Fibrinli İltihap ve Lökositli İltihap Nedir?

Fibrinli İltihap: Damarlardan plazma çıkar. Proteinden zengin olan plazma, damar dışına çıktığında pıhtılaşarak fibrin durumuna dönüşür; sünger görünümündedir. Üre yükselmesi (üremi), tüberküloz, difteri ve akciğer iltihaplarında görülür. Difteride olduğu gibi, bir yüzey üzerinde örtü yaparsa yalancı zar (psödomembran) adını alır.
Lökositli İltihap: Nötrofil polimorflarm damar dışına çıkarak iltihap odağına göç ettiği ağır bir iltihap türüdür. Canlı ve ölü nötrofil polimorflarda doku artıklarının oluşturduğu koyu kıvamlı-sarı sıvıya “irin” denir. Püstül, deride içi irinle dolu keseciklerdir, çiçek hastalığında görülür. Flegmonda, nötrofü polimorflar topluluk oluşturmaz, doku içinde yayılır; en iyi örnek yılancık (erizipel) tır. Apsede, nötrofil polimorflar topluluk yapar ve bulunduğu alanda dokuyu eritir. Apse oluşmasına neden olan mikroplara “piyojen bakteriler” denir, en önemlisi stafilokoklardır.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver