Eskimo dilinde “kar” ve Arapça’da “deve” ile ilgili çok sayıda kelime bulunması dilin hangi özelliğini gösterir? sorusunun cevabı ve kısaca hakkında bilgi özet

Eskimo dilinde “kar” ve Arapça’da “deve” ile ilgili çok sayıda kelime bulunması dilin sosyal bir varlık olması özelliğini gösterir.

Dilin sosyal bir varlık olması özelliği demek ise: Dilin kuralları ve söz varlığı, onun sosyalliğini gösteren özelliklerdendir. Dil, bütün yönleriyle toplumdan topluma değişiklik gösterir. Dilin yapısı, kuralları ve kelime hazinesi; milletin anlayışı, dünya görüşü ve felsefesiyle yakından ilgilidir. Bir anlamda milletin karakteri, kültürü, yaşadığı coğrafya… diline yansımaktadır. �Söz gelişi Türkçede devenin rengini gösteren bir tek deve tüyü kelimesi bulunduğu hâlde, Arapçada bu rengin ton farklarını gösteren yüze yakın kelimenin varlığından söz edilmesi; Aymara Kızılderililerinin patates çeşitlerini anlatmak için 200 ayrı kelime kullanması; Eskimoların karın yağış şekillerinden her birini ayrı kelimelerle anlatması dilin; toplumların duygu ve düşünce tarzına, sosyal durumlarına, oturdukları yerlere ve iklim şartlarına, tarihteki geçmişlerine, zaman içinde uğradıkları değişime ve gelişmelere göre, şekil ve işleyiş bakımından birbirinden ayrı biçimlenmeye uğradığını göstermektedir.�

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver