Gemi Makineleri İşletme Mühendisi ne iş yapar, nasıl olunur, ne kadar maaş alır 2013-2014

Etiketler: Gemi Makineleri İşletme Mühendisi, Gemi Makineleri İşletme Mühendisi hakkında, Gemi Makineleri İşletme Mühendisi ile ilgili bilgi, Gemi Makineleri İşletme Mühendisi mesleği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisi nasıl olunur, Gemi Makineleri İşletme Mühendisi olmak için, Gemi Makineleri İşletme Mühendisi olmak için hangi okulu okumalı, Gemi Makineleri İşletme Mühendisi özellikleri, Gemi Makineleri İşletme Mühendisi ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,

 

Gemi Makineleri İşletme Mühendisi Görevleri
Yeni inşa edilecek, yenileştirilecek veya onarımı yapılacak gemilerin, itici kuvvet sistemlerinin, güç merkezlerinin, ısıtma havalandırma sistemlerinin, dümen-dişli mekanizmalarının, pompaların ve diğer mekanik ve elektrik teçhizatının projelerini yapar ve bu projelerin veya proje taslaklarının gemi genel planına yerleşimini sağlar, Gemi genel planına, müşteri isteklerine ve uluslararası standartlara uygun olarak, makine ve ekipmanları seçer ve geminin mühendislik hesaplarını yapar, gerekli malzemenin alımı için istenen nitelikleri belirler, Projeler doğrultusunda yapım, işletim ile bakım ve onarım işlerinin yürütülmesini sağlar, Teknolojik gelişmeleri izler.

Sponsorlu Bağlantılar

 

Gemi Makineleri İşletme Mühendisi Kullanılan Malzemeler
Bilgisayarlar ve hesap makineleri, Ölçü ve kontrol aletleri, Çizim alet ve malzemeleri ile büro malzemeleri, çizim masası, Telefon, fax gibi iletişim araçları.

 

Gemi Makineleri İşletme Mühendisi Özellikleri
Gemi makineleri işletme mühendisi olmak isteyenlerin; Üstün bir genel yeteneğe sahip, sayısal düşünme gücü olan, Şekil ve uzay ilişkilerini iyi algılayan, Mekanik ilişkileri görebilen, bir makineyi tasarlayabilen, göz-el koordinasyonuna hakim, bir işi planlayıp yürütebilme yeteneklerine sahip, Fen bilimlerine özellikle fiziğe ilgili, Öğrenmeye meraklı ve yaratıcı, kapalı yerlerde çalışmaktan sıkılmayan kimseler olmaları gerekir.

 

Gemi Makineleri İşletme Mühendisi Okulu Kaç Yıllıktır
Eğitimin süresi 4 yıldır.

 

Gemi Makineleri İşletme Mühendisi Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ” lisans diploması ve “Gemi Makineleri İşletme Mühendisi ” unvanı verilir.

 

Gemi Makineleri İşletme Mühendisi Çalışma Alanları
Gemi makineleri mühendislerinin iş bulma olanakları oldukça fazladır. Gemi makineleri mühendisleri Devlet ve Ulaştırma Bakanlıkları,Türkiye Denizcilik İşletmeleri gibi Kamu İktisadi Teşebbüslerinde; resmi ve özel tersaneler; deniz taşımacılığı yapan özel kuruluşlarda; class (Loyd) kuruluşlarında (açıklama ek bilgilerde); gemi makineleri imal eden fabrikalarda; bu makinelerin alım-satımını yapan ticarethanelerde; mühendislik bürolarında çalışabilmektedirler. Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olduğu ve Türk Denizciliğinin Dünya Denizciliğinde yer almayı ve uluslararası standartlara ulaşmayı hedeflediği göz önünde bulundurulduğunda, gelecekte bu meslekte nitelikli işgücü ihtiyacının artabileceği düşünülmektedir. Bu meslekte çalışan kadınların oranı oldukça azdır (%l-2) ve daha çok proje çalışmalarında yer almakta, akademik kariyer edinmeye yönelmektedirler. Herhangi bir işsizlik durumunda, gemi makineleri mühendisleri, makine mühendislerinin (Genel) işlerine yönelebilmekte veya gemi inşaatı mühendisi olarak çalışma hayatında yer alabilmektedirler.

 

Gemi Makineleri İşletme Mühendisi Meslekte İlerleme
Denizcilik alanında ve gemi sanayinde uluslararası standartlara uyulması, yurtdışı ile yoğun ilişkiler, yabancı dilde yeterli olmayı zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle gemi makineleri işletme mühendisleri yabancı dil konusunda özellikle İngilizcede yeterli seviyeye ulaşabilmek amacıyla dil kurslarına gidebilmektedirler. Ayrıca zaman zaman, meslek odaları, üniversiteler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından, denizcilik ve gemi sanayindeki gelişmelerin üzerinde durulduğu kısa süreli eğitim programları veya seminerler düzenlenmektedir. Gemi adamı olmak isteyen gemi makineleri işletme mühendislerine yönelik İTÜ Denizcilik Fakültesinde eğitim programları düzenlenmektedir. Bu eğitimde gemi bilgisi ve malzeme ile seyir halindeki gemilerin işletilmesi konuları üzerinde durulmaktadır. Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda gemi makine mühendisleri, uzak yol makine zabiti olarak da çalışma hayatında yer alabilmektedirler. Gemi makineleri işletme mühendisleri, proje çizimi, projelerin uygulamaya konulması,yapılan çalışmaların uluslararası standartlara uygunluğunun kontrol edilmesi, makinelerin imali ve kurulması vb. çalışmalardan birine ağırlık verebilir ve o alanda uzmanlaşabilirler. Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.


Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver