feasible türkçesi nedir, türkçe anlamı ne demek, ingilizce türkçe sözlük ve çeviri

feasible Dinle! {‘fi:zəbəl}

  • {A} uygulanabilir, yapılabilir, olası, mümkün
feasible s.
1. mümkün.
2. yapılabilir, uygulanabilir.
feasible s. mümkün, yapılabilir, tatbik edilebilir; uygun, münasip, yakışık alır; ihtimal dahilînde, muhtemel, makul. feasibleness, feasibil,ity

Sponsorlu Bağlantılar

i. uygulama imkanı, tatbik kabiliyeti. feasibility study ön hazırlık çalışması. feasibly

z. mümkün olacak surette.

feasible fea.si.ble fi’zıbıl Sıfat * mümkün. * yapılabilir, uygulanabilir.
feasible mümkün, yapılabilir, tatbik edilebilir; uygun, mün
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver