Finans Uzmanı Bölümü Okuyanlar Ne Olur Finans Uzmanı İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Finans Uzmanı Maaşları Ne Kadar

Finans Uzmanı Mesleği Nedir Finans Uzmanı Nasıl Olunur Finans Uzmanı Ne İş Yapar Finans Uzmanı Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları

Finans Uzmanı Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Finans Uzmanı Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Finans Uzmanı Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Finans Uzmanı Mesleği

TANIM

Bankalara veya finans kurumlarına kredi almak üzere başvuran firmaları, mal ve para kaynakları yönünden (para, sermaye, mal varlığı vb.) değerlendiren ve en uygun finansal destek seçeneğine karar vermesinde firmaya danışmanlık yapan kişidir.

GÖREVLER

Bankalarda veya danışmanlık şirketlerinde görev yapan finans uzmanı;

Kredi isteminde bulunan firmaların finans tablolarının analizini yapar,
Hangi alanlara yatırım yapılırsa ne ölçüde kar elde edileceğini inceler ve bu doğrultuda önerilerde bulunur,
Firmayı üretim yapma ve aldığı krediyi ödeyebilme gücü yönünden değerlendirir,
Firmanın likidite politikası dahil finansal planlamasını yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Bilgisayar,
Çağdaş iletişim araçları (fax, telefon, teleks),
Finansal tablolar, faaliyet raporları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Finans uzmanı olmak isteyen kişinin;

Üst düzey genel yeteneğe ve sayısal düşünme gücüne sahip,
Finansal konulara ilgi duyan,
Bütün içinde parçayı kavrayabilen özelden genele ulaşabilen,
Değişik görüş ve yeniliklere açık olabilen,
Çabuk ve doğru karar verebilen,
Tertipli ve düzenli çalışabilen,
Uzak görüşlü,
İkna gücü ve sorumluluk duygusu yüksek

kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Bankalarda, finans kuruluşlarında veya danışmanlık merkezlerinde çalışan finans uzmanı görevini büro ortamında yürütür ve birinci derecede verilerle ilgilidir. Çalışırken düşünme, araştırma gibi zihinsel faaliyetlerde bulunur. Müşterilerle ilgilenirken sözel olarak onları ikna etmeye çalışır. Finans uzmanı; firma sahipleri, muhasebe müdürleri ve üst düzey yöneticilerle, firmaların finansman müdürleriyle, firmaların üretim müdürleriyle, bankaların istihbarat birimi çalışanlarıyla ve müşterilerle iletişimde bulunur.

MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Eğitimin doğrudan verildiği bir örgün eğitim kurumu yoktur. Ancak, üniversitelerin işletme, iktisat, maliye, bankacılık, bankacılık ve finans, sermaye piyasası, muhasebe, ekonomi, ekonometri, finansman gibi bölümlerinden mezun olanlar çeşitli enstitüler ve özel eğitim kuruluşları ile üniversiteler bünyesinde sunulan eğitimden yararlanarak “Finans” konusunda uzmanlaşabilirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Ekonomi,
Hukuk,
İşletme,
Matematik,
Maliye,
Bilgisayar,
Muhasebe,
İstatistik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Üniversitelerin işletme, iktisat, maliye, bankacılık, bankacılık ve finans, sermaye piyasası, muhasebe – finansman gibi bölümlerinden mezun olmak, bu bölümlere girebilmek için ise lise veya dengi okul mezunu olmak ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) ilgili bölümler için yeterli “TM-1” puan almak gerekir.

Üniversitelerin Master programlarında, bu mesleğin eğitimini alabilmek için Lisans üstü eğitim Sınavına (LES) katılıp başarılı olmak ve ayrıca fakülteler tarafından yapılan “Bilim ve Yabancı Dil” sınavlarında başarılı olmak gerekmektedir. (Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavına girerek başarılı olanlar Fakültelerdeki yabancı dil sınavından muaf tutulurlar).

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Üniversitelerin işletme, iktisat, maliye, bankacılık, bankacılık ve finans, sermaye piyasası, muhasebe – finansman gibi bölümlerinden mezun olanlar finans kurumlarında çalışmaya başladıktan sonra, kurum içerisinde eğitim verme imkânı varsa orada, yoksa belli bir ücret karşılığı özel eğitim kurumlarında finans uzmanlığı için, gerekli formasyonları kazandıracak geliştirici eğitime tabi tutulurlar. Bu eğitimde; organizasyon teorisi ve uygulamaları, bilgi işlem, uygulamalı bilgisayar programı, işletme sermayesinin finansmanı, maliyet düşürme teknikleri ve savurganlıkların önlenmesi, uzun vadeli ve stratejik planlama, işletmelerde finansal planlama, yatırım kararları, yatırım projelerinin düzenlenmesi, fizibilite etütleri ve yenileme analizleri, mamul maliyetlerini hesaplama yöntemleri ve üretim kararlarında kullanılması, bilgisayar destekli proje yönetimi, yeni finans teknikleri, temel finansman bilgileri gibi konularda dersler verilir.
Eğitimin süresi Tezli Yüksek Lisans Programlarında 2 yıl, tezsiz yüksek lisans programlarında ise 1 yıl olup, Özel kurum ve kuruluşlarca yürütülen eğitimlerde ise belirli bir süre yoktur.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Üniversitelerin 4 yıllık işletme, iktisat, maliye, bankacılık, bankacılık ve finansman, sermaye piyasası, muhasebe – finansman gibi bölümlerini bitirdikten sonra ilgili alan için lisans diploması alınmaktadır. Bir banka veya finans kurumunda çalışmaya başladıktan ve gerekli eğitimi gördükten sonra “Finans Uzmanı” unvanı alınmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Sermaye Piyasası Kurulu, bankalar gibi kamu kuruluşları ile özel sektörde çalışırlar.
Ülkemizde, son yıllarda yatırıma yönelik girişimcilerin her geçen gün artıyor olması; ekonomimizin dünya piyasasına açılma eğilimi; finans sektörünün tüm Türkiye genelinde büyüyerek, genişleyerek yayılmasını sağlamaktadır. Her geçen gün meslek elemanlarının çalışma alanı genişlemektedir.

Bölüm mezunlarının hem geniş hem spesifik çalışma alanları ve iş olanakları mevcuttur. Çok yakın bir gelecekte ülkemizde bankalar, borsalar ve tüm mali kurumların gerek boyut, gerekse teknoloji açılarından çok önemli büyümelere ve gelişmelere sahne olacakları güncel bir tartışma ve tahmin konusudur. Bu çalışma alanında bilgisayar ve İnternet teknolojisinin kullanımı sınırsız bir şekilde gelişmekte, sibernetiğe meraklı gençler için çok cazip fırsatlar sunulmaktadır. Çağdaş mesleki bilgi ile donanmış, bilgisayar uygulamaları yapma olanakları bulmuş bölüm mezunlarının bu ortamda geniş ve cazip iş ve çalışma olanakları bulacaklarını tahmin etmek zor değildir. Ayrıca, bankalar, borsalar ve mali kurumların dışında reel ekonomi firmaları bünyelerinde de paralel olarak aynı uzmanlık alanlarına büyük gereksinim duyulacaktır. mezunların çalışma alanlarında, finans uzmanı, portföy yöneticisi, yatırım projesi uzmanı, borsa uzmanı, bankacılık ve para ekonomisti, dış ticaret uzmanı, banka yöneticisi sıfat ve unvanları ile yönetici veya serbest meslek sahibi olarak bir gelecek elde edebilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

· Finans uzmanı olunmadan önce, kurumun elemanı olarak çalışılmasından dolayı, çalışılan kurumun uyguladığı ücret sistemine göre, asgari ücretten az olmamak üzere gelir elde edilir.

EĞİTİM SONRASI

Eğitimi tamamlayan meslek elemanları uzman yardımcısı olarak göreve başlarlar, asgari ücretin 4 veya 5 katı arasında ücretle çalışırlar. Uzman olarak çalışanlar ise asgari ücretin 6 veya 8 katı arasında kazanç elde ederler.

MESLEKTE İLERLEME

Finans uzmanı olarak çalışanlar, çalışma performansının iyi olmasına paralel olarak ilgili kurumlarda finansman bölüm şefliği, müdür yardımcılığı, müdürlük, genel müdürlük gibi idari kadrolarda çalışma hakkı elde ederler.

BENZER MESLEKLER

Fon Yöneticisi,
Mali Müşavir,
Yatırım Uzmanı,
Muhasebe Uzmanı,
Kredi Uzmanı,
Bütçeleme Uzmanı,
Sigorta Danışmanı,
Portföy Yönetim Uzmanı,
Muhasebe Uzmanı.

EK BİLGİLER

SORUMLULUK

Eldeki kaynakların, yatırımcının projesine uygun olarak, nasıl kullanılabileceği konusunda derinlemesine analiz yapıp, bu konuda hem çalıştığı kurumun, hem de yatırımcının çıkarlarını koruyacak yöntemleri oluşturmaktan sorumludur.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları,
www.khas.edu.tr. – 2006
2010 ÖSYS Başvuru Kılavuzu,
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver