Gemi İnşaatı Teknikeri Bölümü Okuyanlar Ne Olur Gemi İnşaatı Teknikeri İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Gemi İnşaatı Teknikeri Maaşları Ne Kadar

Gemi İnşaatı Teknikeri Mesleği Nedir Gemi İnşaatı Teknikeri Nasıl Olunur Gemi İnşaatı Teknikeri Ne İş Yapar Gemi İnşaatı Teknikeri Mesleği Nedir, Bilgileri Maaşları

Gemi İnşaatı Teknikeri Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Gemi İnşaatı Teknikeri Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Gemi İnşaatı Teknikeri Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Gemi İnşaatı Teknikeri Mesleği

TANIM

Büyük tonajlı yük ve yolcu gemileri, balıkçı gemileri, tanker, yat ve benzerlerinin tasarım, üretim, montaj, bakım, onarım ve kalite kontrol işlemlerini Gemi İnşaatı Mühendisi gözetiminde gerçekleştiren kişidir.

GÖREVLER

Gemi inşaatı teknikeri;
Proje tasarımı ve çizimini yapar,
Gemi inşasında kullanılan malzemeleri sınıflandırır ve muayene eder,
Çeliklere kullanılacak ısıl işlemlerin yapım tekniklerini uygular,
Ölçme ve kontrol aletlerini kullanarak doğru ve hassas ölçme ve kontrol işlemlerini yapar,
Soğuk şekillendirme makinelerinde kesme ve bükme uygulamaları yapar,
Boru bağlantı elemanlarını kullanarak boru bağlantıları kurar,

· Boya ve raspa (demir, tahta yüzeylerdeki boya, pas vb. çıkarma, pürüzleri gidermek amacıyla kullanılan iri dişli bir törpü) işlerinin yapılmasını sağlar,

Kalite kontrol işlemlerini yapar,
Bakım ve onarım işlerini yapar ve/veya yapılmasını sağlar,
Basit gemi elemanlarını yapar,
Koruyucu gaz ve toz altı kaynak yöntemleri ile temel kaynak işlemleri yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Çizim takımları,
Ölçme ve kontrol aletleri,
Çeşitli büro malzemeleri,
Sıcak kesme aletleri,
Kaynak makineleri,
Soğuk şekillendirme makineleri,
El takımları ve montaj elemanları,
Bilgisayar ve hesap makinesi.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Gemi inşaatı teknikeri olmak isteyenlerin;

Fen ve matematik derslerine ilgili ve başarılı,
Mekanik yetenek, el becerisi, göz-el koordinasyonu ve çizim yeteneği gelişmiş,
Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
Plan yapma yeteneği gelişmiş ve planlarını uygulamaya koyabilen,
İşbirliğine yatkın,
Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
Sabırlı, dikkatli, tedbirli,
Rutin işlerde uzun süre çalışabilen, birden fazla işi aynı anda yapabilen,
Bedence sağlam

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Gemi inşaatı teknikeri; açık havada tersanelerde çalışabileceği gibi büro ortamında da çalışabilir. Açık havada çalışanlar için çalışma ortamı sıcak, soğuk, karanlık, nemli gürültülü, kirli, titreşimli, tozlu olabilir. İşyerinde yüksekten düşme, elektrik akımına kapılma, yanma, kesilme, zehirlenme, cisim çarpması veya düşmesi, makinelerden kaynaklanan iş kazaları risklerinin yanısıra uzun vadede meslek hastalığına neden olabilecek toz, gaz, gürültü ile karşılaşılabilir. Çalışırken meslektaşları, mühendisler ve teknisyenlerle sürekli iletişim halindedir. Çalışma koşulları arasında tam gün, gece çalışması, vardiyalı çalışma sayılabilir. Ayrıca sağlık raporu ile meslekte çalışabilir belgesi alınması zorunludur.

MESLEĞİN EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Gemi İnşaatı” programında verilmektedir.
ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Matematik,
Fizik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Meslek liselerinin, Meslek liselerinin Deniz Araçları Yapımı, Gemi İnşaatı ve Gemi Yapımı alanından mezun olanlar “Gemi İnşaatı Teknikeri” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.
Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-1“ puanı almaları gerekir

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi lise eğitiminden sonra 2 yıldır.
Eğitim süresince; Bilgisayar Programlama, Matematik, Teknolojinin Bilimsel İlkeleri, Kimya, İmalat İşlemleri, Teknik Resim, Gemi Makineleri Elemanları, Gemi İnşaatına Giriş, Malzeme Bilgisi, İmalat İşlemleri, Gemi Elemanları, Bilgisayar Uygulamaları, Gemi Meslek Resmi, Gemi Direnci, Gemi İnşaatı, Bilgisayar Destekli Çizim,Gemi Geometrisi, Bilgisayar Destekli Tasarım, Termodinamik, Gemi Deniz Yapıları Konstrüksiyonu, Gemi Hidrostatiği ve Kararlılık, Gemi Direnci, Buhar Kazanları Tesisatı ve İklimlendirme, Gemi Elektrik ve Elektroniği, Gemi Sevki, Gemi Hidrodinamik Dizaynı, Gemi Teorisi, Gemi Ana ve Yardımcı Sistemleri, İleri Kaynak Teknolojisi, Tersane Organizasyonu, İmalat Kalite Kontrol, Mesleki İngilizce, Proje gibi meslek dersleri ile Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi kültür dersleri verilmektedir.
Ayrıca, 40 iş günü staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE DİPLAMA VE UNVAN

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara “Gemi İnşaatı” önlisans diploması ve “Gemi İnşaatı Teknikeri” unvanı verilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Gemi inşaatı teknikerlerinin çalışma alanları denizcilik sektörünün gelişmiş olduğu bölgelerdir. Kamu ve özel sektöre bağlı çeşitli tersanelerde ve gemi tasarımı bürolarında, mekanik atölyelerde, (kaynaklı imalat, talaşlı imalat, döküm), liman ve liman işletmelerinde gemi teknik personeli olarak iş bulabilirler. İş bulma olanağı yüksek bir meslektir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Ancak isteyen öğrencilere koşulları uyması halinde Kredi ve Yurtlar Kurumunca yüksek öğrenim ve harç kredisi verilebilmektedir.

Kamu ve özel kurumların sağladığı burslardan yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç ise çalışılan yer ve meslek elemanının bilgi ve deneyimine göre durumu değişiklik göstermektedir. İlk işe girişte asgari ücretin 3-4 katı arasında ücret aldıkları tespit edilmiştir.

MESLEKTE İLERLEME

“Gemi İnşaatı” önlisans programını başarı ile tamamlayanlar, ÖSYM tarafından her yıl açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde “Deniz Teknolojisi Mühendisliği,Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Denizcilik Müsteşarlığı ve Gemi Mühendisleri Odasının düzenlemiş oldukları Gemi Dizaynı ve Çizimi, Gemi Makineleri, Gemi Motor ve Bakımı vb. kurs ve seminerlere katılarak alacakları yeterlilik sertifikaları ile de meslekte ilerleyebileceklerdir.

BENZER MESLEKLER

· Gemi İnşaatı Teknisyeni,
· Gemi Makineleri Teknisyeni,
· Gemi Makineleri Teknikeri.

EK BİLGİLER

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları,
Eğitim Kurumları,
ÖSYM ÖSS Sınav Kılavuzu -2010
ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2008,
Meslek Yüksekokulları ile Açık öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver