ev ve inşaat ruhsatı nasıl alınır-ev yapiminda hangi kurumlar kullanilir Hakkında Bilgi

Aşağıda ev ve inşaat ruhsatı nasıl alınır-ev yapiminda hangi kurumlar kullanilir ile ilgili detaylı bilgilerin yanısıra genel anlamda hastalıkların nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında ayrıntılı bilgi yer almaktadır.

Sponsorlu Bağlantılar

ev ve inşaat ruhsatı nasıl alınır-ev yapiminda hangi kurumlar kullanilir,

ev oturma ruhsatı nasıl alınır,projeler için belediyelerden imar ruhsatı nasıl alınır,belediyelerden imar ruhsatı nasıl alınır forum

Projeler İçin Belediyelerden İmar Ruhsatı Nasıl Alinir?

Her belediyenin farklı uygulamaları olabiliyor, o yüzden ruhsat alacağınız belediyenin “belediye imar yönetmeliği”nin bulup, ruhsat başvurusu için gerekli belgelere bakmanız gerekir.
Genellikle istenenler;
1) Dilekçe
2) Tapu (Malikler listesi ruhsat aşamasında alınacaktır.)
3) Çap
4)İmar Durumu (Son bir yıl içinde verilmiş ve ruhsat aşamasında geçerliliği kontrol edilecektir.)
5) Röperli Kroki_Aplikasyon krokisi
6) Kotlu Kroki (İlgili Belediyenin Harita Bürosunca verilecektir.)
7) Zemin Etüd Raporu
8) Uygulama projeleri
a-Mimari projeler
b-Statik Projeler
c-Elektrik Projeleri
d-Tesisat Projeleri
e-Harita Uygulama Sorumluluğu Projeleri
f-Peyzaj Projeleri
9) Sığınak yazısı (proje tetkik aşamasında)
10) Yapının denetimini üstlenen kuruluş veya kişilerin vereceği taahhütname .
Çok önceden, bir zamanlar çizilmiş, elde varolan bir projeyi, ruhsat alınacak parsele
uyarlamaya/uydurmaya çalışan projeler, ruhsat alma safhasında zorluklar yaşamaktadırlar. Halbuki
parsele uygun olarak tasarlanan projelerde aksaklık en azdır!
Bu nedenle Belediye ile irtibat kurulması gereken zaman iki kısma ayırabiliriz:
-Parsel verileri/istenenleri öğrenmek için. Mimari tasarma başlamadan önce!
-Başvuru dilekçesi ile, ruhsat dosyası hazırlandıktan sonra!
Mimari proje tasarlamaya başlamadan önce: -Ruhsat alınacak belediyeden, inşaat yapılması tasarlanan parsele ait “imar durumu”, “kotlu kroki” ve “çap”
alınmalıdır.
-“İmar durumu”nda belirlenen yapılaşma koşullarına uygun mimari proje bir çok sorunu işin başından
önleyecek, proje tadilatlarını azaltacaktır.
-“kotlu kroki” tasarladığınız yapıyı 3.Boyutta araziye en uygun koşullarda oturtabilmeniz için gereken ülke
kotlarını ve yol kotlarını size sağlayacaktır.
-“Çap” ise komşu parseller ile tasarım yapılacak parselin 2 boyutlu düzlemdeki ölçülerini size sağlar. (Parselin
yola cephesi/derinliği/bitişik nizam ise komşu parsel ile irtibatı/ ayrık nizam ise yine yolların konumu/ yapınızın
cephelerini tespit etmenizi sağlar…)
Belediyeden alınacak bu “yasal” veriler; yapınızı çevresine uygun tasarlamayı sağlayacak kolaylıklar,
tasarımınıza zenginlikler kazandıracak, kafayı çalıştırmayı gerektirecek, yapınızın özgünlüğünü sağlayacak
bilgiler olarak düşünülmeldir.Asla, bir kısıtlama olarak görülmemelidir. Eğer daha iyi bir yapılaşma öneriniz
varsa imar planı değişikliği talep ediniz.
-Belediyeden alınacak verilerle tasarlanan mimari proje.
-Tasarlanan mimari projeye uygun statik/tesisat/çevre düzenleme projeleri.vs vs.
-Oda vizeleri, maliklerden alınacak noter tasdikli muvafakatlar, vs vs.
-Belediye çalışanlarından tetkikte önceliklerin bir listesi varsa alınmalı, kendi dosyanızın öncelikle kendiniz
tarafından tetkikinin yapılması “eksik evrak” sorununu ortadan kaldırır.
Dosya hazırlama/sunma/ruhsat alma safhaları. 1.Belediyeye verilecek ruhsat dosyalarındaki tertip/düzenlilik işi daima kolaylaştırır. Bu nedenle, istenilen evraklar bir dosyada derli toplu olmalı… hatta, bir A4’te sıralı olarak yazılmalıdır. Dilekçeniz, en üst
dosyanın üzerinde yapıştırılmış, görünür olmalıdır. Ataçla tutturuluvermiş ise, oradan oraya götürülürken dilekçeniz yırtılabilir, hatta kaybolabilir. 2.Mimari projeler bir veya daha çok klasörlü dosyada olmalı, dosyaların sırtına Ada/pafta/parsel
numaraları ve içeriği mutlaka yazılmalıdır. Ayrıca, mimari projelerin en başında çap ve kotlu kroki
ölçülerini içeren bir vaziyet planı olmalı, kuzey işareti asla unutulmamalıdır. (Projeniz sizin için ne kadar
tanıdık olsa da, tetkik eden için o kadar yabancı ve bilinmediktir. Sunumunuzun kalitesi inceleyenin
projeyi anlamasını daha çabuk sağlar veya sağlamaz.)
3.Çatışmalar genellikle eksik evrak yüzünden, bitişik nizamda sığınak yeri, asansör yeri, çatı , merdiven
kovası vs ortak alanlarda, ayrık nizamda ise TAKS ve KAKS hesaplarında, bahçe mesafelerinde, kat
yüksekliklerinde, gabari ölçüsünde vs vs çıkmaktadır.
4.Belediye çalışanları ile kurulacak dialoglar da ise; Unutulmamalıdır ki, belediye çalışanları da ellerinde
ki yasa/yönetmelik/kanunları anladıkları gibi uygulamaya çalışmaktadırlar. Bu yüzden çıkan ilk
anlaşmazlıkta memur arkadaş, üst makama şikayet edilmekle tehdit edilmemelidir. İş yükü altında ezilen
meslektaşlarımızla uzlaşmak, tepeden inme emirlerle yapılan zorlamalardan daha sağlıklıdır, üstelik
belediye üstyönetimden kimsenin peşinden koşmak zorunda kalmazsınız.
5.Diğer istenen projeler de (statik/tesisat) aynı tarz dosyada, dosya sırtları içeriğini belirtecek bilgi ile sunulmalıdır. 6.Tüm dosyalar birbirinden ayrılmayacak bir şekilde bağlanmalı, inceleme safhasında, bir de mimari proje dosyanızın aranması/nerede olabileceği sorunları ile uğraşılmamalıdır. 7.Tüm birimlerde atılacak son imzalar, son dakikada fark edilen aksaklıklar, harçlar, SSK primleri, sinir
harpleri, koşuşturma, proje tadilatları, yeni ozalit çektirmeler vs vs den sonra ruhsat tabelanızı
yaptırabilir, temelinizi atabilirsiniz…
ÜMRANİYE BELEDİYESİ.si Tescil Belgesi için yapılacaklar:
mimarı,statikçisi,makinecisi,elektrikçisi ve zemin etüdçüsü,nün tümünden istenenler (belgelerin hepsi
fotokopi olabilir, asıllara gerek yok)
1- oda sicil belgesi (proje odadan vizelenince veriliyor)
2- imza sirküleri
3- anakent belediye kayıt numarası veya kadıköy kayıt no
(her mimar-mühendis veya büro kayıt olup her sene kaydını yenilemek durumundaymış, bu kayıt belgesi
isteniyor. yenileme işlemi için de para alıyorlarmış. Anakente kayıt yeterli)
Ayrıca ; 4- muvaffakatname fotokopisi (Mütahitin hazırlayacağı muvafakatname)
5- taahütname fotokopisi (Tapuda hisse sahiplerinin noterden birbirlerine bina yaptırmaya dair
verecekleri taahütname)
6- ve orda bulunan bir bilgi formu (proje (arsası, ada pafta parseli vs.) ve projenin müellifleri hakkında) tüm taraflar tarafından imzalanarak doldurulacak.
Her proje başvurusunda bu işlemler tekrarlanıyor
B blok 2. katta Nazım Bey bu tescil işlerini yapıyor
Tel: 0 216 414 38 00 / dahili 353 Tescil ile ilgili Suat Hanım, Aysel Hanım var /dahili 331Ruhsat
Başvurusuna Gereken belgeler: • Orjinal imar durumu belgesi ve arkası (yeni tevhid sonrası)
• İski belgesi
• Denetim sözleşmesi
• Isı yalıtım kaşesi
• Mimarlar odasından tasdik
• İmar ‘dan tescil
• Belediyeden mekanik elektrik statik vs vizesi alınacak ama bunları ruhsat için projeye eklemeye gerek yok
• Tüm belgelerin orjinalleri isteniyor.
Sığınak Onay Yazısı için Gerekenler
Ümraniye Kaymakamlığı
•• Sadece mimari proje yeterli
• Mekanik havalandırma yerleri ve menfezler nokta nokta belli olacak
• Demir kapı olacak
• Wc ve çöp odası olacak
• Duvarlar betonarme ise 60 cm olacak
• Sığınağın olduğu paftada bağımsız bölüm listesi ve kaks taks hesabı olacak.
İSKİ KANAL YAZISI Kanal projesinde detaylı rotar numaraları, kotları vb isteniyor.
Sığınak wc ye de rogar bağla
Her iki vaziyet kesitinde de detaylı olarak rogarlar bağlantılar akış yönü gözükecek.
Vaziyet planında bina içlerindeki rögar yerleri de gözükecek
Doğal akış yok ise pompa yapılacak
Ayrıca tüm belgelerin 1 adet aslı 1 adet de fotokopisi olacak, 2 ayrı dosya halinde, fotokopilerin olduğu dosya
iski’de kalıyor.
Proje sadece malsahibi veya vekiline veriliyor.
ELEKTRİK TRAFO YAZISI Dudullu Tedaş ELEKTRİK TRAFO BAŞVURUSU İÇİN ELEKTRİK PROJECİYE TAPU, ÇAP VE EN YAKIN YERDEN TESİSAT NUMARASINI VER, O BAŞVURUYU YAPIYOR. ANCAK CEVABINI MALSAHİBİ VEYA VEKİLİ ALABİLİYOR. ÜMRANİYE BELEDİYEYE BAŞVURUKEN
ÜMRANİYE BELEDİYESİNE ÖNCE
YAPI DENETİM SÖZLEŞMESİ
MALSAHİBİ VEKALETİ İLE BAŞVURUYORSUN
VEKALET 5 TANE MÜHENDİSE ŞU ŞU ARSADA PROJE YAPTIRMAK ÜZERE VERİLEN BİR
VEKALET.
DOSYA KABULE GİDİP NUMARA ALIYOR SONRA PROJELERİ VERİYORSUN
BELEDİYE 4 TAKIM PROJE İSTİYOR.
MÜHENDİSLERİN İMZA SİRKÜLERİNİ İSTİYOR
FEN İŞLERİNDEN YOL YAZISI ALNIYOR VE YOL HARCI VERİLİYOR

EV ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİM ?

Öncelikle alınacak olan konutun tapusunun olup olmadığına ve kat mülkiyetine geçilip geçilmediğine bakılır. Konutun ait olduğu bölgenin Tapu Sicil Müdürlüğü’nden alınacak olan konutun tapu kayıtlarında ipotek, haciz ya da kısıtlayıcı bir durum olup olmadığı kontrol edilir.Konutun ait olduğu ilçe/belde varsa büyükşehir belediyesinden alınacak olan konutun pafta, ada, parsel numaraları belirtilerek planlardaki durumu ve bölgenin jeolojik yapısı öğrenilir. Bilgiler tamamlanınca tapudan satış gerçekleşir. Noterden yapılan satışlar tapuda geçerli değildir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver