Fizikçi Bölümü Okuyanlar Ne Olur Fizikçi İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Fizikçi Maaşları Ne Kadar

Fizikçi Mesleği Nedir Fizikçi Nasıl Olunur Fizikçi Ne İş Yapar Fizikçi Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları

Fizikçi Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Fizikçi Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Fizikçi Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Fizikçi Mesleği

TANIM

Maddenin ve enerjinin yapısını, birbirleriyle etkileşimini araştıran, evrendeki fiziksel olayların bağlı olduğu yasaları bulmaya çalışan kişidir.

GÖREVLER

Araştırma konusunu ve yöntemini belirler,
Gözlem ve deneyler yapar,
Araştırılacak olan problemi çözümler,
Sonuçları rapor eder,
(Ar-Ge) Araştırma-Geliştirme merkezlerinde projeler geliştirir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

· Araştırma-Geliştirme laboratuarlarında kullanılan test araç ve gereçleri,

Bilgisayar.
Elektrik ve elektronik malzemeler,
Mekanik malzemeler

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Fizikçi olmak isteyen kimselerin;

Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
Fizik, matematik, kimya gibi temel bilimler alanında iyi yetişmiş ve bu alanlara içten bir ilgi duyan,
Dikkatli ,gözlem yapabilen,
Analitik düşünme gücüne sahip,
Yaratıcı,

kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Fizikçiler genellikle laboratuarlarda çalışırlar. Çalışma ortamı sakin ve rahattır. Endüstride çalışan fizikçiler, fizik mühendisleriyle, meslektaşlarıyla ve diğer çalışanlarla iletişim halinde çalışırlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi Fen ve Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik bölümlerinde verilmektedir.
· Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Adıyaman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Ankara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Bilkent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Çanakkale On sekiz mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Dokuz eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Gebze İleri teknoloji Fakültesi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Karadeniz teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· KırıkkaleKilis 7 aralık Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Mugla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Nevşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Rize Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,
· Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü,

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Fizik, Matematik, Kimya, Bilgisayar.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek eğitimine girebilmek için;

Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Fizik ” lisans programı için yeterli “MF-2” puan almak.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih bildirim formunda “Fizik” programını tercih etmek gerekmektedir.

MESLEK EĞİTİMİ

· Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

-Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi, Bilgi Teknolojileri, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim ve İletişim Teknolojisi, Elektrik, Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Fen ve Tabiat Bilgisi, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri, Odyometri, Optisyenlik, Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavında başarılı oldukları taktirde “Fizik” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitimi 4 yıl sürelidir.
Eğitim süresince temel fizik kanunları, mekanik, elektrik ve manyetizma, termodinamik, titreşim ve dalgalar, optik, atom ve moleküller ve nükleer olayların anlaşılma ve yorumlanmasını sağlayan kuantum fiziği kanunlarını öğrenirler. Bu konuları öğrenebilmek için yüksek düzeyde matematik bilgisi gereklidir. Teorik olan bu konuların ayrıca laboratuar uygulamalarını da yaparlar. Bunların yanında bilgisayar kullanımı ve programlama konularında da bilgi alırlar. Bunlardan amaç, fizikçinin olaylar karşısında
Bilimsel düşünebilme, bilimsel yorumlar getirebilme, çeşitli olaylar arasında sıhhatli ilişkiler kurabilme iyi bir gözlemci olma ve edindiği bilgileri değişik alanlara uygulayabilme becerisini kazandırmaktır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Fizik” lisans diploması ve “Fizikçi” unvanı verilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

· Fizik programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayanlar Fizik Öğretmeni olarak da çalışabilirler. Özel bir kurs gördükten sonra bilgisayar programcısı olarak çalışabilirler. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun fizik laboratuarlarında, özel sektöre ait laboratuarlarda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın çeşitli kuruluşlarında araştırmacı olarak iş bulabilirler. ASELSAN, Türk Telekom, TRT gibi kuruluşlarda teknik eleman olarak çalışabilirler. Ayrıca, teknik bilgi gerektiren mekanik ve elektronik tıp cihazlarının yapımı, bakım ve onarımı ile pazarlanması ile ilgili işlerde de çalışmaktadırlar.

Bir temel bilim olarak fiziğin, gerek ortaöğretimde gerekse yükseköğretimde önemli bir yeri vardır. Ülkemizde ortaöğretimde fizik öğretmeni açığı büyüktür. Açılmakta olan ve açılacak üniversitelerin fizik alanında yetişmiş elemanlara ihtiyacı vardır. Bu nedenle iyi yetişmiş bir fizikçi ülkemizde bugün ve gelecekte daima aranan bir eleman durumundadır.

· Fizik programını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak pedagojik formasyon programını başarı ile tamamlayanlar Fizik Öğretmeni olarak da çalışabilirler. Fizik, İleri Fizik , Fizik Uygulamaları, Fen Bilgisi / Fen ve Teknoloji , Astronomi ve Uzay Bilimleri , Bilim ve Teknoloji, Bilgi Teknolojisi, Teknik Atölye, Araştırma Teknikleri derslerini aylık karşılığı okutabilmektedir.
EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

· Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.
· Ayrıca , Tübitak ve üniversitelerin kendi öğrencilerine verdiği destek bursları ile özel ve kamu kurumlarının (Başbakanlık bursu gibi) sağladığı burs imkanlarından da yararlanabilmektedirler.
EĞİTİM SONRASI
· Eğitim sonrası kazanç ise, çalışılan kuruluşun türüne, çalışılan pozisyona, firmanın ücret politikasına ve şehre göre değişmektedir.
· İşe başlangıç ücreti asgari ücretin üç katı civarındadır. Üst düzey yönetici pozisyonları için ücret son derece yüksektir.
· Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanundaki teknik hizmetler sınıfında maaş alırlar.

MESLEKTE İLERLEME VE YÜKSELME

Lisans eğitimini tamamlamış fizikçi, mesleğinde ilerlemek istiyorsa;

Bir iş yerinde, özellikle AR-GE ve kalite kontrol laboratuarlarında belirli konularda kolaylıkla ve kısa sürede uzmanlaşabilirler, proje üretebilirler.
Üniversitelerin Fen Bilimleri Enstitülerinde ve İleri Teknoloji Enstitülerinde özel bir fizik konusunda yüksek lisans yaparak uzman veya fizik doktoru olabilirler.
Doktora yapmış fizikçiler üniversitelerde öğretim üyesi olabilirler. Öğretim üyeleri, yaptıkları bilimsel faaliyetlere bağlı olarak yardımcı doçent, doçent ve profesör kadrolarına atanırlar.
Fizik uzmanları ve doktorları, üniversite dışında çeşitli sektörlerde (sağlık sektörü dahil) uzmanlıkları konusunda çalışabilirler, danışmanlık, proje üretimi, AR-GE çalışmalarında bulunabilirler.
Kamu kuruluşlarında çalışanlarda ise müdür yardımcısı, müdür, il müdürü, daire başkanı vb. gibi yönetici pozisyonlarına yükselmeleri mümkündür.

BENZER MESLEKLER
Fizik Mühendisi,
Jeofizik Mühendisi.

EK BİLGİLER


YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları,
2010 ÖSYS Başvuru Kılavuzu,
Üniversiteler Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof.Dr.Yıldız KUZGUN) 2000,
Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2008,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu 2008,
Encyclopedia Americana, Cilt 22,
AnaBritanica Ansiklopedisi, Cilt 8,
Meydan Larousse Ansiklopedisi,
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar(12.07.2004 tarih ve 119 sayılı kurul kararı) ve bu kararda değişiklik yapılan 12.05.2006 tarih ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı. 17/09/2007 tarih ve 155 sayılı TTKK.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver