Faşizm Nedir Hakkında Bilgi

Faşizm Nedir

Faşizm anlamı bilgi bankası

anlamı nedir, ne anlama gelir

Sponsorlu Bağlantılar

Faşizm Nedir, Faşizm Ne Anlama Gelir, Faşizm Ne Demektir, Faşizm Anlamı Nedir ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşmaya çalıştım.

Faşizm ile ilgili internet ortamındaki ve diğer ansiklopedi gibi bilgi kaynaklarından elde ettiğim bilgileri yazımda paylaştım. Yararlı olmasını dilerim. Konu ile ilgili sorularınızı ve düşüncelerinizi de aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz.

Faşizm Anlamı

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’nın orta ve güney kesimlerinde güçlenerek II. Dünya Savaşı sonlarına kadar toplumsal yaşama ve yönetime egemen olan siyasal akım. Adını Romalı senatörlerin taşıdığı “fasces” adlı baltadan alır. Daha sonraları Avrupa’nın dışında da ortaya çıkmış, her türlü milliyetçi ve totaliter rejimi ve hareketi kapsayan genel bir siyasal terim olarak kullanılmıştır. Faşizm, finans sermayesinin ögelerine, toplumsal yaşamın her alanında egemenliklerini güvence altına alıp geliştirmek ve ekonomiyi tümüyle bir savaş hazırlığının emrine sokmak için hizmet eder. İlk faşist rejimler 1920′li yıllarda İtalya, Polonya, Macaristan ve Portekiz’de kuruldu. 1933′te ise Almanya’da iktidara geldi. Faşizmin, emperyalist burjuvazinin; kapitalizmin genel bunalımının başlamasından bu yana dünya ölçüsünde değişen güçler dengesine bir tepki olarak doğduğu düşünülmektedir.

Faşizm, finansal oligarşi ile devlet iktidarının birbiri içinde erimesi sürecini hızlandırır ve tüm devlet aygıtını finans sermayesinin en gerici ögelerinin denetimine sokar. Faşizm, tüm burjuva demokratik özgürlükleri yok eder, tüm demokrasi güçlerine karşı duraksamasız bir terör uygular. Tekelci sermayenin artan sömürüsüne karşın her türlü örgütlü direnişi kırmak amacıyla tüm örgütleri, dernekleri, sendikaları kapatır; yalnızca kendi düşüncesindekilere örgütlenme hakkı tanır.

Faşizmin Özellikleri

Faşizmde toplumsal yaşamın tüm alanlarını kapsayan bir tek ideoloji bağlayıcı olarak ilan edilir. Gerek devlet gerekse de iktidarın dünya görüşüne göre ve lider ilkesine göre örgütlenir ve belirlenir. Basın ve yayın kuruluşlarının mevcut ideolojiye göre yayınlar yapması zorlanır. Hakim görüşe zıt düşünceler ve muhalif seslerin çıkması çeşitli baskı unsurlarıyla önlenir. Aykırı yayın yapanlar sansürlenir, kapatılır veya başka türlü yollarla engellenmeye çalışılır. Böylece hakim düşüncenin karşısına farklı düşüncelerin çıkmasının önüne geçilmiş olunur ve tek tip düşünce, toplumda baskın hale getirilir. Faşizmin boyutu, bu koşulların ne kadarının somut olarak uygulamaya geçirildiğiyle doğru orantılıdır.
Lider ilkesi: Bu ilkeye göre toplumsal yaşamın tüm alanlarını kapsayan bir tek ideoloji bağlayıcı olarak ilan edilir. Gerek devlet gerekse de yönetim dünya görüşüne göre ve lider ilkesine göre örgütlenir ve belirlenir. Aynı şekilde işletmelerde de patron ve işçi arasında işletme yöneticisinin iktidarına dayalı bir ilişki kabul edilir.
Milliyetçilik ve Vatanseverlik: 19. yüzyıl boyunca yükselen milliyetçilik 20. yüzyılda çeşitli ve aşırı boyutlara varmıştı. Faşizmde milliyetçilik en ön plandadır ve temel ideolojidir. Vatanseverlik ve milli değerler her fırsatta vurgulanmaktadır.
Antisemitizm ve Irkçılık: İtalyan faşizminin özünde ırkçılık yoktur, milliyetçilik ve vatanseverlik vardır. Fakat Alman nazizminde ise katı bir ırkçılık vardır.
Popülizm, Antikomünizm ve Antikapitalizm: İtalyan faşizmi ve nazizmde popülizm ön plandadır. Kapitalizm tümüyle veya zararlı yönleriyle reddedilir. Korporatif ekonomi uygulamaya konur. Komünizm, faşizmin düşman ideolojisi kabul edilir. Bunun nedeni komünizmin faşizme ideolojik olarak ters düşmesidir.
Hukukun işlevselleştirilmesi.
Rejim karşıtlarının ve aşağı görülen halk gruplarının idam edilmeleri ve/veya öldürülmelerinin haklı görülmesi ve bir devlet politikası olarak yürütülmesi.
Bir ulusa, kültüre ya da “ırka” üye insanların toplumun geri kalanı üzerinde üstün oldukları iddiası. Bu yaklaşım aynı zamanda lider ilkesinde de ifadesini bulur. Belli bir kişi diğer herkesten ve topluluktan daha isabetli kararları alabilir durumdadır.
Otoriter iktidar biçimleri ve sıklıkla totaliter bir sistem. Totalitarizm Alman ve İtalyan faşizmlerinde ön plandayken, Avusturya faşizmi ve falanjizmde vurgulu değildir.
Sosyal Darwinizm: Daha çok nazizmde görülür. En iyinin ayıklanması ve egemenliğine dayalı toplum anlayışı. Yani Aryan ırk, başka bir deyişle üstün ırk kavramının devlet yapısında ve toplumsal yapıda etkili olmasıdır.

Konu ile ilgili aramalar: Faşizm Nedir Faşizm ödev ara Faşizm kelime anlamı Faşizm sözlükte ara Faşizm ansiklopedi bilgi bankası ara Faşizm ne demek Faşizm neye denir

Faşizm ile ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver