Fotoğraf Sanatçısı ne iş yapar, nasıl olunur, ne kadar maaş alır 2013-2014

Etiketler: Fotoğraf Sanatçısı, Fotoğraf Sanatçısı hakkında, Fotoğraf Sanatçısı ile ilgili bilgi, Fotoğraf Sanatçısı mesleği, Fotoğraf Sanatçısı nasıl olunur, Fotoğraf Sanatçısı olmak için, Fotoğraf Sanatçısı olmak için hangi okulu okumalı, Fotoğraf Sanatçısı özellikleri, Fotoğraf Sanatçısı ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,

 

Fotoğraf Sanatçısı Görevleri
Fotoğrafçılık, müşterinin isteğini karşılamak üzere ticari amaçla yapılabileceği gibi sanatsal olarak da fotoğraf tekniklerini kullanarak belgeleme, iletişim, tanıtım, eğitim, sanat gibi alanlarda görüntü üretimi ve aktarımını sağlayarak icra edilebilir. Fotoğraf makinesini hazırlar, Müşterinin nasıl bir fotoğraf istediğini belirler, Işık ayarı yapar ve fotoğrafı çekilecek kişinin veya nesnenin konumunu, en iyi görüntüyü verebilecek şekilde ayarlar, iyi bir fotoğraf elde etmek için makineyi ayarlar, Filmin negatiflerini makineden çıkarır, filmi banyo eder, Pozitif görüntünün istenilen sayıda kopyasını çıkarır.

Sponsorlu Bağlantılar

 

Fotoğraf Sanatçısı Kullanılan Malzemeler
Fotoğraf makineleri, Fotoğraf büyütme makinesi (Agrandizör), Tab makinesi (Minikop), Rötuş alet ve malzemeleri (Rötuş sandığı, çeşitli sertlikte kurşun kalemler), Film banyo makinesi, kart banyo makinesi, makas, su kapları, Spot ışıklar, fotoğraf kartları, ilaçlı sular, filmler.

 

Fotoğraf Sanatçısı Özellikleri
Fotoğraf sanatçısı olmak isteyenlerin; Görme duyusu güçlü ve renkleri ayırt edebilen, göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, kapalı yerlerde çalışmaktan sıkılmayan, güzel sanatlara ilgili, yeteneğini geliştirmeye, değişikliğe önem veren, ayrıntıları algılayabilen, dikkatli, sabırlı, İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık meslekte başarıyı artıran en önemli faktördür. İleri derecede görme bozukluğu, el ve ayakların sakatlığı bu mesleğin yürütülmesini engeller.

 

Fotoğraf Sanatçısı Çalışma Alanları
Fotoğraf sanatçıları, kendilerine ait fotoğrafçılık işletmelerinde, basın-yayın kuruluşlarında, resmi ve özel işyerlerinde ve ajanslarda çalışırlar. II. Dünya Savaşı ve onu izleyen yıllar, malzeme sıkıntısı nedeni ile Türkiye’de fotoğrafçılıkta bir duraklama dönemi olmuştur. 1970–80 yılları arasında Türk fotoğraf sanatında evrensel boyutları yakalama eğilimi bilinçli bir şekilde yoğunlaşmıştır. 1980′lerde dernekler ve gruplar düzeyinde yapılan fotoğraf çalışmaları, dış ilişkilerin de etkisiyle, oldukça nitelikli bir çizgiye ulaşmıştır. Reklâm ve tanıtım fotoğrafçılığı da bu dönemde gittikçe önem kazanmıştır. Ticari resim yapan fotoğrafçılara olan ihtiyaç piyasadaki gelişmelere bağlı olarak bazen artmakta, bazen de azalmaktadır. Ticari resim fotoğrafçılığında kullanılan çeşitli gelişmiş araçlar, hem talebi artırmakta, hem de işgücüne olan ihtiyacı azaltmaktadır. Sanatsal fotoğrafçılık, toplumun sanatsal ürün ihtiyaçlarına bağlı olarak gelişir buna bağlı olarak da talep doğar. Refah düzeyi yükselen toplumlarda sanata duyulan ilginin arttığı gözlenmektedir.

 

Fotoğraf Sanatçısı Okulu
Mesleğin eğitimi özel yetenek sınavıyla öğrenci alan üniversitelerin Güzel Sanatlar, İletişim, Sanat ve Tasarım fakültelerinin “Fotoğraf”, “Fotoğraf ve Video” Fotoğraf ve Grafik sanatlar, bölümlerinde verilmektedir.

 

Fotoğraf Sanatçısı Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin Eğitim süresi 4 yıldır.

 

Fotoğraf Sanatçısı Meslekte İlerleme
Ticari fotoğrafçılık yapan meslek mensupları işlerini veya işyerlerini büyütmek yoluyla ilerleyebilirler. Sanatsal ağırlıklı çalışan fotoğrafçılar en iyi sanat ürünlerini üretme ve yarışmalarda derecelere girme yoluyla sanat çevresinde tanınan ve tutulan fotoğraf sanatçısı olma durumuna gelerek yükselme ve ilerleme kaydedebilirler. Fotoğrafçılar portre, ticari resim, basın, sinema ve televizyon, moda ve reklâm, haber fotoğrafçılığı alanlarında uzmanlaşabilirler.


Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver