Et Endüstrisi Teknikeri Bölümü Okuyanlar Ne Olur Et Endüstrisi Teknikeri İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Et Endüstrisi Teknikeri Maaşları Ne Kadar

Et Endüstrisi Teknikeri Mesleği Nedir Et Endüstrisi Teknikeri Nasıl Olunur Et Endüstrisi Teknikeri Ne İş Yapar Et Endüstrisi Teknikeri Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları

Et Endüstrisi Teknikeri Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Et Endüstrisi Teknikeri Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Et Endüstrisi Teknikeri Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Et Endüstrisi Teknikeri Mesleği

TANIM

Et ve et ürünlerinin sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve tüketiciye ulaşması işlemlerini yürüten kişidir.

GÖREVLER

Et ve et ürünlerinin;

Ambalaj materyalini seçer ve ambalajlama yapımını kontrol eder,
Sağlık açısından ürünlerin zararlı olup olmadıklarını belirlemek için fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik analizler yapar,
Kaçak kesimlerin önlenmesi için tedbir alınmasında yardımcı olur,
Etin teknolojik kurallara göre üretilmesini sağlar ve uygular, depolama şartlarını belirler (sıcaklık, nisbi nem, hava hızı),
Sucuk, salam sosis vb. üretiminde teknolojik şartları sağlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Laboratuvar malzemeleri,
Fiziko-kimyasal, duyusal analiz cihazları,
Kimyasal maddeler
Bilgisayar

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Et Endüstrisi teknikeri olmak isteyenlerin;

Kimya ve biyoloji konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
Bedence sağlam,
Görme, tat ve koku alma duyuları gelişmiş olan,
Dikkatli ve sorumluluk sahibi,

kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Et Endüstrisi Teknikerleri et işletme laboratuvarlarında ve et ürünleri üreten fabrikalarda görev yaparlar.

Laboratuvar ortamı temiz ve üretim yapılan yer de sağlığa uygundur.

Bu meslekte çalışan elemanlar Veterinerler, Gıda Mühendisleri, Kimya Mühendisleri ve Biyologlarla iletişimde bulunurlar.

MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, aşağıdaki meslek yüksekokullarının ”Et Endüstrisi” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Et ve Ürünleri Teknolojisi” olarak değişmesi nedeniyle, ” Et Endüstrisi” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler ” Et Endüstrisi” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

Mesleğin eğitimi aşağıdaki Meslek Yüksek okullarının Et Endüstrisi bölümlerinde verilmektedir.

Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Çine M.Y.O.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon Meslek Yüksekokulu,
Balıkesir Üniversitesi Bandırma Meslek Yüksekokulu,
Balıkesir Üniversitesi Susurluk Meslek Yüksekokulu,
Niğde Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu,
Selçuk Üniversitesi(Konya), Karapınar Aydoğanlar Meslek Y.O.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Biyoloji,
Kimya.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek Liselerinin; Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Besin Endüstrisi, Besin Endüstrisi-İşleme, Besin Konrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi, Besin Teknolojisi-Besin Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi -Gıda Kontrol ve Analizleri, Besin Teknolojisi-Kurum Beslenmesi, Beslenme ve Ev Yönetimi, Değirmencilik, Ev Yönetimi, Ev Yönetimi ve Beslenme, Gıda Analizi, Gıda Kontrol ve Analizleri, Gıda Teknolojisi, Kurum Beslenmesi, Bahçecilik, Çay Teknolojisi, Süs Bitkileri, Tarım, Ziraat, Genel Ziraat, Makine(Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Tarım Teknolojisi, Zeytin Teknolojisi bölümlerinden mezun olanlar “Et Endüstrisi” ön lisans programlarına sınavsız geçiş yapabilirler.

Meslek Liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerinden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan açığı olan programlara, isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir..Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA -1)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Bu mesleğin eğitimi lise eğitimi üzerine 2 yıldır.
Eğitim süresince; Et Endüstrisi teknikerliği programı ön lisans düzeyinde 4 yarı yıllık dönemlerden oluşmaktadır.
I.ve II. Yarıyılda; Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil gibi genel kültür derslerinin yanında Genel Kimya, Genel Biyoloji, Genel Mikrobiyoloji, Laboratuar Tekniği, Parazitoloji, Et Kimyası, İletişim Bilgisi, Et Mikrobiyolojisi, Kasaplık Hayvan Bilgisi, Et hayvanları Bakımı ve Beslemesi dersleri,
III.ve IV.yarıyılda Kesim ve yüzüm tekniği, Kas muayene ve muhafaza, Temel Bilgi Teknolojisi kullanımı, Temel Bilgisayar Bilimleri, Et Endüstrisi, Kesim ve Et İşleme Makinaları, Et İşletmelerinin planlanması, Soğuk Tekniği, Et işleme Tekniği, Kesimhane Ürünleri Tekniği, Kanatlı Hayvan kesim tekniği, Et Kalite kont.Mevzuatı, Et Parçalama ve sınıflandırma Tekniği, Hijyen ve Sanitasyon tekniği dersleri verilmektedir.
I.yılın sonunda 8 hafta, 2.yılın sonunda 7 hafta staj yapılmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE – DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara ‘Et Endüstrisi’ ön lisans diploması ve ‘Et Endüstrisi Teknikeri’ ünvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Et Endüstrisi teknikerleri, et sanayii ile ilgili Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı Hayvan Sağlığı Bölümü, belediye mezbahaları ve özel sektör kuruluşlarında yem fabrikaları, tavuk çiftlikleri, beyaz et fabrikaları, alabalık üretim tesisleri, özel çiftlikler, et işletmeleri, sucuk-salam-sosis imalathaneleri vb. iş bulabilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince herhangi bir maddi kazanç söz konusu değildir. Öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Kredi ve Yurtlar kurumuna ait yurtlarda barınma ihtiyacını giderebilirler.
Ayrıca kamu ve özel kuruluşların sağladığı burs imkanlarından yararlanabilmektedirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası mezunların ücret düzeyi özel sektörde işletmenin büyüklüğüne, kişinin iş deneyimlerine ve bölgesel arz-talep koşullarına göre değişkenlik taşımaktadır. Ortalama asgari ücretin 3-4 katı arasında ücretler değişmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki istihdamlarında ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ücret alırlar. Kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlara göre ücret artışları yapılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

“Et Endüstrisi” ön lisans programını başarıyla bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Kimya, Zootekni lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Kamuda çalışan et endüstrisi teknikerleri,yükselme sınavlarına girerek şef yada yönetimde görev alabilirler. Özel sektörde ise yine ustabaşılık veya vardiya amirliği gibi idari görevleri yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

Gıda Mühendisi,
Gıda Teknolojisi Öğretmeni,
Gıda Teknikeri.

EK BİLGİLER

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Selçuk Üniversitesi Konya Karaman Meslek Yüksek Okulu Öğretim üyeleri,
2008 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ÖSYM,
Türkiye İş Kurumu Türk Meslekler Sözlüğü, Ankara-2002,
ÖSYM Üniversiteler, Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi, Ankara-2000,
ÖSYM Dikey Geçiş Sınav Kılavuzu 2010,
ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu 2010,
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver