Glikoz Nedir Vücuttaki Görevi Nedir, Nasıl Depolanır, Nasıl Parçalanır Hakkında Bilgi

Glikoz Nedir Vücuttaki Görevi Nedir, Nasıl Depolanır, Nasıl Parçalanır

Glikoz anlamı bilgi bankası

anlamı nedir, ne anlama gelir

Sponsorlu Bağlantılar

Glikoz Nedir, Glikoz Ne Anlama Gelir, Glikoz Ne Demektir, Glikoz Anlamı Nedir ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşmaya çalıştım.

Glikoz ile ilgili internet ortamındaki ve diğer ansiklopedi gibi bilgi kaynaklarından elde ettiğim bilgileri yazımda paylaştım. Yararlı olmasını dilerim. Konu ile ilgili sorularınızı ve düşüncelerinizi de aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz.

Glikoz Anlamı

Hayvanlarda ve bitkilerde bulunan altı karbonlu bir şeker molekülü. Glikoz basit yapılı şeker molekülleri olan monosakkaritlerdendir.

Monosakkaritler birleşerek daha karmaşık yapıda olan glikojen ve nişasta gibi karbohidratları yaparlar.

Ad Yunanca “tatlı” anlamına gelen glukus (γλυκύς) ve kimyada şekerlere verilen “-oz” sonekinden türetilmiştir. Türkçede glikoz, glukoz ‘dan daha yaygın kullanılmakla beraber kimyasal adlandırma sistemleri bakımından bu hatalıdır. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği (IUPAC)’ın önerdiği adlandırma kurallarına göre “glikoz”, monosakkarit yerine kullanılan bir sözcüktür[1], glukoz ise burada söz konusu olan şeker türüdür[2]. Kimyada gliko- öneki ile başlayan isimler şekerli bileşiklere aittir[3], gluko- öneki ile başlayan isimler ise glukozlu bileşiklere aittir[4]. Örneğin glukozitler, glikozitlerin bir alt grubudur. Bu nedenle, bu metinde ‘glukoz’ kullanılacaktır.

Doğal biçimine (D-glukoz) gıda sanayisinde dekstroz olarak da değinilir. Bu maddede glukozun D-biçimine değinilmektedir (molekülün ayna görüntüsü L-glukoz olarak adlandırılır.

Glukoz canlılarda çok yaygın bulunan bir yakıttır. Karbonhidratlar insan vücudunun başlıca enerji kaynağıdır, gram başına 4 kilo kalori (16 736 Joule) (1 kalori = 4.184 Joule)gıda enerjisi sağlarlar. Karbonhidratların (örneğin nişastanın) yıkımı mono ve disakkaritler sağlar ve bunların çoğu glukozdur. Glikoliz ve bunu izleyen sitrik asit döngüsü yoluyla glukoz sonunda CO2 ve suya oksitlenir ve başlıca ATP şeklinde olmak üzere enerji sağlar. İnsülin hormonu kandaki glukoz seviyesini düzenler. Aç karnına kanda glukoz seviyesinin yüksek olması diyabet öncesi veya diyabetik bir durumun göstergesidir…..

Bütün gıdasal karbonhidratlar glukoz içerirler, ya bir polimerin yapı taşı olarak (nişasta ve glikojende olduğu gibi) veya başka bir monosakkaritle birleşik olarak (sükroz ve laktoz gibi). Duodenum ve ince bağırsakta oligo- ve polisakkaritler pankreatik ve bağırsak glikozidazları tarafından monosakkaritlere parçalanırlar. Ardından, glukoz, enterositlerin önce bağırsak tarafındaki (apikal) zarlarındaki taşıyıcılar tarafından, sonra da dolaşım sistemi tarafındaki (bazal) zarlardaki taşıyıcılar tarafından taşınarak kana aktarılır. Glukozun bir kısmı doğrudan beyin ve alyuvarlara giderek onlara yakıt olur, gerisi ise glikojen olarak depolanmak üzere karaciğer ve kaslara, ve yağ olarak depolanmak üzere yağ dokulara gider.

Konu ile ilgili aramalar: Glikoz Nedir Glikoz ödev ara Glikoz kelime anlamı Glikoz sözlükte ara Glikoz ansiklopedi bilgi bankası ara Glikoz ne demek Glikoz neye denir

Glikoz ile ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver