Fermantasyon Teknikeri Bölümü Okuyanlar Ne Olur Fermantasyon Teknikeri İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Fermantasyon Teknikeri Maaşları Ne Kadar

Fermantasyon Teknikeri Mesleği Nedir Fermantasyon Teknikeri Nasıl Olunur Fermantasyon Teknikeri Ne İş Yapar Fermantasyon Teknikeri Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları

Fermantasyon Teknikeri Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Fermantasyon Teknikeri Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Fermantasyon Teknikeri Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Fermantasyon Teknikeri Mesleği

TANIM

Fermantasyon teknikeri, çeşitli tarımsal ürünlerden mayalandırma yoluyla sirke, alkollü içki, turşu, boza gibi gıda maddelerinin elde edilmesi için çalışan kişidir.

GÖREVLER

Fermantasyon teknikeri,

Mayalandırılacak tahıl veya meyvelerin kalitesini kontrol eder,
Meyve veya tahılın filizlendirilmesi, karıştırılması, preslenmesi ve mayalandırılması işlemlerinde gıda mühendisine yardım eder,
Elde edilen ürünün asit derecesini ve kalitesini kontrol eder,
Tüketime hazır hale gelen ürünün pazarlanmasında görev alır,
Hijyen (sağlık kuralları) ve sanitasyon (halk sağlığını koruma tedbirleri) sağlanmasında yardımcı olur.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Fermantasyon tankları,
Kalibrasyon (boyutlandırıcılar),
Filitrasyon (durultma) üniteleri,
Şişeleme makineleri,
Destilasyon üniteleri
Pastorizatörler,
Fiziksel ve kimyasal etki yapan katkı maddeleri,
Separatörler,
Presler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Fermantasyon teknikeri olmak isteyen bir kimsenin;

Normalin üstünde bir genel yeteneğe sahip olması,
Biyolojiye ilgi duyması,
Dikkatli, sorumluluk sahibi ve tedbirli olması

gerekmektedir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Fermantasyon teknikerleri, gıda maddeleri üreten fabrika veya atölyelerde görev almaktadırlar. Çalışma yeri nemli ve gürültülü olup mayalanma işlemlerinden kaynaklanan yoğun bir koku vardır. Fermantasyon teknikeri; Gıda Mühendisleri,Teknisyenler ve
İşçilerle işbirliği halinde çalışır.Bu meslek elemanları, meyve ve tarım ürünlerinin işlenmesi sırasında çeşitli makineleri kullanırlar. Gıda ve ziraat mühendisleriyle yakın işbirliği içerisindedirler.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, aşağıdaki meslek yüksekokullarının ”Fermantasyon” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Gıda Teknolojisi” olarak değişmesi nedeniyle, ” Fermantasyon” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler ” Fermantasyon” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.
Mesleğin eğitimi;

Aksaray Üniversitesi Güzelyurt Meslek Yüksekokulu
Kocaeli Üniversitesi-Köseköy Meslek Yüksekokulu
Ege Üniversite(İzmir) Ege Meslek Yüksekokulu’nda verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILIOLUNMASI GEREKEN DERSLER
– Fizik,

– Kimya.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerinin; Endüstriyel Boya ve Dekorasyon, Endüstriyel Boyacılık, Kimya, Kimya Teknolojisi, Lastik Teknolojisi, Petrokimya, Plastik İşleme, Plastik Teknolojisi, Proses, Sanayi Boyacılığı ve Uygulama Tekniği, Sınai Boya, Boya Teknolojisi bölümlerinden mezun olanlar “Fermantasyon” ön lisans programına sınavsız olarak girebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal (SAY-1)” puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara istedikleri takdirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

EĞİTİMİN SÜRESİVE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır, öğrenim görenler aşağıda belirtilen dersleri öğrenirler:
1. Yıl: Matematik, Teknik Resim, Genel Kimya, Fizik, Bilgisayar, Makine Elemanları, Genel Mikrobiyoloji, Hammaddeler, Ekonomi ve İş İd. Gir., İstatistik, Laboratuar Tekniği, İş Güvenliği ve İlk Yardım, Elektroteknik, Gıda Biliminde Temel İlkeler, Fermantasyon Mikrobiyolojisi.
2. Yıl: Şarap Teknolojisi, Malt Bira Teknolojisi, Fermantasyon Sanayii Kullanılan Yardımcı ve Katı Maddeleri, Gıda San. Hijyen ve Sanitasyon, Atıkların Değerlendirilmesi, Asit Fermantasyonları, Yüksek Alkollü İçkiler Tek., Fermantasyon San. Özel Konular, Gıda Mevzuatı, Sofralık Zeytin Teknolojisi, Turşu Teknolojisi, Meyve ve Sebze Değerlendirmesi.
Zorunlu Dersler: Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Beden Eğitimi.
Derslerin üçte biri oranında işletmelerde uygulama yapılır.
EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Fermantasyon ” ön lisans diploması ve “Fermantasyon Teknikeri” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Fermantasyon teknikerleri, alkol imal edilen fabrikalarda turşu ve zeytincilik (salamura) yapılan yerlerde çalışabilirler.
Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı şarap, bira ve diğer içki fabrikalarında çalışabilirler. Aynı alanda faaliyet gösteren özel kesime bağlı üretim yerlerinde de çalışabilecekleri gibi, kendi alanlarında da küçük işletmeler açıp çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun her yıl belli oranlarda vermiş olduğu öğrenim ve harç kredisinden faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Öğrenimi tamamlayıp çalışma hayatına atılanlar asgari ücretin yaklaşık 2-3 katı arasında ücretle işe başlamaktadırlar.

MESLEKTE İLERLEME

Ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Kimya” ve “Gıda Mühendisliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Fabrikada çalışanlar teknik müdürlüğe kadar yükselebilirler.
Fermantasyon teknikerleri çalıştıkları birimlerin hizmet-içi eğitimine katılarak bilgilerini arttırabilirler,
Meslekte:Turşuculuk,Alkollü içkiler, zeytincilik (Salamura) alanlarında uzmanlaşabilirler.

BENZER MESLEKLER

· Meyve sebze işleme teknikeri,
· Süt teknologuı,
· Kimya teknisyeni,
· Gıda teknikeri.
EK BİLGİLER

DERS TANIMLARI:

Matematik: Sayılar, işlemler, reel sayıların bazı özellikleri, diziler, seriler, limit, kavram, yakınsaklık, ıraksallık kriterleri, fonksiyonlarda limit, türev, süreklilik kavramı, türevin çeşitli uygulamaları.

Teknik Resim: Mühendislikte teknik resmin önemi ve gereği, teknik resim çizim ve araç gereçlerinin tanıtılması, standart resim çizim ve araç gereçlerin tanıtılması, standart resim yaprakları, standart yazı, standart çizgiler, çizgi çizme teknikleri, geometrik çizimler, izdüşüm teorisi, tasarı geometri, teknik resim kuralları, görünüş tamamlamak, kesit görünüşleri.

Genel Kimya:1- Çözelti kimyasına giriş; a) Derişim tanımları, etkin derişim tanımı, b) Asit-baz tepkimeleri ve plt hesapları c) Çözünme-çökelme dengeleri, d) Kompleksleşme tepkimeleri, e) Redoks tepkimeleri, 2- Kimyasal analiz yöntemlerinin tanıtılması, a) Gravimetre, b) Volumetre.

Fizik: Fizik, madde enerji ve bunlar arasındaki etkileşmeleri inceleyen bir doğa bilimidir. Bunu yaparken matematik ve kimya bilimlerinden yararlanılır. Fakat diğer bilim dallarına (tıp, ziraat, diş hekimliği, biyoloji vs.) ilişkin problemlerin çözümünde de yardımcı olur. Bu amaçla pratik Fizik I dersi adı altında öğrencilere, günümüzde ve ilerde karşılaşacakları fiziksel problemleri anlamaları ve çözebilmeleri için fizikte temel konular olarak bilinen mekanik ısı ve dalga hareketleri hakkında temel bilgiler ve uygulama alanları 1 yarıyıl boyunca haftada 2 saat olmak üzere anlatılmaktadır.

Genel Mikrobiyoloji: Mikrobiyolojiye giriş: Mikroorganizmaların adlandırılması ve genel sınıflandırma; Prokeryotik ve ökayotik hücreler; mikroorganizmaların metabolizması ve beslenmeleri; mikroorganizmaların çoğalmaları ve üretilmesi.

Bilgisayar: Bilgisayarlar ve programlamaya genel bir bakış, problem çözmede akımlar ve akış şemaları, Basıc programlama diline genel bir bakış, sabitler, değişkenler ve giriş-çıkış deyimleri, program akış deyimleri, fer/next ve While/wend deyimleri, dizinli değişkenler örnek programlar.

Makine Elemanları: Makineler vida dişleri, civatalar, somunlar, civata ve somun standartları, rondelalar, somunların preslenmesi, anahtarlar, tornavidalar, kamalar, pimler-pornalar, perçin bağlantıları, kaynaklar, lehimleme, yaylar eksantirikler, yataklar, kayışlar-kablolar-zincirler, kaynaklar, sürtünmeli çarklar, dişli çarklar, yağlama borular, kesiciler (armatörler).
Hammaddeler: Hammaddeler olarak meyve sebzelerin önemli kalite özellikleri, kalite özelliklerini etkileyen faktörler, meyvelerin yapı ve bileşimi, önemli tür ve çeşitleri, sebzelerin yapı ve bileşimi, önemli tür ve çeşitleri.

Ekonomi ve İş İdaresine Giriş: Yöneticiler için temel ekonomik bilgiler (Genel ekonomik sorunlar, piyasa kavramı ve çeşitleri, serbest piyasa fiyatları oluşumu, arz ve talep kanunları azalan verim kanunu) işletmenin işlemleri ve toplumsal sorumlulukları, işletmenin yapısal, teknik (fiziki) ve mali yönden kurulması çalışmaları, işletme yönetimini etkileyen iç ve dış etmenler, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin temel sorunları işletme yönetimi ve yöneticinin işlemleri, planlama, organizasyon, yürütme, koordinasyon ve denetim ilkeleri, tedarik üretim pazarlama ilkeleri, finansman ve muhasebe ilkeleri maliyetin oluşumu.

Laboratuar Tekniği: Laboratuarda kullanılan malzemelerin tanıtımı, fiziksel ve analiz yöntemleri kimyasal analiz yöntemleri, çözelti hazırlama ve faktör tayinleri asit-baz titrasyonları, kalorimetre ve spektrofometrik yöntemler, kromoto grafik yöntemler.

İstatistik: Değişkenler ve grafikler, frekans dağılımları, aritmetik ortalama medyan, mod ve diğer merkezi eğilim ölçüleri, standart sapma ve diğer değişim ölçüleri, basit olasılık teorisi, binom normal ve poisson dağılımları, basit örnekleme teorisi, hipotez testleri, basit regrasyon ve korelasyon indeks sayılar.

İş Güvenliği ve İlk Yardım: İşyerlerindeki çalışma koşullarının sağlık ve güvenlik içinde olmasını sağlı***** iş kazaları ile meslek hastalıklarını azaltmak, herhangi bir kaza veya rahatsızlanma halinde doktor müdahalesine kadar geçen süre içinde alınacak önlemleri incelemektir.

Elektroteknik: Elektrotekniğin ana hatları, mıknatıs alanında kuvvet çizenleri, doğru akım motorları ve jeneratör, dalgalı akım makineleri, kondensatörler, akümülatörler, transformatörler, ölçme aparatları, tehlikeler ve emniyet tedbirleri, şalter ve tenvirant planları, Ohm Kanunu, Ü,R,R ve N ile hesaplamalar akım, gerilim, direnç’ in anlamları, gösterilimleri.

Gıda Biliminde Temel İlkeler: Gıda biliminin tanımı, gıda sanayiinin etkinlikleri, gıda sanayiinde uygulanan temel işlemler, gıdaların bozulmasına ve değer yitirmelerine etkin olan etmenler ve bunların kontrol edilmesi; gıdaların dayanıklı kılınmasında kullanılan yöntemlerin esasları ve bunların tanıtımı.

Fermantasyon Mikrobiyolojisi: Gıdalarla önemli mikroorganizma gruplarının tanıtılması, indikatör mikroorganizmalar, gıda zehirlenmeleri ve enfeksiyonlar, gıdalarda mikroorganizmaların gelişmesine etki eden faktörler, meyve sebze ve mamullerinde meydana gelen mikrobiyolojik bozulmalar ve nedenleri, meyve, sebze ve mamüllerinin muhafaza yöntemleri (sterilazasyon, pastörizasyon vs.) temel ölüm grileri, fermantasyon, mikrobiyoloji ve fermante sebze-meyve mamullerinin üretiminde rol oynayan mikroorganizmalar.

Şarap Teknolojisi: Türkiye’ de ve dünyada şarap ve şarapçılığın tanıtımı, şaraplık üzüm, şıra ve bileşimi. Kırmızı, beyaz, pembe şaraplar, doğal ve yapa köpüren şarap üretim teknolojileri. Aktarmalar, Rlifrasyon, şarap hastalıkları, şişeleme.

Malt Bira Teknolojisi: Bira ham ve yardımcı maddeleri, malt üretimi, çimlendirme, kurutma, kavurma, Bira üretimi; öğütme, mayşeleme, kaynatma, fermantasyon, dinlendirme, Filtrasyon, dolum, pastörizasyon.

Fer. San Kull. Yardımcı ve Katkı Maddeleri: Su; su hazırlama, yumuşatma, demineralizasyon, klorlama ve bunun gibi ekşitici starter kültürler; çeşitleri çoğaltma yöntemleri, filtrasyon yardımcı maddeleri.Sodyum klorür, kükürt dioksit ve diğer kimyasal koruyucu maddeler, katkı maddeleri, temizlik maddeleri, kuvvetli ve ılımlı alkali maddeler, asit temizlik maddeleri, kombine temizlik maddeleri, dezenfeksiyon maddeleri.

Gıda Sanayiinde Hijyen ve Sanitasyon: Özellikle sebze ve meyve işleyen fabrikalarda bina, alet-ekipman, personel sanitasyonu; sanitasyon uygulamaları ve sanitasyon işlemlerinin mamul kalitesine etkileri.

Atıkların Değerlendirilmesi: Atıkların tanımlanması, kirlilik ölçü ve birimleri, ekolojik denge ve anaerobik ve aerobik arıtma gıda sanayi atıkları, fermantasyon sanayiinde kullanım olanakları arıtma teknikleri.

Asit Fermantasyonları: Sirke üretimi: Hammaddeler, kültürler, yöntemler, yasalar, yoğurt üretimi; peynir eldesi, teleme fermantasyonu, olgunlaştırma, kimyasal üretim. Kefir üretimi, boza üretimi, peynir suyu ve yayık altı içecekleri.

Yüksek Alkollü İçkiler: Yüksek alkollü içeceklerin tanımı, sınıflandırılması, suma, rakı, cin, votka, viski, likör üretimi teknolojileri.

Gıda Mevzuatı: Çeşitli gıdaların, özellikle meyve sebze ürünlerine ilişkin tüzük ve standartlar hakkında açıklamalar (meyve sebze işlemenin tüzük ve standartlar doğrultusunda yapılmasının önemi ve sonuçları.)

Sofralık Zeytin Teknolojisi: Zeytin işletmelerinin tanıtımı ve dizaynında kullanılan araç ve gereçler, sofralık zeytin tanımı ve uygun çeşitleri, sofralık siyah ve yeşil zeytin üretim teknolojileri. Dolgu yeşil zeytin üretimi, zeytin ezmesi, üretimi siyah ve yeşil salamura zeytinde görülen hastalıklar.

Turşu Teknolojisi: Turşu işletmelerinin tanımı, turşu kapları, kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerin özellikleri, turşu üretim teknolojileri, turşularda görülen bozulmalar ve önleme çareleri.
Gıda Ambalaj Materyalleri: Ambalajın tanımı ve önemi. Gıdaların ambalajında istenen nitelikler. Gıda ambalajında kullanılan materyaller.

Meyve ve Sebze Değerlendirme: Meyve ve sebzelerin değerlendirmelerinde kullanılan prosesler, gıdaları koruma yöntemleri.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları,
2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu
ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu –2008,
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver