Giyim Endüstrisi Öğretmeni ne iş yapar, nasıl olunur, ne kadar maaş alır 2013-2014

Etiketler: Giyim Endüstrisi Öğretmeni, Giyim Endüstrisi Öğretmeni hakkında, Giyim Endüstrisi Öğretmeni ile ilgili, Giyim Endüstrisi Öğretmeni mesleği, Giyim Endüstrisi Öğretmeni nasıl olunur, Giyim Endüstrisi Öğretmeni olmak için, Giyim Endüstrisi Öğretmeni olmak için hangi okulu okumalı, Giyim Endüstrisi Öğretmeni özellikleri, Giyim Endüstrisi Öğretmeni ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,

 

Giyim Endüstrisi Öğretmeni Görevleri
Giyim endüstrisi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeyindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Giyim endüstrisi öğretmeni bu program çerçevesinde; eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, işletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder, nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır, moda ile ilgili sektörü izler, bunların öğretim programına yansıtılması için ilgililere öneride bulunur.

Sponsorlu Bağlantılar

 

Giyim Endüstrisi Öğretmeni Kullanılan malzemeler
Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük
çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu, ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, video, tv., video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.), bilgisayar.

 

Giyim Endüstrisi Öğretmeni Özellikleri
Giyim endüstrisi öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. giyim endüstrisi öğretmeni olmak isteyenlerin; renk ve şekilleri ayırt edebilen, estetik görüşe ve çizim yeteneğine sahip, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, insanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, girişimci kimseler olmaları gerekir.

 

Giyim Endüstrisi Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

 

Giyim Endüstrisi Öğretmeni Çalışma Alanları
Giyim Endüstrisi Öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız meslek liseleri, anadolu Kız Meslek Liselerinde, Anadolu kız teknik liselerinde,mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde,çok programlı liselerde, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinde ,pratik kız sanat okullarında, halk eğitim merkezlerinde ve mesleki eğitim merkezlerinde Giyim Üretim Teknolojisi Alanının; Kadın Giyim Modelistliği, Erkek Giyim Modelistliği, Çocuk Giyim Modelistliği, İç Giyim Modelistliği Hazır Giyim Model Makineciliği, Deri Giyim, Kadın Terziliği, Erkek Terziliği, Kesim, Konfeksiyon Makineleri Bakım onarım Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanlığı gibi dersler verirler.Giyim endüstrisi ve tekstil sanayiinin hızla gelişiyor olması meslek elemanlarına tekstil sektöründe de iş bulma olanaklarına sahiptir.

 

Giyim Endüstrisi Öğretmeni Meslekte İlerleme
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler. Aynı zamanda yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak, akademik kariyer yapabilirler.


Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver