Eterler Konu Anlatımı Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım

Etiketler: alkol eter benzerlikleri, Allkol eter farkı, Eter Çeşitleri, Eter Ders Notu, Eterlerin Adlandırılması, Eterlerin Eldesi

Eğitim Bölümümüzde Bu Sayfada Eterler Konu Anlatımı Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım Hakkında YGS, LYS, AÖF, KPSS, DGS, ÖSS Konu Anlatımı, Denemeler, Çıkmış Sorular, Çözümlü Sorular İle İlgili Bilgiler ve İndirme Linki Yer Almaktadır

Sponsorlu Bağlantılar

ETER

Bu konumuzda eterlerim; genel özelliklerini, çeşitlerini, adlandırılmasını, elde ediliş şeklini eterlerin reaksiyonlarını göreceğiz. İyi Çalışmalar…

İki alkil grubunun bir oksijene bağlanmasıyla oluşan bileşiklerdir. Genel formülü

CnH2n+2O olup gösterilişi

R—O—R  şeklindedir.

Basit Eter: Alkil gruplarının ikisi de aynıdır.R1—O—R1
Karışık EterAlkil grupları birbirinden farklı ise bu eterlere karışık eter denir .

R1—O—R2

İsimlendirme yapılırken alkil grupları söylendikten sonra eter kelimesi getirilir.

CH3—O—CH3 CH3—O—C2H5

Di metil eter             Metil etil eter

C2H5—O—C3H7

Etil propil eter

Eterlerin Eldesi

2 mol alkolden, 1 mol su çekilerek 1 mol eter elde edilir.

2R—OH ® R—O—R + H2O

Alkol              Eter

Alkolatların, alkil halojenürler ile tepkimesinden eterler elde edilir.

R—ONa + R—X ® R—O—R + NaX

Alkolat  Alkil halojenür  Eter

CH3-CH2-ONa+CH3-Br ® CH3-CH2-O-CH3 + NaBr

Alkol ve Eterlere Ait Özellikler ve Karşılaştırma
ALKOL ETER

Alkollerde moleküller arasında hidrojen bağı vardır. OH grubu sayısı arttıkça alkollerin molekülleri arasındaki çekim kuvveti artar. Kaynama noktası yükselir.
Dallanma arttıkça moleküller arasındaki van der waals çekimleri azalacağından kaynama noktası düşer.
Suda moleküller olarak çözünürler ve çözeltileri elektrik akımını iletmez.
OH grubu taşımaları bazlık özellik kazandırmaz.
Homolog sıra oluştururlar.
Mono alkoller eşit karbonlu eterler ile yapı izomeridirler.
Yakılabilirler.

Eterlerde moleküller arasında van der waals etkileşimi ve dipol – dipol etkileşimi vardır.
Eterler kokulu polar çözücülerdir.
Homolog sıra oluşturabilirler.
Kararlı bileşiklerdir.
Kolay tepkime vermezler.
Mono alkollerle eşit karbonluları izomerdir.
Yakılabilirler.

 
Sayfa No İçerikleri :

SAYFA 1: Fonksiyonel Gruplar Giriş

SAYFA 2: Alkoller

SAYFA 3: Eterler

SAYFA 4: Karbonilli Bileşikler

SAYFA 5: Aldehitler

SAYFA 6: Ketonlar

SAYFA 7: Karboksilli Asitler

SAYFA 8: Esterler

SAYFA 9: Alifatik Amonyak Türevleri (Amin-Amit vb)

SAYFA 10: Aromatik Bileşikler-Benzen Türevleri

SAYFA NO:

Kaynak İndirme Bilgileri
Site: www.EnBasit.com
Dosya İçeriği: Fonksiyonel Gruplar (Alkoller,Eterler, Karbonilli Bileşikler, Aldehitler,Ketonlar, Karboksilli Asitler, Esterler, Alifatik Amonyak Türevleri (Amin-Amit vb), Aromatik Bileşikler-Benzen Türevleri)
Dosya Boyutu/Türü: 487 KB/ PDF
Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver