni Mace, taharet:10)

Bir Meclisten (sohbet veya bir toplantıdan) Kalkarken Okunacak Dua:

Okunuşu: “Subhaneke Allahumme ve bihamdike eşhedu en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke

Anlamı: “Allah’ım! Seni her türlü noksanlıklardan tenzih eder, hamdimi sana takdim ederim Senden başka hiçbir ilah bulunmadığına şehadet ederim Senden mağfiret diliyor ve sana tevbe ediyorum” (tirmizi, deavat: 38)

Su İçtikten Sonra Okunacak Dua:

Okunuşu: “Elhamdulillahillezi segana azben furaten birahmetihi ve lem yec’alhu milhen ucacen bizunubina

Anlamı: “Bize tatlı soğuk su içiren ve günahlarımız sebebiyle onu içilmez tuzlu su yapmayan Allah’a hamd olsun” (Ebu Nuaym)

Aynaya Bakarken Okunacak Dua: 

Okunuşu: “Elhamdulillahi Allahumme kema hassente halgi fehassin hulugi

Anlamı: “Allah’a hamdolsun Allah’ım! Benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir” (İbnüs-sünni, El- Ezkar: 270)

Aksırma Esnasında:

Aksıran kimsenin;
“Elhamdulilllah” “Allah’a hamd olsun” demesi, o’nu işiten kimsenin de: “Yerhamukeallah” “Allah sana merhamet etsin” demesi gerekir Aksıran kişi, yanında “Yerhamukeallah” denildiğini duyunca: “Yehdina ve yehdikumullah ” ” Allah bize ve size hidayet versin” Veya, “Yehdikumullahu ve yuslihu balekum” “Allah, sizi doğru yola yöneltsin ve işlerinizi düzeltsin” demelidir (Buhari, Edep: 125)

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver