Gaz Zehirlenmesi

Gaz Zehirlenmeleri
Gaz, buhar ve dumanlar, yakıcılık ları nedeniyle gözleri, solunum yollarını tahriş ederek ürkütücü bir etki yaratabilir, kesik ve boğucu bir öksürükle birlikte, kazazedeyi boğacak hale getirip, bu nefes alınamayacak ortamdan tek başına  çı kamayacak  kadar sarsabilir…
Göz yaşartıcı bombaların gazları, klor ga zının yayılması (önceden soda konan bir tu valet küvetine asla çamaşır suyu dökmeyin), plastik maddelerden yayılan dumanlar, teh likeli ve boğucu olabilir.
Bazı gazlar da, oksijen taşıyan kan alyuvarları için zehir lidir; Renksiz ve kokusuz bir gaz olup, yanma iyi gerçekleşmediği takdir­de yayılan karbon oksidi gibi. Rölantide ça lışan araba motorları, kömür sobaları, ocak lar, iyi kurulmamış gazlı su ısıtma aygıtları, apartmanların alt katlarındaki çatlak boru lar vb. aynı gazı yayabilirler.
Bu olayda zehirlenme, baş ağrıları ve kusmalarla başlar; besin zehirlen mesi izlenimi ve rir. Ardından kazazedenin üzerine, yerinden kalkıp yardım istemesini engelleyecek kadar şiddetli bir yorgunluk çöker. Bazen bütün aile bireylerinin ölümüne bile sebep olan bu  zehirlen meler,  bazı kimseler üzerinde, ölümü atlatsalar dahi, iyileşmesi imkânsız pek çok beyin arıza sı bırakabilir.
Yine bazı küvet ve çukurlardan yayılan, kokusuz veya kötü kokulu başka gazlar da, karbon oksidi zehirlenmesine sebep olur. Ge­nellikle bu kazalar, gerekli tedbirlerin alınmadığı işyerlerinde meydana gelir ve işçilerin ölü müne yol açar.
Buna karşılık evlerde, mutfakta kullanılan bütan, propan gibi bir takım doğal ve tüple dağıtılan gazlar, zehirleyici değildir.
Bir odadaki gaz sızma sının içerdeki bütün oksijeni yok edip had bir boğulmaya sebep olması, çok enderdir. Ancak bu gazlar da çok çabuk parlayıp, infilak edebilir. Bu infilak ise, yaralının akciğerle rini parçalayarak ya da sebep olduğu yıkıntıyla,  ölümle re  sebep olur.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver