Fidan Yetiştirme Teknikeri Bölümü Okuyanlar Ne Olur Fidan Yetiştirme Teknikeri İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Fidan Yetiştirme Teknikeri Maaşları Ne Kadar

Fidan Yetiştirme Teknikeri Mesleği Nedir Fidan Yetiştirme Teknikeri Nasıl Olunur Fidan Yetiştirme Teknikeri Ne İş Yapar Fidan Yetiştirme Teknikeri Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları

Fidan Yetiştirme Teknikeri Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Fidan Yetiştirme Teknikeri Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Fidan Yetiştirme Teknikeri Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Fidan Yetiştirme Teknikeri Mesleği

TANIM
Süs bitkileri ve meyve ağaçlarını aşı, tohum, çelik, kök sürgünü, yumru gibi yöntemlerle fidan olarak (küçük yaştaki bitki ve ağaç) yetiştiren kişidir.

görevler

· Üretimi yapılacak bitki veya fidanların özelliklerini de dikkate alarak elverişli iklim ve toprak yapısını belirler,
· Fidanlık yapılacak yerin seçimini yapar, fidan yetiştiriciliği için uygun ortamı sağlar,
· Toprağı analiz ettirir ve çıkan sonuca göre gerekli geliştirme çalışmalarını yapar,
· Üretim yöntem ve tekniğini belirler ve buna göre araç gereçlerini hazırlar,
· Tohumlama ve aşılama işlemlerini mevsimsel özellikleri de dikkate alarak gerçekleştirir,
· Fidanların budanması, ilaçlanması ve uygun sulama teknikleriyle sulanması işlemlerini yapar,
· Yetiştirilen bitkinin özelliğine göre uygun söküm zamanını belirler ve söküm işlemini gerçekleştirir,
· Sökülen fidanların muhafazasını sağlar, satışa hazırlar, gerektiğinde satışını yapar,
· İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından mesleğin gereklerini yerine getirir (ilaçlama, söküm , aşılama..vb. aşamalarda ).
KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Traktör,
Fidan söküm makinesi,
Çapa, kürek, bel, tırmık, testere,
Aşı makası, aşı bıçağı, budama makası,
Sulama ekipmanı, ilaçlama ekipmanı,
Tohumlar, aşı çubukları, fidanlar, gübreler, ilaçlar, aşı macunları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Fidan yetiştirme teknikeri olmak isteyenlerin;

Temel bilimlere meraklı, özellikle biyoloji ve botaniğe karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
Araştırma ve inceleme merakı olan,
Ekonomiye ve ticarete ilgi duyan,
Bedence sağlıklı ve dayanıklı,
kimseler olmalıdır.

çalışma ortamı ve koşulları
Fidan yetiştirme teknikeri genellikle açık alanda, arazide çalışmaktadır. Zaman zaman soğuk, sıcak, ıslak, rutubetli bir ortamda bulunur. Çalışırken birinci derecede bitkilerle ilgilidir. Bu sırada müşterilerle, meslektaşlarıyla, ziraat mühendisleriyle, diğer çalışan yardımcı personelle iletişim halindedirler.

MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi, aşağıdaki meslek yüksekokullarının ” Fidan Yetiştirme” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Bahçe Tarımı” olarak değişmesi nedeniyle, ” Fidan Yetiştirme” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Fidan Yetiştirme” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

Mesleğin eğitimi, üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının aşağıda belirtilen önlisans programlarında verilmektedir. Bunlar;

Adnan Menderes Ünv.(Aydın) Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Fidan ve Fidecilik Böl.
Çanakkale Onsekiz Mart Ünv.Lapseki Meslek Yüksekokulu Fidan ve Fidecilik Böl.
Süleyman Demirel Ünv. (Isparta), Atabey Meslek Yüksekokulu-Fidan Yetiştirme Ege Üniversitesi (İzmir), Ödemiş Meslek Yüksekokulu-Fidan Yetiştirme
Kocaeli Üniversitesi, Arslanbey Meslek Yüksekokulu-Fidan ve Fidecilik Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv., Andırın Meslek Yüksekokulu-Fidan Yetiştirme
Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu Fidan Yetiştirme – Uşak Üniversitesi Sivaslı Meslek Yüksekokulu Fidan ve Fidecilik.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
– Fen Bilgisi,
– Biyoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerinin Bahçecilik, Çay Teknolojisi, Süs Bitkileri, Tarım, Ziraat, Genel Ziraat, Makine(Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Tarım Teknolojisi, Zeytin Teknolojisi bölümlerinden mezun olanlar “Fidan Yetiştirme”, “Fidan ve Fidecilik” ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar isesınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli Eşit Ağırlıklı-1(EA-1) puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitimin süresi 2 yıldır.
Eğitim süresince tarım alanında nitelikli, modern tarım araç gereçlerini kullanabilen, ara eleman yetiştirmek için; Türk Dili Ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi… gibi genel kültür derslerinin yanında tarımsal botanik, toprak bilgisi, tarımsal ekoloji, bilgisayara giriş, tarım ekonomisi, fidancılık uygulamaları, genel meyvecilik, sulama teknikleri, istatistik ve deneme teknikleri, bitki fizyolojisi, bitki besleme ve gübreleme, meyve fidanı yetiştiriciliği, bahçe bitkileri zararlıları ve savaşımı, tarımsal kooperatifçilik, asma fidanı yetiştiriciliği, bahçe bitkilerinde mekanizasyon, meyve anaçları ve anaç-kalem ilişkileri, süs bitkileri yetiştiriliciği, tarımsal yayım ve iletişim, bahçe bitkileri hastalıkları ve savaşımı, özel meyvecilik, bahçe bitkileri muhafazası ve pazara hazırlık, fidancılıkta doku kültürü.. gibi mesleki dersler okutulmaktadır.

eğitim sonunda alınan belge diploma ve unvan
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara ön lisans diploması ve “Tekniker” unvanı verilir.

çalışma alanları ve iş bulma olanakları
Fidan yetiştirme teknikerleri kamuya ait Tarım Bakanlığına bağlı merkez ve taşra teşkilatında, Orman Bakanlığına bağlı fidanlıklarda, üniversitelerin araştırma ve geliştirme merkezlerinde çalışabileceği gibi özel sektöre bağlı fidan, fide ve süs bitkisi yetiştiriciliği yapan işyerlerinde de çalışabilirler. Bu alandaki istihdamın büyük çoğunluğunu da özel sektör kuruluşları yapmaktadır.
Fidan yetiştirme teknikerleri kendi özel fidan çiftliklerini de kurabilir. Fidan, fide, süs bitkisi yetiştirerek satabilir. Nüfusun yarısının tarımla uğraştığı ülkemizde pazarlama sorunu da yaşanmamaktadır. Devlet böyle girişimleri olanları desteklemektedir.
Ülkemizin gerek iklim, gerek toprak yapısının farklılığı, tarıma elverişli alanların çok olması, üretim tekniklerindeki gelişmeler tarımsal üretimin sürekli gelişeceğini göstermektedir. Özellikle son yıllardaki kültürel bitkilerin üretimine verilen önem, tropikal sebze ve meyvelerin üretilmeye başlanması istihdam alanlarını daha da geliştirecektir.

eğitim süresince ve eğitim sonrası kazanç
eğitim süresince
Mesleki eğitim süresince isteyen öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu öğrenim kredisi ve yurt hizmetlerinden faydalanırlar. Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının sağladığı burslardan yararlanabilirler.
Ayrıca eğitim döneminde işletmelerde staj yaparken işletmenin durumuna göre, az da olsa bir gelir olanağı bulunmaktadır.

eğitim sonrası
Fidan yetiştirme teknikerlerinin kazançları çalışılan sektöre, kendi işini kurmasına ve meslekteki deneyimine göre değişiklik göstermektedir.
Kamu sektöründe işe başlayanlar 9. derecenin 2. kademesinden yasalarla belirlenen ücreti alırlar.
Özel şirketlerde çalışıldığında ücretler anlaşmalara göre belirlenmektedir. Genellikle asgari ücretle işe başlalayıp 3-4 asgari ücret düzeyine çıkabilmektedir.
Kendi işyerinde çalışanların kazançları sektördeki gelişmelere ve kişinin başarısına bağlıdır.

MESLEKTE İLERLEME

Fidan yetiştirme teknikerleri başarılı olduğu takdirde işyerinin büyüklüğüne göre amir, şef, şef yardımcısı..vb. düzeyde sorumluluklar alabilirler. Ayrıca, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde;
· Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması,

Bahçe Bitkileri,
Tarla Bitkileri,

· Orman Mühendisliği,
· Orman Endüstrisi Mühendisliği,
lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER
· Bahçe Ziraatı Teknikeri,
· Seracılık ve Süs bitkileri Yetiştiriciliği Teknikeri,
· Seracılık Teknikeri.
EK BİLGİLER

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI
· Meslek elemanları,
· Üniversiteler Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof. Dr. Yıldız KUZGUN) 2000,

2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu,

· ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2008,
· Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,
· Ege Üniversitesi Kılavuzu,
· Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver