FMF TANI KRİTERLETİ

 Fmf ilk başta Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde yaşayan halklarda (özellikle Türk, Arab, İsrailli ve Ermenilerde) görülen, ve zaman zaman tekrarlayan akut ateş ve seröz zarların iltihablanması ile karakterize, otozomal resesif geçişli, (genetik) kalıtımsal bir hastalık olup,sebebi bilinmemektedir.

FMF klinik tanısı; 2-3 gün süren ve tekrarlayıcı yüksek ateş, abdominal ağrı (peritonit) ve/veya plöritik ağrı ve/veya artrit ataklarının gözlenmesi ile konur. Sedimentasyon artışı (ESR), lökositoz, yüksek serum fibrinojen düzeyi FMF için karakteristiktir. MEFV geni hastalıkla bağlantılı olduğu bilinen tek  genetik bölge olup kesin tanı için moleküler genetik test mümkündür.

Sponsorlu Bağlantılar

FMF hastalığına işaret eden bulgular;
Peritonit, sinovit ve/veya plörit ile birlikte görülen tekrarlayıcı ateş atakları
Tekrarlayıcı erizepel benzeri eritem
Akut batın şüphesi ile birçok kez laparotomi uygulanması ve patoloji bulunamaması
Tekrarlayan inflamatuar ataklar bulunmamasına rağmen genellikle tedavi edilmeyen olgularda karakteristik olarak 15 yaşından sonra gelişen AA tip amiloidozisin saptanması
Kolsişin tedavisine yanıt alınması
1. derece akrabalarda FMF tanısı
Yüksek risk taşıyan bir etnik grup

FMF tanı kriterleri;
Ateş ile aşağıdaki major ve minör bulgulardan bir tanesinin bulunması
Ateş ile birlikte iki minör bulgunun bulunması

Pras M. Familial Mediterranean fever:
From the clinical syndrome to the cloning of the pyrin gene. Scand J Rheumatol. 1998; 27: 92–7. [PubMed]

Majör bulgular;
Ateş
Karın ağrısı
Göğüs ağrısı
Eklem ağrısı
Deri döküntüsü

Tekrarlayan monoartrit öyküsü bulunan kişiler, doğru tanı konulabilmesi için iyi değerlendirilmelidir. Monoartrit ile birlikte yüksek ateş, kolsişine  yanıt, ailesinde veya akrabalarında FMF tanısı almış bir kişi bulunması durumunda major bulgu olarak değerlendirilmelidir. inör bulgular

Artmış eritrosit sedimantasyon hızı (ESR)
Normal değerler:
– Erkek (yaş<50): <15 mm/h
– Erkek (yaş>50-85): <20 mm/h
– Kadın (yaş<50): <20 mm/h
– Kadın (yaş>50-85): <30 mm/h
Lökositoz
Normal değerler: 4.5-11.0 x 10-9
Yüksek serum fibrinojen düzeyi
Normal değerler: 200-400 mg/dL (2.00-4.00 g/L)

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver