Göğüs Omuru, Göğüs Omurları Hakkında Bilgi

Göğüs Omuru, Göğüs Omurları Hakkında Bilgi

Bu omurların cisimleri boyun omurlarınkine göre daha kalın olup enine ve önden arkaya çap­ları aşağı yukarı birbirine eşittir. Cisimlerinin yan yüzlerinin arka bölümlerinde biri yukarıda, öbürü aşa­ğıda olarak kaburgalar başı ile eklem yapan yüzler vardır. Her bir kaburga başı üzerindeki iki yüzcükle kom­şu iki omur cismi ile eklem yapar, göğüs omur cisminin, omur deliğinin ön sınırım yapan arka yüzü da­ha konkavdır.

Sponsorlu Bağlantılar

Bu omurların saplarının alt çentikleri üsttekilerden daha derindir. Laminalarının yüksekliği genişliklerin­den fazladır.

Yan çıkıntılar, dış yana ve biraz arkaya doğru yönelmiş durum­dadır. Bunların ser­best uçları kunt olup herbir enine çıkıntının ön yüzünde kaburga tüberkülü ile eklem yapan bir yüz vardır
Diken çıkıntı aşağı­ya ve arkaya yönelmiş olup uçları çatallı değildir.

Eklem çıkıntıları, enine çıkıntıların tabanları­nın üstünde ve altında olup, eklem yüzlerin­den üstteki arkaya, dış yana ve yukarıya alttaki tamamiyle aksi olarak öne, aşağı­ya ve iç yana bakar.
Göğüs omurlarında omur deliği değirmidir.

Göğüs omurlarından özel karakteri olanlar:

Birinci göğüs omuru­nun cismi boyun omurlarınkini andırır; üst yüzün yanların­da onlarda bulunan çengel çıkıntılar vardır. Bundan başka yan yüzlerinde kaburga çukurcuklarından üstteki, birinci kaburga başı­nın bütünü ile eklemleşen, tam bir yüz olduğu halde aşağıdaki ikinci kaburga başının yarısı ile eklemle­şen yarı yüzcük halindedir.

Onuncu göğüs omurunun cisminin yanlarındaki alt eklem çukurcukları yoktur.
On birinci ve on ikinci göğüs omurlarının cisimlerinin yan yüzlerindeki kaburgalarla eklem yapan çukurcuk­lar tektir ve komşu kabur­ganın bütün yüzü ile eklem yapacak şeklinde tam bir yüzey halindedir, bunlarda enine çıkıntılar­daki kaburgalarla eklem yapan yüzcükler yoktur.

On ikinci göğüs omurunun alt eklem çıkıntısı bel omurlarınkine ben­zer yani yüzeyin doğrultusu tamamiyle ön ve içe değil dış yana ve hafif öne bakar.

–> İnsan Anatomisi ve Omurga Bilgileri Ana Sayfasına Dön <–

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver