Fetret Devri Fetret Devrinin Nedenleri Fetret Devrinin Sonuçları

Fetret Devri Nedir Nedenleri Ve Sonuçları

Fetret Devri Nedir, Fetret Devrinin Nedenleri, Fetret Devrinin Sonuçları
Fetret Devri anlamı bilgi bankası

anlamı nedir, ne anlama gelir

Sponsorlu Bağlantılar

Fetret Devri Nedir, Fetret Devri Ne Anlama Gelir, Fetret Devri Ne Demektir, Fetret Devri Anlamı Nedir ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşmaya çalıştım.

Fetret Devri ile ilgili internet ortamındaki ve diğer ansiklopedi gibi bilgi kaynaklarından elde ettiğim bilgileri yazımda paylaştım. Yararlı olmasını dilerim. Konu ile ilgili sorularınızı ve düşüncelerinizi de aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz.

Fetret Devri Anlamı

Osmanlı Devleti’nde, 1402 ve 1413 yılları arasında yaşanan şehzade kavgaları ve iktidar mücadelelerinden oluşan dönem. 1402 yılında yapılan Ankara Savaşı’nda Yıldırım Bayezit’in Timur’a yenilmesiyle başlayan bu dönem, Çelebi Mehmet’in 1413 yılında devletin birliğini sağlamasıyla sona ermiştir.

Yıldırım Bayezit, Ankara Savaşı’nda Timur’a esir düştüğü zaman, en büyükleri Süleyman olmak üzere, İsa, Mehmet, Musa, Mustafa ve Kasım adlarında altı erkek çocuğa sahipti. Bunlardan beşi, babalarıyla birlikte Ankara Savaşı’na katılmışlardı. Kasım ise çok küçük olduğu için Bursa’da kalmıştı.

Süleyman Çelebi, savaşın kaybedildiğini görünce, babasının emri üzerine yanındaki kuvvetlerle birlikte Bursa’ya gelmiş, buradan da küçük şehzade Kasimı alarak büyük zorluklarla Rumeli’ye geçebilmişti. İsa Çelebi, muharebe meydanını terk ettikten sonra, Balıkesir taraflarında saklanmış, Mehmet Çelebi Amasya’ya çekilmiş, Musa ve Mustafa ise babalarıyla birlikte esir düşmüşlerdi.

Asıl amacı, güçlü bir Osmanlı Devleti yerine, kendisine bağlı ve onun egemenliğini tanıyan parçalanmış birkaç Osmanlı beyliği meydana getirmek olan Timur, başlangıçta bu amacına ulaşmış görünmekteydi. Timur, ayrıca Yıldırım Bayezit tarafından kurulmaya çalışılan Anadolu birliğini de parçalamak istiyordu. Bu nedenle Anadolu beylerine ait yerleri Osmanlılardan alıp tekrar eski sahiplerine verdi. Geriye kalan Osmanlı ülkesini de Yıldırım Bayezit’in dört oğlu arasında paylaştırdı.

Ankara Savaşı’ndan sonra Anadolu’da sekiz ay kadar kalan Timur, uyguladığı siyasetin meyvelerini verdiğini gördükten sonra, doğuya dönüp Çin seferine çıkarken arkasında bıraktığı Anadolu’nun siyasî yapısı, Sultan I. Murat’ın hükümdarlığı sonundaki durumu andırıyordu. Timur, Yıldırım Bayazıt’in ele geçirdiği toprakları geri almıştı. Böylece Sultan Murat’ın Ankara’dan Akdeniz’e açtığı Osmanlı koridoru kapanmış oluyordu.

Karamanoğlu Mehmet Bey, Anadolu’nun üçte birini kaplayan ve içlerinde Hamitoğulları ve Germiyanoğulları’nın topraklarının doğu bölgeleriyle Kayseri, Isparta, Antalya ve Alanya gibi kentler bulunan büyük bir devletin başına getirilmişti. Timur, Anadolu’da Osmanlılara karşı koyabilecek bir güç meydana getirmek için bu politikayı uygulamıştı. Karamanoğlu Mehmet Bey, Osmanlılar da dâhil olmak üzere, bütün beyliklerin emiri olarak ilân edilmişti.

Timur’un, Anadolu’da uyguladığı bu parçalama politikası sonucunda, Osmanlı ülkesi şehzadeler arasında paylaştırılmıştı. “Saltanatta Ara” denilen ve on bir yıl süren bu dönem, kanlı olaylarla dolu bir dönemin açılmasına, fetihlerin durmasına, Bizans İmparatorluğu’nun türlü hilelerle bu durumu körüklemesine yol açtı. Hatta bazı Avrupalılar, yeni bir Haçlı Seferi düzenledikleri takdirde Osmanlıları Avrupa’dan atabileceklerini düşünüyorlardı.

Ankara Savaşı ve bunun sonucunda Timur’un Osmanlı Devleti’ni parçalama plânı, Çelebi Mehmet’in tahta geçmesiyle önlenmiş oldu. Osmanlı Devleti, çeyrek yüzyıl gibi kısa bir süre içinde kendini toparlamayı başardı. Hindistan, İran, Azerbaycan, Irak, Suriye ve Ege Denizi’ne kadar geniş topraklar üzerinde fetihlerde bulunmuş olan Timur’un, ölümünden kısa bir süre sonra devleti de tamamen ortadan kalktı.

Fetret Devrinin Sonu

5 Temmuz 1413′te Fetret Devri veya fasıla-ı saltanat devri kapandı ve Çelebi Mehmet Osmanoğullarının tek padişahı oldu. On bir yil süren Fetret Devrinde birbirinden cesur ve hükümdarlık etmeye yetenekli dört kardeşin birbirleriyle ölüm kalım savaşları yapmaları sonunda, en metanetli ve becerikli kardeşin tahtı ele geçirmesi ve Ankara Savaşı ile parça parça olmuş ve moralini yitirmiş Osmanlı devletinin kendini tekrar toparlaması ile sonuç bulmuştur. Bu sonucun şüphesiz Çelebi Mehmet’in tekrar tekrar hükümdarlığı kendi elinde toplamak için birçok kendi aleyhine fena sonuçlar doğmasına rağmen devamlı mücadele etmesi ve diğer kardeşlerinden şanslı olması nedeniyle ortaya çıktığı iddia edilebilir. Diğer taraftan, Çelebi Mehmet’in kardeşleri Süleyman, İsa ve Musa’nin gosterdikleri kusurlarından daha uzak olması ve yaşça küçük olmasına rağmen onlardan daha fazla dengelilik ve olgunluk göstermesi de bu sonucu açıklamaya yardım eder. Bu sonucun son bir açıklaması ise Çelebi Mehmet’in diğer kardeşlerinden en büyük farkının Anadolu medeniyetinin ve Anadolu kültürünün önemli merkezi olan Amasya’da çok yönlü bir kişi olarak yetişmesi ve olgunlaşması olabilir.

Konu ile ilgili aramalar: Fetret Devri Nedir Fetret Devri ödev ara Fetret Devri kelime anlamı Fetret Devri sözlükte ara Fetret Devri ansiklopedi bilgi bankası ara Fetret Devri ne demek Fetret Devri neye denir

Fetret Devri ile ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver