Genetik Bilimi

GENETİK BİLİMİ

İnsan, hayvan ve bitkilerde kalıtım sorununa eğilen tekniğe genetik bilimi ismi verilir. Bilim adamları günümüzde eskiden mümkün olmayanı şimdi gerçekleştirebilmekte, kalıtım varlığına müdahale etmekte, hatta bu yoldan değişik bitkiler, hayvanlar, hatta insanlar yaratmaya yönelmektedirler.

Sponsorlu Bağlantılar

Bu başarılar genler üzerinde çalışmakla mümkün olmuştur. Genler, doku çekirdeğinin kimyasal yapı taşlarıdır. Dokunun bölünmesi sırasında, dokunun kalıtım özelliklerinin bölünen kısımlara nakledilmesinden sorumludur. Günümüzde genetik teknolojisinde genleri ayırmak ve başka dokuların içine monte etmek mümkün olmuştur.

Böylece bir doku önceden sahip olmadığı tüm özellikleri kazanabilmektedir. Genetik teknolojisi insanlık için yararlı mıdır, zararlı mıdır? Bu teknolojiyi savunanlar bu yoldan bazı iklim koşullarına ve zararlılara karşı dayanıklı bitkiler yetiştirmenin, ayrıca öncellerinden daha büyük daha şişman daha zayıf fakat aynı kaliteyi koruyan hayvanlar yetiştirmenin mümkün olduğunu, bunun insanlık için önemli bir gereksinim olduğunu öne sürüyorlar. Yine genetik teknolojisi sayesinde ensülin veya aşı elementleri gibi ilaçların büyük miktarda ve yapay olarak elde edilmesinin ayrıca insanda doğumdan çok önce kalıtım hastalıklarını saptamanın mümkün olduğunu savunuyorlar.

Gen teknolojisinin karşıtı olanlar ise, yine önemli karşı savları var. Dünyada çevre dengesinin bozulmasından, ayrıca bu yoldan biyolojik savaş silahları üretilmesinden çekiniyorlar.

Gen teknolojisiyle üretilecek biyolojik silahların yanında, bir atom bombasının bile ok ve yay gibi zavallı ve ilkel kalacağını öne sürüyorlar. Kalıtım hastalıklarının doğumdan önce teşhis edilmesi olayını da çekimser olarak kabul ediyorlar. Çünkü bu bilimin kendisiyle birlikte getirdiği ruhsal gerilimin şimdiye dek akıl edilemeyecek düzeyde iş ve sigorta hukuku sorununa neden olduğunu öne sürüyorlar.

İnsanın kalıtım varlığına müdahale etmek yani insanın genleriyle oynamak bu teknolojiye ulaşmış bütün ülkelerde yasaklanmıştır. Kuramsal olarak yeni bir insan tipi yetiştirilmesi mümkündür.

Sponsorlu Bağlantılar:

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver