Geçmişten Günümüze İletişim Araçları ve Haberleşme Araçları (Resimli) Hakkında Bilgi

Konu ile alakalı etiketler: geçmişten günümüze iletişim araçları, bugüne kadar haberleşme, , iletişim araçları nelerdir, geçmişten günümüze iletişim araçları nelerdir, haberleşme alanında geçmişten günümüze kadar kullanılan araçlar, dünden bugüne iletişim araçları, geçmişten günümüze haberleşme, insanların günümüze gelinceye kadar haberleşme alanında hangi yöntemleri ve araçları kullanmıştır, geçmişten günümüze haberleşme araçları, iletişim araçları, geçmişten günümüze iletişim, dünden bugüne iletişim aletleri, haberleşme araçları, dünden bugüne haberleşme araçları, dünden bugüne iletişim araçları nelerdir, eski iletişim araçları, geçmişten günümüze iletişim araçları resimli, haberleşme alanında geçmişten günümüze kadar kullanılan araçlar nelerdir, geçmişten günümüze kullanılan iletişim araçları, insanların günümüze gelinceye kadar haberleşme araçları, insanların geçmişten bugüne kadar kullandıkları iletişim araçları, geçmişten günümüze kadar kullanılan iletişim araçları nelerdir, geçmişten günümüze haberleşme araçları nelerdir, insanların günümüze gelinceye kadar haberleşme, 

Geçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze İletişim Geçmişten Günümüze İletişim Ve Haberleşme Araçları Geçmişteki İletişim Araçları Nelerdir? Eski Çağlardan Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişte İletişim Nasıl Sağlandı? Geçmişten Günümüze İletişim Araçları Resimleri

Sponsorlu Bağlantılar

Geçmişten Günümüze İletişim Araçları ” 1990 yılında yaşadığımız çağa adını veren ve iletişimde bu gün son nokta olan WWW yani world Wide Web icad edilmiştir.
” 1985 yılında amerikada kullanılmakta olan ARPA iletişim sisteminin adı INTERNET adıyla değiştirilmiştir. İnternet bilgi otobanı anlamına gelmektedir.

” M.Ö 3000 civarında Mısırda HİYOROGLİF adı verilen yazı sistemi bulundu. Bu yazılar insan hayvan ve eşya şekillerinden ve bazı sembollerden oluşmaktaydı
” M.Ö 1300 Civarında Mezopotamyada ( Bugünkü Suriye ve Irak toprakları) ilk alfabenin kullanıldığı bilinmektedir.
” M.S 1045 Mısırlılar tarafından bulunan papirus adlı kağıdı geliştiren çinde ilk kez Pi CHENG adlı mucid matbaa harflerini icad etmiş ve kitap basmıştır. Daha sonraları 1645Avrupada Guttenberg adlı mucit matbaa makinasını icad etmiştir.
” 1820 yılında Danimarkalı OERSTED adındaki bilim adamının elektromanyetik akımı keşfetmesiyle günümüzde kullanılan modern iletişim araçlarının temel çalışma prensipleri doğmuştur.
” 1826 da günümüzde en yaygın iletişim araçlarından biri olan Fotoğrafı Fransız NIEPCE tarafından bulmuştur.
” 1936 da İngiliz Cooke ve arkadaşı elektrikli telegrafı icad ettiler.
” 1843 de Amerikalı li bilim adamı kendi adı olan ve (.) ve (-) lerden oluşan MORS alfabesini icad etmiştir. Böylece Fransızcada Uzaktan yazma denilen Tele-Graph : Telgraf aleti herkes tarafından kolay kullanılır hale gelmiştir.
” 1867 yılında Amerikalı politikacı ve mucit SHOLES ilk daktilo makinasını icad etmiştir.Bu makina yazıyla iletişimde devrim yaratmıştır.
” 1876 Yılında Amerikada sağırlar okulunda öğretmenlik yapmakta olan ve bu arada ses üzerine araştırmalar yapan İskoçya asıllı araştırıcı A.Graham BELL elektrik telleri üzerinden ilk insan sesini iletmeyi başarmış ve bu aletin adına Tele-Phone : Telefon yani uzaktan konuşma adını vermiştir. BELL ile yardımcısı Watson arasında 10Mart 1876 da odadan odaya gerçekleşen bu buluş modern iletişimin başlangıcı sayılmaktadır.
” 1877 yılında Amerikalı araştırmacı EDİSON FonoGraf denilen ve ses kaydetmeye yarayan ilk aleti icad etmiştir. İlk kez köpeğinin sesini kaydettiği bu cihaz günümüzde kasetçalarların ve CD çalarların temelini yaratan buluş olmuştur.
” 1894 de Fransız LIMUERE kardeşler İlk sinama makinasını icad etmişlerdir. Böylece görüntünün kayıt edilmesiGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçlarısaklanması ve yeniden gösterilmesi imkanlı hale gelmiştir. Bu buluş iletişimde devrim sayılmaktadır.
” 1896 yılında İtalyan MARCONİ ilk mors alfabesiyle yaptığı Radyo yayınını başarmıştır. ( daha sonra 1901 de ilk okyanus aşırı radyo yayını yapılmıştır . 1907 Yılında ise kanadalı FESSENDEN adındaki bilim adamı insan sesiyle ilk radyo yayınını yapmıştır.)
” 1922 yılında KORN adlı Alman bilim adamı elektrik tellerinden fotograf gönderebilen ilk fax makinasını icad etmiştir.
” 1926 yılında Logie BAİRD adındaki iskoçyalı bilim adamı insan yüzünün görüntüsünü radyo dalgalarıyla çok uzaklara gönderebilen ve Tele-Vision: Televizyon denen ve uzaktan görme anlamına gelen aleti icad etmiştir.
” 1936 yılında İngilterede İlk kez siyah beyaz TV yayınları BBC tarafından başlatılmıştır.
” 1938 yılında CARLSON adındaki Amerikalı bilim adamı PhotoCopy :Fotokopi cihazını icad etmiştir.
” 1946 yılında Amerikalı J.ECKERT ve arkadaşı MAUCHLY adlı bilim adamları askeri amaçlı hesaplar yapmak için dünyanın ilk bilgisayarını icad etmişlerdir. ENİAC adını verdikleri bu bilgisayar 30 ton ağırlığında ve 4 apartman dairesi büyüklüğünde olup içinde 18 000 elektronik tüp (Lamba) bulunmaktaydı. Bu alet günümüzde kullanılan modern bilgisayarların babası sayılmaktadır.
” 1962 yılında Amerikalılar dünyanın ilk iletişim uydusu olan TELSTAR’ı uzaya fırlatmışlardır. Bu uyduyla kıtalar arası Telefon konuşmaları Telefax Telex haberleşmeleri ve TV -Radyo yayınları yapılması olanaklı hale gelmeiştir
” 1970 li yıllarda Amerikada üniversiteler arası bilgi iletişiminde kullanılmak üzere ARPA denilen yeni bir iletişim sistemi gerçekleştirilmiştir. Bu sistemle ayrı şehirlerdeki bilgisayarların birbirlerine bağlanabilmeleri mümkün olmuştur. 1974 de bu iletişime standart getirilmiş ve adına TCP/IP protokolu denmiştir. Ayni yıllarda Amerikada IBM şirketi bilgi depolamada ve bunun farklı makinalarda kullanılmasını sağlayan ve Floppy denilen disketleri acad etmiştir.
” 1981 Amerikada IBM şirketi İlk kişisel bilgisayar denilen ve bugün iletişimde devrim sayılan ve PC adını verdiği bilgisayarı üretmeye beşladı.
” 1982 de Hollandalı PHİLİPS ve Japon SONY şirketleri Compact Disk (CD) denilen aleti üretmişlerdir Bu cihazlar çok düşük seviyeli LAZER ile çalışmaktadırlar
” 1983 de Amerikalı MikroSoft firması günümüzdede hala kullanılmakta olan ve iletişimde çığır açan Windows adını verdiği yazılım sistemini icad etmiştir.

Geçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları

Günümüzden geleceğe Telekomünikasyon alanında yaşanacak olan değişimi ve gelişimi değerlendirmek için kısaca dünden bugüne nereye gelmişizGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları KISACA;
M.Ö. IV bin.yy – M.S. IV.yy…Mısır’da Hiyoroglif adı verilenGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları insanGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları hayvanGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları eşya şekilleri ve sembollerdan oluşan yazı sisteminin kullanılmaya başlaması(taş üzerine anıt yazılar).
M.Ö. XVIII.yy – M.S. VIII.yy… Papirus bitkisinin Mısırlılar tarafından kağıt olarak kullanılması.
M.Ö. XIV. yy… Bilinen ilk alfabenin kullanılması(seramikGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları ahşapGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları papirus üzerine)
1436… Matbaa’nın icadıGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları Gütenberg.
Tipografi basım yönteminin bütünüGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları ana kalıpların yapımıGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları dökümevlerinin kurulmasıGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları metinlerin dizilmesi ve el baskısıyle basım Gütenberg tarafından gerçekleştirildi.
1727… Türkiye’de ilk defa matbaa’nın kuruluşu.
Türkiye’de basım işlerinin Türkçe’ye uygulanmasıGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları III. Ahmed’in sarayında aslen Macar asıllı olan Kolozsvar’lı İbrahim Müteferrika sayesinde oldu. Kendisini Yirmisekiz Çelebizade Said Efendi ve Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa da destekledi. Şeyhülislam Abdullah Efendi’nin fetvasından ve III.Ahmed’in fermanından sonraGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları Darüttıbaa denilen basımeviGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları Sultanselim’deGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları İbrahim Müteferrika’nın konağında kuruldu.Dizgiye 1727 Aralığında başlandı. Ocak 1729’da ilk Türkçe kitap basıldı(Vankulu Mehmet Efendi’ninGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları Cevheri’nin Sıhah adlı arapça sözlüğünün türkçe tercümesi olan Kitab-ı Lugat-ı Vankulu).
1820… Danimarkalı bilimadamı Oersted elektromanyetik akımı keşfetti.
Bu buluş günümüzde kullanılan modern iletişim araçlarının çalışma prensiplerinin temeli olmuştur.
1827… Fotoğrafçılığın keşfiGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları Nicephore Niepce.
O yıllarda bir tek manzara resmi içinGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları Yuda bitümü sürülmüş duyar tabakaya tam sekiz saat poz vermek gerekiyordu.
1840… Bilinen ilk pulun kullanılmaya başlanması
1840 yılındaGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları İngiltere’de posta arabaları mahalleleri dolaşırGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları boru çalarak vatandaşları mektupların almaya çağırırdı . PostacıGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları zarflardan isimleri okurGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları ismi okunan kişi de ücretini ödeyip mektubunu alırdı. İngiltere Parlamentosu Lordlar Kamarası Vekili Sir Rowland HillGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları Dolaşırken postacının adını okuduğu bir genç kızın arabaya yaklaştığınıGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları kendisine gelen zarfı eline alıp baktıktan sonra postacıya iade ettiğini gördü.
Kızın posta ücretini ödeyecek parası olmadığını anlayan HillGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları posta ücretini ödeyerek zarfı kıza uzattı. Bunun üzerene kızGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları Hill’e dönerek şöyle dedi: “Boşuna zahmet ettiniz. Ben öğreneceğimi zaten öğrenmiştim. MektupGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları askerdeki kardeşimden geliyor. Yoksul olduğumuz için askere gitmeden önce aramızda kararlaştırdık. Birbirimize yazdığımız mektupların zarfına bir çarpı işareti koyacaktık. Çarpı işareti sağlıklı olduğumuz ve bir sıkıntımızın olmadığı anlamına gelecekti.” HillGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları o günGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları bu olayı parlamentoda konu etti ve parlamentoGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları posta ücretini mektubu alanın değilGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçlarıgönderenin ödemesineGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları ödemenin yapıldığı belirtilmesi için zarfın üzerine bir kağıt yapıştırılmasına karar verdi.

İngiliz James Chalmer’ın denemeleri pula son biçimini verdi (1834-1838)Geçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları Chalmers’ın bu buluşuGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları birçok tartışmalardan sonraGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları Rowland Hill’in teklifi üzerine 1840’tan itibaren İngiltere’de kullanılmaya başlandı (10 Ocak’ta bütün İngiltere toprakları üzerinde tek ücret uygulaması başladı; 6 Mayıs’ta da ilk posta pulu olan 1 penny’lik siyah pul çıkarıldı). 1840 yılında satışa sunulanGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları 1 penny değerindeki pulun üzerindeGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları dönemin kraliçesi Victoria’nın portresi yer alıyordu.
1843… Elektriğin işaret iletiminde kullanılması Morse’ın çalışmalarıyle 1843’te gerçekleşti. Elektromıknatısla çalışan ilk telgraf patenti Morse tarafından alındı.
Telgraf sistemi Telekomünikasyon alanında kullanılmış en eski sistemdir.
Halkların tarihinde ne kadar eskiye gidilirse gidilsinGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları işaretlere(gündüz dumanGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları gece ateş veya tamtam) dayanan bazı ilkel haberleşme metodlarına daima rastlanır.
Telgrafın icadı Telekomünikasyon alanındaki en önemli dönüm noktalarından biridir.
1863… Türkiye’de ilk posta pulunun kullanılması.
Türkiye’de bir sivil haberleşme Kurumu kurulmasına yönelik ilk girişimGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları Sultan II. Mahmut döneminde oldu. Tarihe “Tuğralı Pullar” olarak geçen ilk Türk pullarının üzerinde ise sultan Abdülaziz’in imzasını temsil eden tuğra bulunuyordu. Sultan II. MahmutGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları bir kararname yayınlayarakGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları halkın haberleşme ihtiyacını karşılayacak bir haberleşme teşkilatı kurulması emretti ve 1840 yılında Posta Nezareti kuruldu. İlk posta KanunuGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları 16 Kasım 1840 tarihinde yürürlüğe girdi. 1863 yılındaGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları Sultan Abdülaziz dönemindeGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları Posta Nazırı Agah Efendi hükümete posta pulu basılmasını teklif etti. Komisyon da posta pulu kullanılmasını onayladı. İlk Türk puluGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları 13 ocak 1863’te satışa sunuldu.
1867… İlk pratik daktilo makinasının icadıGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları Cristofer Sholes
Yazıyla iletişimde devrimin başlangıcı sayılabilir.
1876… Telefonun icadıGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları Graham Bell.
Şehir içi bir telefon şebekesi Avrupa’da ilk defa Paris’te 1879 yılında kuruldu.
Türkiye’de ise ilk telefon 1908’de Meşrutiyet’in ilanından sonra kullanıldı. Bölge Santrallarının kurulması için bir İngiliz firmasıyle anlaşmaya varıldı ve BeyoğluGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları
Istanbul ve Kadıköy Santralleri 1911’de işletmeye açıldı.

Daktilo (Geçmişten bugüne..)


Geçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları


İlk yapılışı 1829’da Teroitli William Austin Burt tarafından gerçekleştirildi. Tipograf adı verilen bu makine elden daha yavaş yazıyordu. Bundan sonraki denemeler pek başarılı olamadı. Aradan 40 yıl geçtikten sonra Sholes 1868’de ilk pratik daktiloyu yaptı. Remington’un 1878’de yaptığı daktilo ise bir dikiş makinesinın üzerine yerleştirilmişti. Şaryo dikiş makinesinin pedalına benzeyen bir pedalla döndürülüyordu. Makine ise silik ve büyük harf yazabiliyordu. Bu mahsurlarının yanında büyük ve pahalı olması piyasaya sürülmesine engel oldu.

Sholes’in yaptığı makineyi inceleyen Thomas EdisonGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları elektrikle çalışabileceğini söyleyerek üzerinde çalışmaya başladı. EdisonGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları çubuğun elektromıknatısla hareket ettiği elektrikli daktilo makinesi yaparak 1872’de patentini aldı.

Çeşitli deneme ve üzerinde yapılan çalışmalardan sonra 1930 yılında seri halde elektrikli makinelerin satışına başlandı. Piyasada tutunmasıGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları seri iş yapması bunun üzerinde firmaların çalışmasını sağladı.

Radyo Tarihçesi 

İtalyan Mucit Guglielmo Marconi radyoyu icat eden kişi olarak kayıtlara geçmiştir. Ancak radyonun kendi icadı olduğunu iddia eden birçok kişi ortaya çıkmıştır. Telsiz telegraf patentine sahip olan Nikolai TeslaGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları Olive Lodge bu iddiayı ortaya atanların başında gelir. Rus mucit Alexander Stepanovitch Popov ise anlaşılabilen ilk radyo dalgalarını iletmeyi başarmış ancak bu icadı için patent almamıştır. Daha pek çok insan vardır fakat ticari başarıyı yakalayan kişinin Marconi olduğu herkesçe kabul edilir.

PopovGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları Lodge ve MarconiGeçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları Edward Branly’nin bulduğu Branly Tüpü adı verilen ve radyo dalgalarını saptamak için kullanılan bir aracı geliştirmeye çalışıyorlardı. 1890 yılında başlayan bu geliştirme çabaları 1895 yılında Marconi ve Popov’un birbirlerinden habersiz bir şekilde geliştirmeleri ile sonlanacaktı. 1896 yılında ise ilk defa Popov tarafından “Heinrich Hertz” ismi Mors alfabesi kullanılarak anlaşılır bir şekilde iletildi.

İtalya’da aradığı desteği birtürlü alamayan Marconi sonunda İngiltere’ye gitti ve burada ilk radyonun patentini aldı. Bu patent alımının ardından birçok farklı versiyonu üretildi. Lee De Forest ve Edwin Howard Armstrong Amerika’da radyo teknolojisinde çok büyük değişiklikler yaptılar. Tüpler ve devreler kullanrak bambaşka bir hal kazandrdılar. 1947 yılında transistörün icadı ise radyo teknolojisi için bir devrim olmuştur.

Geçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları
Geçmişten Günümüze İletişim Araçları Nelerdir? Geçmişten Günümüze Haberleşme Araçları

Sponsorlu Bağlantılar

1 Yorum

Cevap Ver