EROZYON, EROZYONU ARTIRAN ETKENLER, EROZYONUN NEDENLERİ, EROZYONDAN KORUNMA YOLLARI Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet

EROZYON, EROZYONU ARTIRAN ETKENLER, EROZYONUN NEDENLERİ, EROZYONDAN KORUNMA YOLLARI (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIM)

 

Toprak tabakasının üst kısmının, akarsular, sel suları ve rüzgârlar gibi dış kuvvetlerin etkisiyle taşınıp sürüklenmesi olayına erozyon denir.

Sponsorlu Bağlantılar

 

Kurak bölgelerde ve bitki örtüsünden yoksun arazilerde hem rüzgâr, hem de akarsu erozyonu çok fazla görülür.

 

 

Erozyonu artıran faktörler

 

Bitki örtüsünden yoksunluk

 

Toprağın aşırı işlenmesi

 

Meraların aşırı otlatılması

 

Toprağın eğime paralel sürülmesi

 

Yangınlar

 

Ani su taşkınları

 

Yağışların düzensiz olması

 

 

Erozyon derecesi hafif aşınım, orta aşınım, şiddetli aşınım ve çok şiddetli aşınım olmak üzere dört kategoriye ayrılmıştır. Türkiye yüzölçümünün yaklaşık % 36 sı (bilgi yelpazesi.net) şiddetli aşınıma uğrarken, % 22 si de çok şiddetli aşınıma uğramaktadır. O halde topraklarımızın önemli bir kısmı şiddetli ve çok şiddetli erozyon etkisindedir.

 

 

Erozyonu önlemek ve zararlarından korunmak için;

 

Ağaçlandırma çalışmaları yapmak,

 

Eğimli arazilere sekiler (taraçalar) yapmak,

 

Mevcut bitki örtüsünü korumak,

 

Tarlaları eğim doğrultusunda sürmemek,

 

Anız örtüsünü yakmamak,

 

Ürünleri nöbetleşe ekmek,

 

Meraları korumak ve iyileştirmek,

 

Baraj gölü yamaçlarını ağaçlandırmak,

 

Usulsüz tarla açmanın önüne geçmek,

 

Erozyonun zararları hususunda halkı bilinçlendirmek, gereklidir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver