Fatiha suresi ve anlamı nedir sorusunun cevabı hakkında bilgi

1 – FATİHA SURESİ VE ANLAMI 

1 – FATİHA
Mekke’de inmiştir. 7 ayettir
Bismillahirrahmanirrahim

Sponsorlu Bağlantılar

1 Bismillahirrahmanirrahim 
2 El hamdü lillahi rabbil alemin 
3 Er rahmanir rahıym 
4 Maliki yevmid din 
5 İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn 
6 İhdinas sıratal müstekıym 
7 Sıratallezine en’amte aleyhim ğayril 
mağdubi aleyhim ve lad dallin.

HARF HATASI VARSA LÜTFEN BİLDİRİNİZ.

ANLAMI :

Bismillahirrahmanirrahim
Hamd O alemlerin Rabbi, 
O Rahman, Rahim, 
O din gününün maliki Allah’ın! 
Sade Sana ederiz kulluğu, ibadeti; sade Senden dileriz yardımı, inayeti Yarab! 
Hidayet eyle bizi doğru yola! 
O kendilerine nimet verdiğin mesutların yoluna! Ne O gazap olunanların ne de sapkınların!

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver