Faturalandırma-Medikal Muhasebe Sorumlusu Görev ve Yetkileri

      UNVANI:  Faturalandırma-Medikal Muhasebe Sorumlusu ARANILAN NİTELİKLER: En az lise mezunu olmak.  
1.      Yönetmeliğin Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilgili maddelerinde geçen bütün yazı işlerini yürütür.2.       Faturalandırma – Medikal Muhasebe  sorumlusu  hastanemizin kalite politikası doğrultusunda çalışır, kalite sistemi gereği ilgili prosedür ve talimatlara uyar ve uygular. 3.      Raporları imzalatıp onaylattıktan sonra ilgili dairelere gönderir.4.      İşi biten belgelerin yerlerine gönderilmesi ve dosyalarına yerleştirilmesi işlerini günü gününe yapar.5.      Yukarda verilen görev, yetkilerini yerine getirirken sorumluluk, yetki iletişim planında belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürür. 6.Hastaneye tedavi amacıyla başvuran Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı kapsamında bulunan hastaların tedavi hizmetlerine mahsuben ödenmesi gereken tedavi bedellerinin belirlenmiş olan sınırlar ve talimatlar doğrultusunda faturalandırılmasını ve hastane döner sermayesine aktarılmasını sağlar.7.Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlemiş olduğu kurallar ve güncel bilgilerin ilgili kişilere iletilmesini sağlar.      8. Kalite yönetim sistemi proseslerine uygun olarak çalışmak.      9.Belirlenmiş olan çalışma planı doğrultusunda görev dağılımını ve çalışmaların takibini sağlamak.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver