Geviş Getirenler Nedir Geviş Getiren Hayvanlar Nelerdir? Hakkında Bilgi

Geviş Getirenler Nedir Geviş Getiren Hayvanlar Nelerdir?

Geviş Getirenler Nedir Geviş Getiren hayvanlar Nelerdir

Geviş Getirenler anlamı bilgi bankası

Sponsorlu Bağlantılar

anlamı nedir, ne anlama gelir

Geviş Getirenler Nedir, Geviş Getirenler Ne Anlama Gelir, Geviş Getirenler Ne Demektir, Geviş Getirenler Anlamı Nedir ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşmaya çalıştım.

Geviş Getirenler ile ilgili internet ortamındaki ve diğer ansiklopedi gibi bilgi kaynaklarından elde ettiğim bilgileri yazımda paylaştım. Yararlı olmasını dilerim. Konu ile ilgili sorularınızı ve düşüncelerinizi de aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz.

Geviş Getirenler Anlamı

Çiftparmaklı memeli hayvanların bir alttakımı (Ruminantia). Çoğu boynuzludur. Üstçenelerinde kesicidiş bulunmaz. Buna karşılık altçenede sekiz kesicidişi vardır. Mideleri dört odalıdır (işkembe, börkenek, kırkbayır, şirden). Bacakları uzun, parmakları iki tane ve toynaklıdır. Otla beslenirler. Çoğunluğu sürü hâlinde yaşayan, sakin hayvanlardır. Bir kısmı eski çağlardan beri evcilleştirilmiş, sütünden, etinden ve gücünden yararlanılmaktadır. Dünyanın her tarafında bulunurlar. Başlıcaları deve, sığır, koyun, zürafa, geyik, antilop vb.dir.

Bu alt takıma ait otobur hayvanların sahip oldukları çok odalı mideleri mikrobiyolojik bir sindirim yöntemini mümkün kılar. Bu iyi gelişmiş sindirim sistemleri ile, çoğu diğer memelilerin tek bir odadan oluşan mideleri ile sindiremedikleri maddeleri bile (örneğin selüloz) değerlendirebilirler.

Adlarını veren özellikleri, çoktan yutmuş ve az sindirmiş oldukları maddeleri dinlenirken tekrar ağızlarına getirip tekrar çiğnemelerinden kaynaklanmaktadır. Buna geviş getirmek denir. Sonra bu tekrar çiğnenip yutulan maddeler asıl sindirime bırakılır.

Geviş Getirenler Mide yapısı:

Geviş getirenlerin mideleri çoğunlukla dört odadan oluşur:
Şirden (Abomasum) tek mideli memelilerin midesi gibidir.

Bu mideye giden yolda yemek borusunun bölümleri olan:
İşkembe (Rumen)
Börkenek (Retikulum) ve
Kırkbayır (Omasus) bulunur.

Ayrıca işkembenin daha küçük bir ön odası vardır ki bu da ayrı bir mide olarak sayılırsa, midelerin sayısı beşe yükselir. Bazen işkembe’nin ve börkeneğin birbirlerine benzeyen görevlerinden dolayı birlikte tek bir bilimsel ad altında Reticulorumen olarak adlandırıldığına da rastlayabiliriz.

Geviş getiren hayvanlar, otlanma anında bitkisel besinlerini ancak kabaca çiğner ve yutarlar. Bu yuttukları maddeler işkembeye gider. İşkembe ve diğer ön midelerinde çok sayıda bakteriler, protozoonlar ve maya mantarları gibi mikroorganizmalar vardır. Yutulan maddeler bu mikroorganizmalar ile iyice karışır.

Bu mikroorganizmalar çoğu karbonhidratları işkembe duvarının alabildiği maddelere çevirebilirler. Fermentasyon denilen bu olayda çoğu diğer memelilerin sindiremedikleri bazı maddeler bile sindirilip enerji kaynağı olarak değerlendirilebilir (örneğin selüloz). Bu fermentasyonda meydana gelen gazlar börkeneğin içinde birikir ve ağız yoluyla dışarıya çıkar (garklamak).

Yutulan maddeler sonra daha çok parçalanmaları ve karışmaları için işkembe ile börkenek arasında ileriye geriye verilir. Bu işlem de tamamlandıktan sonra bu hafif sindirilmiş maddeler börkenek ve işkembenin ön odasının kontraksiyonları ve yemek borusunun geriye doğru peristaltik hareketleri ile, küçük porsiyonlar halinde tekrar ağıza doğru taşınır. Ağızda maddeler geviş getirilerek daha çok parçalanır ve tekrar yutulur.

Börkeneğin küçük ve büyük parçacıkları ayırabilen bir fonksiyonu vardır. Büyük ve kaba parçaları daima geri tutar ve ince parçaları kırkbayıra aktarır. Kırkbayır bu ince parçaları ezerek içindeki sıvıyı çıkarır. Bu şekilde katılaşan maddeler şirden’e ulaşır. Şirden’in içinde asidin büyük bir kısmı notralize edilir. Maddede bulunan mikroorganizmaların içinde ki proteinler ve yağlar ince bağırsakda çıkarılır.

Besinler bu kadar uzun süre midede tutulduğu, sürekli karıştırılıp katılaştırıldığı için geviş getirenlerin midelerinde ‘bezoar’ taşları oluşur. Bu mide taşları, yutulmuş olan kıl ve bitki ipliklerinin zamanla birikip, yapışıp, sertleşmesi ile meydana gelir.

Sınıflaması:

Geviş getirenler iki gruba ayrılabilir:
Cüce geyikgiller (Tragulidae) en ilkel grubtur. Midelerinde kırkbayır bölümü eksiktir.
Alınında silahlılar (Pecora) daima yukarıda tarif ettiğimiz dört bölümlü mide yapısına sahiplerdir. İsimlerini veren ortak özellikleri, alınlarında daima boynuzları bulunduğundan kaynaklanmaktadır. Beş familyaya ayrılırlar:
Zürafagiller (Giraffidae)
Misk geyiğigiller (Moschidae)
Amerikan antilobu (Antilocapridae)
Geyikgiller (Cervidae)
Boynuzlugiller (Bovidae)

Konu ile ilgili aramalar: Geviş Getirenler Nedir Geviş Getirenler ödev ara Geviş Getirenler kelime anlamı Geviş Getirenler sözlükte ara Geviş Getirenler ansiklopedi bilgi bankası ara Geviş Getirenler ne demek Geviş Getirenler neye denir

Geviş Getirenler ile ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver